Скасовано обов’язкове відпрацювання випускниками ВНЗ

Скасовано обов’язкове відпрацювання випускниками ВНЗПрикінцевими положеннями Закону України «Про вищу освіту» зі статті 52 Закону «Про освіту» виключено норму, в якій зазначалося, що випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

У зв’язку з такими законодавчими змінами постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» з Порядку працевлаштування виключено пункт 8, яким передбачалося, що випускники, які уклали угоду з вищим навчальним закладом після зарахування на навчання, повинні були відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років. Цією постановою внесено також зміни безпосередньо до постанови № 992, якими передбачено, що Порядок працевлаштування випускників поширюється на осіб, які навчаються за спеціальностями медичного профілю.

Таким чином для випускників вищих навчальних закладів, крім медичного спрямування, скасовується низка компенсацій та гарантій, що передбачені постановою Кабміну № 992.

Серед них – надання матеріальної допомоги, встановлення доплати до стипендії, компенсація витрат, пов'язаних з переїздом випускника і членів його сім'ї, надання відпустки тривалістю 30 календарних днів та виплата допомоги у розмірі стипендії, поширення на них усіх видів соціального захисту, передбачених колективним договором, встановлення вищої заробітної плати тим, хто закінчив вищий навчальний заклад з відзнакою, забезпечення їх та їхніх сімей в іншій місцевості житлом, позачергове одержання житла, його збереження за попереднім місцем проживання у разі направлення до іншої місцевості тощо.

Разом з тим статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Законом «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів (статті 13 та 14).

Щодо інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, то до їхніх повноважень віднесено здійснення розподілу випускників вищих навчальних закладів для подальшого проходження служби (стосовно вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання), а також працевлаштування у межах державного замовлення в заклади охорони здоров'я випускників вищих медичних навчальних закладів (стаття 13).

Статтею 197 Кодексу законів про працю України передбачено, що випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам, зокрема, випускникам державних вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням.

У статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» серед категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зазначено молодь, яка закінчила або припинила навчання, зокрема, у вищих навчальних закладах.

Тому зміни, пов’язані з поширенням порядку лише на випускників, які навчаються за спеціальностями медичного профілю, є такими що звужують права та гарантії інших молодих фахівців.

Зазначена постанова Кабінету Міністрів України в порушення положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок не була надана головним її розробником на погодження Спільному представницькому органу об’єднань профспілок на національному рівні, а також ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Центральним комітетом Профспілки спрямовано з цього приводу відповідного листа до Кабінету Міністрів України та Міносвіти з вимогою упорядкувати питання реалізації державою гарантій щодо надання випускникам державних вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням, роботи за фахом та забезпечення їх соціального захисту, не допускаючи звуження прав та гарантій.

Відділ студентської молоді

Схожі публікації


Догори