Як організувати заміну тимчасово відсутніх учителів та забезпечити оплату праці?

Питання організації заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників та оплати праці визначені в спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за N 1/9-770 від 28.11.2008 р, № 02-5/465 від 27.11.2008 року , який підготовлено на виконання Галузевої угоди на 2007-2009 роки. Відповідно до положень пункту 6.1.9 розділу 6. «Нормування і оплата праці» Галузевої угоди Міністерство освіти і науки України зобов'язалося розробити нормативно-правовий акт стосовно організації заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників та оплати праці.
Необхідність включення зазначеного положення в Галузеву Угоду була зумовлена численними пропозиціями з місць переважно від керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, організацію навчально-виховного процесу (п.59 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» ( із змінами і доповненнями).
Переважна більшість норм, обумовлених в зазначеному вище листі щодо порядку організації заміни та оплати праці, застосовувалася в навчальних закладах України на підставі інструктивного листа Міністерства освіти СРСР від 21 серпня 1985 року № 63-М, направленого відповідним комітетам профспілки згідно з постановою Секретаріату Центрального комітету профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ від 17 жовтня 1985 року № 43.
Відповідно до ст.ст. 30, 33 Закону України "Про загальну середню освіту" додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти є обов'язковими для загальноосвітніх навчальних закладів. Виходячи з цього, в лист за № 1/9-770 від 28.11.2008 № 02-5/465 від 27.11.2008 включено положення стосовно обов'язків керівника навчального закладу організувати, як правило, заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями цієї ж спеціальності, а також визначено порядок організації заміни в окремих виняткових випадках. Передбачити всі виняткові випадки, що можуть виникати в навчальних закладах під час організації заміни, неможливо.
Безперечно, що у всіх випадках залучення педагогічних працівників до заміни відсутніх учителів повинно компенсуватися відповідною заробітною платою за додатково проведені уроки, порядок визначення якої унормовано в пункті 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102.
Завідувач відділу освіти С.Лесковець

Схожі публікації


Догори