Ефективна форма міжнародної співпраці освітянських профспілок

Ефективна форма міжнародної співпраці освітянських профспілокЕфективна форма міжнародної співпраці освітянських профспілок

У рамках Договору про співробітництво між Профспілкою працівників освіти і науки України та Профспілкою польських учителів 21-28 червня 2009 р. у Польщі, в м. Закопане відбувся українсько-польський семінар, у якому взяли участь представники освітянських профспілок Болгарії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, України і Чехії, а також експерти Європейського Союзу вчителів, Дирекції Фонду Еберта. Профспілковий комітет учителів Європи представляв Давід Пуассоно. Українську делегацію очолював заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Євгеній Нікітюк.

Тема семінару: «Мобільність учителів у рамках Європейської кваліфікації. Кваліфікація як нова форма ефективного навчання».

Відкрив семінар і представив його програму голова Спілки вчителів Польщі Славомир Броняш.

На пленарному засіданні, яке відбулося 26 червня, учасники семінару у своїх виступах висвітлили такі питання, як освіта і потреби глобального ринку праці, Європейські рамки кваліфікації та їх вплив на освітянську політику країн ЄС.

Від галузевої Профспілки України виступили заступник голови Профспілки Євгеній Нікітюк і голова Тернопільської обласної організації Профспілки Євген Юрківський.

Є.Д. Нікітюк у своєму виступі зазначив, що на нинішньому етапі інтеграції України до ЄС чітко визначилося спрямування української освіти на досягнення нею сучасного рівня. З проголошенням незалежності в Україні розпочався новий етап розбудови післядипломної педагогічної освіти на засадах гуманізації і демократизації, національної та міжнародної спрямованості, переорієнтації на розвиток педагога як професійної особистості тощо. Нова освітянська політика змінює стратегію післядипломної освіти, орієнтує її на підготовку нової генерації педагогів з високим рівнем професіоналізму, методологічною і загальною культурою, аналітичним мисленням, інноваційним творчим стилем. Сьогодні загально визнана необхідність безперервної освіти. Особливо актуальна ця проблема для системи післядипломної педагогічної освіти, перед якою стоїть завдання забезпечення умов для безперервної освіти та самоосвіти дорослих.
Є.В. Юрківський у своєму виступі зупинився на проблемах освітянської галузі в Україні: дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти, зокрема підготовки кадрів, фінансування, розвитку матеріальної бази закладів освіти, забезпечення належних умов праці і життя педагогів, зазначивши, що кваліфікація як нова форма ефективного навчання вимагає розв’язання цих проблем.

Представники української делегації підкреслили, що у Державній програмі «Вчитель» зазначається: «… саме через практичну діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини».

На завершення семінару відбулися дискусія про роль профспілок у поширенні Європейських рамок кваліфікації на регіональному рівні і презентація країн, де вони вже діють.

Служба зв’язків галузевої Профспілки
з громадськістю та ЗМІ,
Міжнародний відділ ЦК Профспілки
0
30 червня 2009
6 460
---

Схожі публікації


Догори