Інвестування в освіту – акцент 51 сесії Комісії соціального розвитку Економічної і соціальної ради ООН

Інвестування в освіту – акцент 51 сесії Комісії соціального розвитку Економічної і соціальної ради ООНІз 6 до 15 лютого у м. Нью-Йорк (США) триває робота 51-ї сесії Комісії соціального розвитку Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР).

Пріоритетна тема цьогорічної сесії Комісії соціального розвитку ЕКОСОР ООН – «Сприяння розширенню прав і можливостей людей в цілях досягнення викорінення бідності, соціальної інтеграції та повної зайнятості та гідної праці для всіх».

У доповіді Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна розглядалися питання взаємозв’язку між розширенням прав і можливостей та викоріненням бідності, освітою та професійною підготовкою, повною зайнятістю, гідною працею для всіх і соціальною інтеграцією, а також питання сталого розвитку, представлена програма сприяння розширенню прав і можливостей та розвитку з особливим акцентом на соціальний захист.

Фінальна частина доповіді містить директивні рекомендації за усіма напрямами.


Із доповіді Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна


Інвестування в освіту, професійну підготовку та охорону здоров’я в інтересах розширення прав і можливостей та підвищення рівня життяОсвіта, професійна підготовка та доступ до охорони здоров’я є основоположними компонентами будь-яких стратегій розширення прав і можливостей, спрямованих на сприяння скорочення масштабів бідності, створення робочих місць та на заохочення соціальної інтеграції.

Соціальна й економічна мобільність більшою мірою залежить від таких факторів, як якісна освіта, професійна підготовка та знання, доступ до охорони здоров’я.

Сприяючи розширенню свобод і можливостей людини, освіта справляє позитивний вплив на його життя. Вона вкрай необхідна для отримання гідної роботи, розуміння та відстоювання юридичних прав, подолання міграції і вираження своїх політичних поглядів маргіналізованими соціальними групами.

Велика кількість досліджень з питань розширення прав і можливостей жінок свідчить про те, що поліпшення освіти жінок, включаючи дорослих представниць, веде до поліпшення здоров’я дітей та істотного скорочення народжуваності.

Більше того, інвестиції, спрямовані на дівчаток, можуть мати саму високу віддачу з усіх інвестицій. У зв’язку з цим робляться узгоджені зусилля, спрямовані на розширення прав і можливостей жінок шляхом забезпечення широкого доступу до шкільної освіти та ліквідації неписьменності.

Крім надання жінкам можливостей для роботи поза домом і розширення їх уявлень про світ поза домом, освіта також підвищує їх внесок у процес прийняття сімейних рішень.

Проведені дослідження наочно продемонстрували, що забезпечення більшого доступу до медичного обслуговування, використання протизаплідних засобів і харчування сприяє розширенню прав і можливостей жінок в країнах із низьким доходом.

Для ліквідації чи скорочення числа більш високих бар’єрів на шляху отримання освіти та професійної підготовки, що обмежують участь жінок у більш продуктивній і оплачуваній роботі, країни зосередили свої зусилля на здійсненні стратегій із розширення прав і можливостей жінок шляхом зменшення нерівності за гендерною ознакою у сфері освіти.

У результаті цих зусиль був досягнутий значний прогрес у забезпеченні гендерної рівності завдяки успіхам в розширенні доступу до початкової освіти.

За всіма розвиваються регіонах показники охоплення дівчаток шкільним освітою в даний час наближаються до показників стосовно хлопчиків, а співвідношення між числом охоплених шкільною освітою дівчаток і хлопчиків збільшилася з 0,91 у 1999 році до 0,97 у 2010 році.

У найменш розвинених країнах і країнах Африки на південь від Сахари це співвідношення за той же період збільшилася з 0,84 до 0,94 і з 0,58 до 0,76, відповідно.

Ці вражаючі успіхи, що розширюють можливості жінок отримувати доступ на ринок праці і брати участь в інших аспектах життя, в довгостроковому плані будуть сприяти розширенню прав і можливостей не тільки жінок, але й бідних верств та інших маргіналізованих груп населення в світі.

Програми професійної підготовки мають особливу важливість для розширення прав і можливостей молоді. Крім забезпечення більш широких можливостей для зайнятості такі програми підготовки також дозволяють молодим людям створити своє власне мале і середнє підприємство або отримати доступ до інших можливостей одержання доходу.

У зв’язку з цим необхідні більш наполегливі зусилля з розширення доступу до професійно-технічного та спеціалізованого навчання, включаючи зусилля в рамках неформального сектору.

Розширення прав і можливостей сільської молоді за допомогою навчання сільськогосподарським професіям також сприяє підвищенню продуктивності сільського господарства, отриманню більш високих доходів і скорочення масштабів убогості.

Було продемонстровано, що крім розширення прав і можливостей окремих осіб відповідні програми також сприяють розширенню можливостей і участі громад, що покращує роботу систем охорони здоров’я та освіти, а також підвищує якість надаваних державних послуг.

Наприклад, в Індонезії більш активна участь громад у проектах в галузі водопостачання призвело до поліпшення стратегій, що стосуються здоров’я дітей загалом. Крім того, дослідження, проведені фахівцями з Лабораторії з дослідження проблем бідності ім. Абдула Латіфа Джаміля Массачусетського технологічного інституту, продемонстрували важливість розширення можливостей та участі громад.

У Кенії надання громадам можливості здійснювати контроль за процесом набору додаткових викладачів, які працюють за контрактами, і проводити моніторинг результатів роботи цих викладачів, мало позитивний вплив на процес навчання дітей і привело до більш високих екзаменаційних оцінок учнів у цих громадах.

В Уганді програма щодо підвищення контролю з боку громади за наданням медичних послуг дозволила покращити надання державних послуг, що призвело до збільшення ваги народжуються немовлят і скорочення на 33 % показника смертності серед дітей віком до 5 років.

Крім того, в Індії програма розширення прав і можливостей людей, спрямована на поліпшення процесу викладання в їхніх власних громадах, сприяла досягненню успіхів у загальному процесі навчання дітей.


Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України
(за матеріалами офіційної доповіді Пан Гі Муна)

Схожі публікації


Догори