XV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРР

XV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРР15-17 жовтня 2014 року в м. Таллінн (Естонія) за сприяння фонду ім. Фрідріха Еберта відбулося XV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРР на тему «Просування жінок на керівні посади в профспілкових організаціях».

У заході взяли участь 25 жінок – представниць профспілок Центральної, Східної та Південної Європи. Від Профспілки працівників освіти і науки України участь у навчанні взяла завідувач відділу студентської молоді Маргарита Майорова.

Основними темами Школи стали – стратегії і політика протидії дискримінації на ринку праці, механізми зміцнення становища жінок в профспілках, соціальний захист, ліквідація розриву в оплаті праці чоловіків та жінок, необхідність просування жінок на керівні посади в профспілкових організаціях.

З доповідями на тему гендерної рівності виступали експерти з Європейської Конфедерації Профспілок, Загальноєвропейської Регіональної Ради, Міжнародної Конфедерації Профспілок. Під час обговорення учасниці обмінялися досвідом щодо гендерних програм і планів.

Учасниць Школи також було ознайомлено з цілями та діяльністю кампанії «Враховуйте нас!» (Count Us In!). Ця кампанія має на меті збільшення до 30% кількості жінок в керівних органах 80% членських профспілкових організацій Міжнародної Конфедерації Профспілок до 2018 року.

Представниці від різних країн активно працювали у робочих групах, обговорюючи питання та механізми вирішення проблем. Серед основних, зокрема були – боротьба з насиллям вдома та на роботі, залучення молодих жінок до профспілок, повноцінна інтеграція жінок на ринок праці, баланс робочого та особистого часу.

У сучасному суспільстві гостро стоїть проблема забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Однією з суттєвих перепон на шляху досягнення гендерної рівності визначено, зокрема усталені стереотипи щодо розподілу соціальних ролей.

Напрацьовані рішення були представлені всім учасницям Школи та зведені в єдину доповідь.

Серед рекомендацій щодо розбудови механізму забезпечення гендерної рівності варто зазначити наступні:

– розширення практики включення гендерного компонента до освітніх програм навчальних закладів усіх рівнів;

– запровадження масштабної соціальної реклами, яка висвітлюватиме принципи рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками;

– проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед жінок з метою розвитку лідерських навичок та активізації кар’єрних прагнень (семінари, тренінги, круглі столи);

– формування загальної гендерної культури та підвищення кваліфікації роботодавців.

Відділ студентської молоді


XV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРРXV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРР

XV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРРXV засідання профспілкової жіночої школи ПЄРР

Схожі публікації


Догори