Спільні пропозиції ЦК Профспілки та Міністерства освіти і науки України з удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Міністерство фінансів України

Щодо пропозицій по удосконаленню
Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів

Міністерство освіти і науки України, Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, проаналізувавши Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 № 1195 (з наступними змінами), пропонують наступне.
1. Необхідно внести зміни до обрахунку показника фактичного охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, що застосовується у Формулі і який в даний час розраховується як просте співвідношення кількості дітей в дошкільних навчальних закладах до загальної кількості дитячого населення віком 0-6 років. У знаменнику цього показника дані про кількість дітей віком 0-6 років попередньо необхідно зменшити на кількість дітей дошкільного віку, які не можуть бути охоплені дошкільними закладами, оскільки вже охоплені іншими навчальними закладами.
До числа таких дітей належать ті, які перебувають в 1-х класах у дошкільних навчальних закладах, в 1-3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, у школах-інтернатах в дошкільних групах, організованих для таких дітей та діти, які відвідують групи при загальноосвітніх навчальних закладах, організовані для підготовки їх до школи в населених пунктах, де немає дошкільних навчальних закладів або вони перевантажені, чи знаходяться на значній відстані від дому. Всі ці показники містяться в статистичній звітності № 76-РВК та Д-9.

2. Необхідно врахувати у Формулі стійку тенденцію ще з 2002 р. до щорічного зростання кількості дітей в дошкільних навчальних закладах (особливо в сільській місцевості) шляхом введення додаткових коефіцієнтів: для міської місцевості – 1,05, для сільської – 1,08.
За даними Держкомстату України станом на 01.01.2009 р. кількість дітей у дошкільних навчальних закладах системи МОН України комунальної форми власності порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 58,5 тис. (на 105,3 %), у міській місцевості – на 43,2 тис. або на 4,9 %, у сільській місцевості – на 15,3 тис. або на 7,0 %, у 2008 р. порівняно з 2007 р., у міській місцевості – на 5,1 % , у сільській - на 8,8%, у 2007 р. порівняно з 2006 р., відповідно – на 5,2 % та на 7,5 %.

3. У Формулі також не враховано особливості функціонування санаторних та спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп). У санаторних дошкільних закладах (групах) постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 передбачено збільшені норми харчування для дітей порівняно із закладами загального типу. У спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати передбачено підвищення ставок заробітної плати педагогічним та іншим працівникам.
Відповідно до викладеного, у цих типах закладів (групах) необхідно передбачити збільшені видатки. Пропонуємо ввести коефіцієнти приведення дітей у санаторних та спеціальних закладах (групах) до кількості всіх дітей України в комунальних закладах загального типу.
За розрахунками МОН України (на основі інформації, отриманої від обласних управлінь освіти), коефіцієнт приведення становить в санаторних – 1,3, спеціальних закладах (групах) – 1,5. Більш точний розрахунок можна зробити за даними річного звіту Мінфіну про виконання місцевих бюджетів за 2008 рік.
Дані про кількість дітей у згаданих закладах (групах) передбачені первинною формою державного статистичного спостереження № 85-К “Звіт дошкільного навчального закладу”, затвердженого наказом Держкомстату України 27.09.2004 № 527, та містяться у зведених таблицях № 6а (дані про санаторні заклади і групи) та № 9 (дані про спеціальні заклади та групи). За даними Держкомстату України на кінець 2008 року кількість дітей в санаторних закладах (групах) системи МОН України становила 43,2 тис., в спеціальних закладах (групах) – 74,0 тис.
Без врахування цих пропозицій при розрахунку показника охоплення дітей дошкільними навчальними закладами продовжиться його заниження і, відповідно, подальше недофінансування дошкільної освіти.

4. При визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів не враховані видатки на дітей дошкільного віку, які перебувають в групах з короткотривалим перебуванням, що організовані при загальноосвітніх навчальних закладах, для підготовки цих дітей до школи в населених пунктах, де немає або недостатня кількість дошкільних навчальних закладів.
За даними статистичної звітності за ф.№ 76-РВК на початок 2008/2009 навчального року в Україні при закладах комунальної форми власності системи МОН України функціонувало 4371 така група, в них дітей - 50756, з них у сільській місцевості, відповідно - 3269 груп та 30667 дітей.
Щорічно виникають проблеми з фінансуванням таких груп. Пропонуємо врахувати контингенти дітей у цих групах з визначенням коефіцієнту приведення кількості таких дітей до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України.

5. Пропонуємо збільшити у Формулі з 1,684 до 3,0 коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості при середній наповнюваності класів до 11,7 учнів, як це пропонувалося при розгляді Бюджетних висновків Верховної Ради України ще на 2007 рік. Згадані коефіцієнти не змінювалися упродовж декількох років.

6. Оскільки кількість класів, від якої, в основному, залежать обсяги видатків на загальноосвітні навчальні заклади, поступово зменшується, пропонуємо врахувати додаткові кошти з метою недопущення зменшення видатків з розрахунку на 1 учня, а також створенням належних умов для навчання та виховання дітей у навчальних закладах (поліпшення матеріально-технічної бази закладів, забезпечення необхідного рівня технічного стану котелень, тепломереж, систем гарячого та холодного водопостачання, електрообладнання, каналізації, дахів, будівель, заміна застарілого обладнання тощо). Вони можуть бути розраховані як усереднене співвідношення загальної кількості учнів за останні роки. За розрахунками МОН України це становить не менше 2 відсотків щорічно.

Заступник Міністра освіти і науки України
П.М.Куліков
1/12-3483 від 26.08.2009

Голова Профспілки працівників освіти і науки України
Л.С.Сачков
02-5/337 від 26.08.2009

Схожі публікації


Догори