У Брюсселі відбулася перша Всесвітня жіноча конференція.

Понад 450 жінок-делегатів від профспілкових організацій 110 країн світу зібрались разом для того, щоб розглянути питання гідної праці для жінок, трудових стандартів та гендерної рівності, визначити вплив економічної кризи на працюючих жінок, розробити стратегії зміцнення та захисту прав жінок профспілками. Завданнями конференції були:
- створення можливості гідної праці для жінок і чоловіків у всьому світі;
- створення робочих місць і дотримання прав у сфері праці;
- визначення впливу економічної кризи на працюючих жінок;
- розробка інноваційних стратегій для зміцнення і захисту прав жінок профспілками.
Цілі Всесвітньої жіночої конференції співпадають з Цілями розвитку тисячоліття ООН:
• ліквідація злиднів та голоду;
• забезпечення загальної початкової освіти;
• заохочення рівності чоловіків і жінок і розширення прав і можливостей жінок;
• скорочення дитячої смертності;
• покращення охорони материнства;
• боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;
• забезпечення екологічної стабільності;
• формування глобального партнерства для розвитку.
У своїх доповідях учасники конференції розглядали зміну ролі жінок і їх роботи в новій глобальній економіці, а також обговорювали інтеграцію гендерної рівності в стратегії зростання зайнятості. Організатори конференції в своїй роботі спирались на такі робочі документи як Хартія прав трудящих жінок МКП, Програма дій з досягнення гендерної рівності в профспілках, Гендерна рівність на ринку праці: огляд глобальних тенденцій і подій за 2009 рік, План дій з викорінення расової дискримінації та ксенофобії.
На основі зібраної інформації та представлених звітів будуть створені проекти для виконання поставлених завдань. На 4-му засіданні Комітету МКП у березні 2010 року проекти будуть подані на розгляд і ухвалення. Проекти спрямовані на вирішення проблем в у сфері зміни навколишнього середовища, зокрема нових технологій.
Економічна лібералізація, демографічні зміни і дерегулювання ринків праці, призвели до збільшення рівня соціальної нестабільності і відсутності безпеки для робітників, особливо для жінок.
Хоча у всьому світі жінки збільшили свою частку на ринку праці, в порівнянні з минулим, і почали займати керівні та адміністративні посади в країнах, що розвиваються, гендерні стереотипи залишаються стійкими.
Незважаючи на те, що жінки мають більше можливостей для отримання доходів, ніж раніше, для їх робочих позицій характерний нижчий статус, нижча оплата і гірші умови праці.
Жінки отримують всього лише десять відсотків від доходів у світі, багато хто займається неоплачуваною (домашньою) працею, а ті, чия робота оплачується, заробляють в середньому три чверті заробітної плати чоловіків за працю рівної цінності. У країнах, що розвиваються, жінки в переважній більшості належать до бідних верств населення.
Значна частина жіночої робочої сили знаходиться у так званому неформальному секторі економіки. Згідно з останніми статистичними даними МОП, більш ніж 60 відсотків працюючих жінок працюють в неформальному секторі економіки. Навіть у секторі неформальної економіки жінки, як правило, належать до тих сегментів, де умови праці є найменш захищеними, профспілки часто відсутні, а трудове законодавство та соціальний захист практично не застосовується. Жінки займають лише 14% місць в парламентах світу.
За даними ЮНЕСКО, майже 800 млн. людей не вміють читати та писати, дві третини з них – жінки. Дві третини всіх дітей, які позбавлені можливості ходити в школу і здобувати освіту – дівчатка.
Робота по дому та догляд за дітьми традиційно вважаються жіночими обов’язками, це призводить до того, що виникає великий розрив між рівнем зайнятості чоловіків і жінок, що мають дітей. У Латинській Америці більше половини непрацюючих молодих жінок пояснюють своє небажання шукати оплачувану роботу тим, що дуже багато часу та сил йде на хатню роботу.
Дослідження про використання часу у всьому світі показали, що жінки витрачають набагато більше часу, ніж чоловіки, для виконання неоплачуваної домашньої роботи. А чоловіки витрачають більше часу на оплачувану роботу.
При цьому тривалість робочого тижня у жінок часто перевищує робочий тиждень чоловіків, і в той же час у жінок залишається менше часу на політичну та іншу суспільну діяльність, на відпочинок та охорону свого здоров'я.
Сімейні обов'язки повинні бути пов'язані з доступністю до державних послуг, таких як водо- та електрозабезпечення, доступне медичне обслуговування, доступний догляд за дітьми.
В Африці й Азії жінки, як правило, відповідають за збір води для своїх сімей, причому витрачають на це 26% свого часу.
Крім того, жінки часто змушені доглядати за літніми родичами, що також змушує їх відмовлятися від оплачуваної роботи на повний день. Тому деякі уряди і роботодавці пропонують гнучкий графік для таких працівників. Причому робочі години організовані відповідно до особистих потреб, а не скорочуються, що попереджує втрату в заробітній платі.
За даними МКП на 25 листопада – Міжнародний день ООН ліквідації насильства по відношенню до жінок, оскільки:
- кожна третя жінка у всьому світі була жертвою насильства, примушення до сексу або іншого зловживання;
- жінки у віці 15-44 років наражаються на більший ризик смерті та інвалідності через насильство у сім'ї, ніж від раку, автомобільних аварій, воєн і малярії.
Жінки частіше стають жертвами дискримінації у сфері праці через свою стать. Більш того, ті жінки, які відносяться до етнічних та сексуальних меншин, дискримінуються удвічі, і їх можливості отримати гідну роботу значно знижуються.
В світі існує 300 млн. жінок і дівчаток-інвалідів, більшість з
яких живуть в країнах, що розвиваються, або країнах з обмеженими ресурсами. Лише невелика кількість дівчаток з інвалідністю мають можливість отримати освіту.
Профспілки і громадські організації можуть допомогти
жінкам-інвалідам подолати ці перешкоди і покращити загальний стан здоров'я, самоповагу, і здатності піклуватися про себе.
Ми бачимо, що гідна праця для жінок виходить за рамки забезпечення рівних можливостей. Інвестиції в гендерну рівність і розширення прав жінок є життєво важливими для досягнення економічної і соціальної справедливості.
Для виправлення існуючої ситуації Міжнародна організація праці (МОП) планує зосередити основну увагу на наступних питаннях:
- рівний розподіл сімейних обов'язків між чоловіками та жінками;
- проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів і політики у галузі освіти;
- забезпечення доступного і якісного догляду за дітьми, щоб сімейні обов'язки можна було легше поєднувати з роботою;
- створити гнучкі механізми для батьків з урахуванням робочого графіку, зменшення тривалості робочого дня, надання короткочасних відпусток;
- визначення ролі чоловіків у процесі догляду за дітьми.
Рівність в оплаті праці повинна бути включена в колективні договори. Це означає:
- гендерну експертизу списку колективних договорів та угод;
- переконання роботодавця у важливості уникнення дорогих судових розглядів по непрямій дискримінації;
- здійснення рівної оплати за працю рівної цінності;
Забезпечення рівності в оплаті праці є центральною частиною стратегії МКП. У своїх доповідях учасники конференції закликали уряди взяти на озброєння наступну політику:
- створення робочих місць у формальному секторі економіки;
- забезпечення стимулів для оформлення робочих місць;
- дотримання норм і правил, виділення значних ресурсів для інспекції праці;
- забезпечення необхідних правових, фінансових і соціальних засобів, для того, щоб офіційний ринок праці став продуктивнішим, і забезпечувалася підтримка соціальних служб та установ соціального забезпечення.


Виступ Шаран Барроу, президента Австралійської ради профспілок, президента МКП

Шаран Барроу: Профсоюзы должны выделить для себя приоритеты и работать над ними
Глобальный кризис ударил в первую очередь по женщинам. Более уязвимыми они стали как на работе, так и в семье. Международные организации призывают усилить внимание к положению женщин, чтобы избежать серьезных последствий для общества.
Мировой экономический кризис ставит под угрозу получение средств для существования, благосостояния и возможности для развития миллионов людей во всех странах, особенно развивающихся. Последствия замедления экономического роста ощущаются нынче на всех рынках труда.
– Профсоюзы должны выделить для себя приоритеты и работать над ними. Мы не должны ждать, что произойдет в мире. Я полагаю, как и меня, вас огорчает сложившаяся ситуация, когда цены растут, а зарплаты падают, – сказала Шаран Барроу, президент Австралийского совета профсоюзов и президент МКП на заседании, посвященным кризису на 1-ом Международном форуме женщин 19 октября 2009 года.
Она также сказала, что необходимо уходить от настоящей модели конкуренции к модели глобализации:
– Нам необходима сбалансированная и честная модель; нельзя продолжать использовать прежний способ предпринимательства, который не имеет ничего общего с реальной жизнью, пренебрегает международными соглашениями и интересами рабочих".
По оценкам Международной организации труда, к концу 2009 года безработица может коснуться 38 миллионов людей. Кризис уже начал свой ход по странам бывшего СССР, и прогнозируется, что следующий год для экономики этих стран будет еще сложнее.
Инвестиции в женщин — разумный выбор
Ситуация на рынке труда влияет на разные группы населения неравномерно. Даже во времена экономического роста женщинам сложнее найти работу, чем мужчинам, их пенсия, как правило, ниже, чем пенсия мужчин, они более уязвимы перед лицом бедности. „Женские“ должности также более подвержены сокращению в рамках урезания бюджета, снижения спроса на продукцию и услуги, а также в рамках норм, обусловленных гендерными стереотипами.
Женщин нередко рассматривают в качестве своеобразного трудового резерва, который используют в периоды экономического подъема и от которого избавляются в периоды спада. Они также составляют основную долю занятых людей, получающих случайные и временные заработки. Также существует тенденция платить женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам, и кризис может еще сильнее увеличить этот разрыв.
Политика, направленная на расширение роли женщин как экономических субъектов, может послужить действенным механизмом по минимизации последствий кризиса. Особенно это важно для общества и экономики потому, что женщины больше, чем мужчины, инвестируют свои заработки в поддержание здоровья и образование своих детей.
Мировой экономический кризис может дать начало демографической катастрофе. В марте 2009 года, Всемирный банк сообщил, что кризис может привести к увеличению младенческой и материнской смерти, насилия в отношении женщин и девочек. Если не принять соответствующие меры, эти проблемы могут обратить вспять процесс расширения прав и возможностей женщин.
„Мировой финансовый кризис заставляет нас сокращать расходы везде, где это возможно. Но это не должно сказываться на нашей работе на благо женщин во всем мире. Поддерживая женщину, мы поддерживаем семью. Поддерживая женщину, мы изменяем мир“, — сказал Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.
Учиться и вдохновляться друг у друга
Брюссель, 19 октября 2009:
Более 450 женщин-делегатов от профсоюзных организаций 100 стран мира собрались в Брюсселе сегодня утром, чтобы обсудить влияние глобального кризиса на женщин и решить, как профсоюзы могут помочь им на местах.
Женщины со всех континентов от Непала до Намибии, от Индонезии до Италии приехали на 1-ую Международную женскую конференцию профсоюзов. В течение ближайших трех дней будут рассматриваться вопросы связанные с работой женщин, оплатой и условий труда, а потому форум называется "Достойный труд, достойная жизнь для женщин".
Мероприятие началось с восторженных аплодисментов, инициированных Шаран Барроу, президентом Международной конфедерации профсоюзов (МКП) в адрес "молодых участников конференции", что является признанием важности вливания "свежей крови" в профсоюзное движение.
Основное внимание форума направлено на проблемы наиболее уязвимых и эксплуатируемых женщин, включая и таких работников, как домашний персонал (домработницы, няни и т.п.). Особое внимание будет сфокусировано и на положении женщин в профсоюзах, а также на достижении гендерного равенства на основе коллективных договоров и расширения социальной защиты и благополучия.
Председатель женского комитета МКП Диана Холланд, председатель заседания сказала, что на конференции "у женщин со всего мира будет возможность поделиться опытом и своими достижениями, а также учиться и вдохновляться друг у друга".
Программа конференции включает ряд приоритетных вопросов, касающихся женщин как на работе, так и в общественной и политической жизни. В связи с ростом случаев тяжелого труда, многие женщины заняты на кратковременных работах с низкой заработной платой без какой-либо защиты от эксплуатации: у них нет социального обеспечения и пенсионных выплат.
Особое внимание будет уделено положению женщин в бедных и развивающихся странах. Также будут проанализированы средства решения системной гендерной дискриминации и насилия по отношению к женщинам на работе и в семье.
– Отсутствие прогресса в области прав женщин, в частности, на рабочем месте, является очевидным обвинением фундаментализму свободного рынка, который правил, прежде чем привел мир к худшей рецессии за 70 лет. Равенство полов – это наш основной вопрос на повестке дня, который необходимо решить для достижения справедливой глобальной экономики, которая простирается от рабочих мест простых людей до руководителей G20 и ООН. Нынешняя конференция будет строиться именно на этом, и поможет донести до работающих мужчин и женщин всего мира наше послание", - сказала президент МКП Шаран Барроу, открывая 1-ую Международную конференцию женщин.
Доклад, специально подготовленный для конференции "Программа достойного труда: гендерная перспектива" показывает, как много еще предстоит сделать, чтобы улучшить экономические возможности для женщин. Результаты исследования ста тысяч мужчин и женщин в 12 странах мира показывает, что женщины в меньшей степени, чем мужчины удовлетворены такими аспектами, как заработная плата и пенсия. Женщины во многих странах имеют меньше шансов получить компенсацию за сверхурочную работу. И женщины чаще работают неполный рабочий день по более низким ставкам заработной платы.
Инновационный интернет-проект "Решения для жизни", который охватывает 14 развивающихся стран и стран с переходной экономикой в восьми профессиональных секторах, также будет представлен на конференции, как и профсоюзная кампания "Достойный труд, достойная жизнь для женщин". Другие ключевые темы включают в себя права женщин-мигрантов, права человека, обеспечение продовольственной безопасности, изменения климата, женщин как тех, кто принимает решения, и ситуацию молодых женщин на работе и в профсоюзах.
Домашние работницы: без права болеть и рожать
Организация и защита и домашних работниц является одним из ключевых вопросов на повестке дня 1-го всемирного женского форума.
Домашние работницы остаются во многих странах пока самыми незащищенными: они не работают официально по найму, у них нет социального пакета. Это означает, что у них нет права ни болеть, ни рожать. Кроме долгих часов, которые они должны отрабатывать, домработницы нередко подвергаются насилию вплоть до сексуальных домогательств. Работая в частных домах, они не могут себя защитить.
– Домашние работницы – это жертвы различных форм эксплуатации, говорит Марцелина Баутиста, руководитель Центра поддержки Домашних работниц в Мексике. В домах они спрятаны от людского глаза, они делают работу, не требующую образования, они нередко из других стран и из-за этого вообще не могут постоять за себя. Ну, и самое главное эти женщины не защищены на законодательном уровне – нет закона, защищающего их права.
Поскольку нет закона, нет и регулирования рабочего времени, оплаты труда. Даже в тех странах, где принято какое-то законодательство, оно пока не работает. Экономический кризис не миновал и домработниц – сейчас многие вынуждены не торговаться о зарплате, а соглашаться на то, что им предлагают. Поскольку домработницы работают на дому и нередко сверхурочно, их очень тяжело объединить в организации или профсоюзы.
Одним из самых эффективных способов достучаться до домработниц является организация или сотрудничество со службами по трудоустройству. В случаях, когда кто-то будет искать себе работника через такую службу, наниматель будет предупрежден о своих обязательствах, а работник проинформирован о своих правах. Необходимо также отслеживать, в каких условиях и сколько часов работницы, нашедшие работу через такую службу, работают и как с ними обходятся.
– Мне нравится отстаивать права этих женщин, возможно, потому, что я была сама в этой ситуации, – говорит Марцелина. Я понимаю их проблемы. Поэтому мне легко дать им и совет и разработать соответствующую программу для тренингов.
Изменение климата: как этому противостоять?
Изменение климата – одна из основных современных проблем человечества. Потенциальные эффекты потепления могут быть разнообразны. Они могут оказать негативное влияние на питание, воду, окружающую среду, здоровье людей. Как этому противостоять?

-- Климатические изменения угрожают фундаментальным аспектам жизни, от доступа к питьевой воде до производства пищи. Женщины, особенно в развивающихся странах, находятся на грани нищеты, и наиболее страдают от негативных побочных эффектов изменения климата, - сказала Буйелва Сонджика, южноафриканский министр по вопросам окружающей среды и водным ресурсам на 1-ой международной конференции женщин в Брюсселе 20 октября 2009 года.
Госпожа министр уверена, что женщины должны быть уполномочены играть ключевую роль в политике изменений климата и принятии решений, а также в достижении более широких целей социального и устойчивого развития.
Сонджика также отметила, что очень рада тому, что изменению климата уделяется столь большое внимание на повестке дня 1-ой международной женской конференции:
-- Очень важно подчеркнуть роль женщин в связи с изменением климата. По некоторым данным к 2050 году более 250 миллионов человек в Африке столкнутся с кризисом водных ресурсов. Эта проблема ляжет на плечи женщин. Они должны быть к этому готовы. Пока женщины не слишком активно участвуют в дебатах в том числе и потому, что большинство дебатов элитарны и исключают участие женщин. Такое положение должно измениться.
Стратегии по борьбе с изменением климата и осведомленность о создании "зеленых" рабочих мест становятся важной составляющей возможностей трудоустройства и ответственности министерств труда, а также служб занятости и профсоюзов. Важно, чтобы женщины занимали одно из центральных мест в усилиях, предпринимаемых в борьбе с изменением климата.
Денис МакГуайр, президент всемирной женской сети UNI в своем выступлении остановилось больше на создании дополнительных рабочих мест для женщин для устранения последствий изменения климата. Она отметила, что "зеленая" экономика базируется на эффективном использовании энергоресурсов, снижении загрязнения окружающей среды, использовании альтернативных источников энергии, эффективном использовании инвестиций, направленных на создание новых возможностей, новых рабочих мест и сильных сообществ.
-- Однако работников следует обучить определять "зеленые" должности и их потенциал, -- отметила Денис МакГуайр в своем докладе. – То есть "зеленая" экономика нуждается в новых знаниях и навыках, и профсоюзы могут здесь сыграть особую роль. Они могут вести переговоры между правительством и нанимателями о том, какие именно навыки нужны, какое повышение квалификации необходимо. Они могут также помочь определить, какую роль будут играть школы и колледжи в плане подготовки молодых специалистов на новые должности. У профсоюза есть и силы, и ресурсы для этого.
Несмотря на медленный прогресс, уже в настоящее время наблюдается рост осведомленности о том, что изменение в области политики занятости может содействовать более плавному переходу к устойчивому развитию через определение возможностей быть занятым на "зеленых" работах.
0
28 жовтня 2009
3 795

Схожі публікації


Догори