Оплата праці доцента, який не має відповідного вченого звання

Оплата праці доцента, який не має відповідного вченого звання«Старшого викладача ВНЗ ІV рівня акредитації, який не має вченого звання «доцент», перевели на посаду доцента з оплатою за 19-м тарифним розрядом. Згодом із ним укладено додатковий трудовий договір на роботу за внутрішнім сумісництвом ще на 0,25 ставки доцента.

Який тарифний розряд треба йому встановити за внутрішнім сумісництвом – 19-й чи 17-й?»

Пунктом 9 статті 55 Закону «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII передбачено, що посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 55 цього Закону статутом вищого навчального закладу можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади науково-педагогічних працівників.

Можливість роботи на посаді доцента без наявності у науково-педагогічного працівника відповідного вченого звання передбачена пунктом 6.2 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 2 квітня 1993 року № 90, з урахуванням редакції наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557. Приміткою до пункту 2 цієї Інструкції передбачено, що науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюється 19-й тарифний розряд. Якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам установлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача – оклад доцента, старшого викладача.

Тому науково-педагогічний працівник, який не має вченого звання доцента, може претендувати на заміщення посади доцента з установленням йому посадового окладу на рівні 19-го тарифного розряду на термін не більше двох років. Якщо за ці два роки працівник не здобуде вченого звання доцента, йому має встановлюватися тарифний розряд відповідно до посади, з якої він перейшов на посаду доцента, у цьому випадку – посади старшого викладача.

Якщо впродовж цих двох років між науково-педагогічним працівником і ректором укладено додатковий трудовий договір на роботу за сумісництвом у тому самому вищому навчальному закладі на посаді доцента з обсягом роботи на 0,25 штатної посади, такому науково-педагогічному працівникові теж установлюється посадовий оклад на рівні 19-го тарифного розряду.

 

Управління соціально-економічного захисту

Оплата праці

Схожі публікації


Догори