Відстрочка від призову на строкову військову службу педпрацівникам: консультує юрист

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 № 2232-XII (із змінами та доповненнями) здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.

Відповідно до статті 15 Закону № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Частиною 1 статті 17 Закону № 2232-XII визначено, що відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відповідно до частини 13 статті 17 Закону № 2232-XII відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю.

Статтею 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року № 463-ІХ (набрав чинності 18.03.2020) визначено, що робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Педагогічна діяльність вчителя включає, зокрема, діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;

Отже, відстрочка від призову на строкову військову службу надається педагогічним працівникам призовного віку за умови педагогічного навантаження не менше тарифної ставки, яка становить 18 годин на тиждень.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори