Лист ЦК Профспілки до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

24.02.2009 № 02-5/ 76
Голові Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України
В.І.Полохалу

Шановний Володимире Івановичу !

На Ваш лист від 20 лютого 2009 року № 04-22/6-254 щодо стану і перспектив фінансування освіти і науки з Державного бюджету в 2009 році та надання пропозицій для вжиття необхідних заходів і дій, направлених на покращення ситуації в освітній та науковій сферах, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені двохмільйонного загону спілчан висловлює несприйняття з приводу рішень державних органів влади щодо зниження вже досягнутих соціальних державних гарантій в оплаті праці працівникам освіти, як і іншим працюючим в бюджетній сфері.

Затвердження постанов Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 20.12.2008 № 1117 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939», якими з 1 грудня 2008 року запроваджено норму про встановлення посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні 545 грн., замість законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати 605 грн., фактично означає замороження заробітної плати освітян, що є неприпустимим в умовах невпинного зростання цін і тарифів та нестабільності курсу гривні.

Освітянська профспілка, поділяючи наміри вищих посадових осіб держави щодо необхідності підвищення престижу педагогічної праці, в тому числі висловлені Президентом України перед учасниками урочистих зборів до Дня працівників освіти, вбачає, що народними депутатами України, як єдиними представниками народу у законодавчій владі, мають бути вжиті заходи для скасування зазначених постанов Кабінету Міністрів України, як таких, що звужують права працівників бюджетної сфери на рівень оплати праці. Саме до цієї проблеми привертали увагу голови первинних профспілкових організацій у своїх виступах на Всеукраїнських зборах 23 лютого цього року.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», прийнятим народними депутатами України, не передбачено видатків для поетапного збільшення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників до подвійного розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості; педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників до розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості; працівників культури, спеціалістів системи освіти до розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників у галузях економіки, що також передбачалося постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», прийнятою після зустрічі Прем’єр-міністра України з представниками профспілок бюджетної сфери.

Натомість ст.54 Державного бюджету на 2009 рік фактично заморожено на рівні грудня 2008 року величину прожиткового мінімуму. На відміну від порядку визначення розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери залежно від мінімальної заробітної плати, що діяв з квітня 2007 року, ст. 55 цього закону запроваджено дискримінаційну стосовно працівників бюджетної сфери норму про встановлення посадових окладів працівників бюджетних установ, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 545 грн. на місяць. За цією статтею лише працівникам, посади яких віднесено до 1 та 2 тарифних розрядів, а це в переважній більшості прибиральники приміщень, двірники, сторожі, робітники, які виконують найпростіші роботи, посадовий оклад передбачено на рівні мінімальної заробітної плати.

В цьому зв’язку, за переконанням спілчан, необхідне ініціювання народними депутатами України, членами профільного Комітету, подання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік», з метою приведення положень ст. ст. 54 та 55 у відповідність до норм Кодексу законів про працю України ( ст. 95) та Закону України «Про оплату праці» (ст.ст. 6, 9 та 10) та, крім того, відповідного фінансового забезпечення бюджетних установ, в тому числі для реалізації законодавчо встановлених гарантій в рівнях оплати праці.

Водночас, за нашим переконанням, має бути зініційовано подання народними депутатами України до Конституційного Суду України про відповідність Конституції України постанов Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 № 939, від 26.11.2008 р. № 1036, від 20.12.2008 № 1117, від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» в частині обмежень щодо надання житлово-побутових пільг, гарантій і компенсацій, а також положень статей 54 та 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Потребує удосконалення механізм індексації доходів, в т.ч. заробітної плати, оскільки законодавчо встановлений порядок не компенсує втрат доходів працюючих, осіб, що навчаються, від фактичного стану інфляції у зв’язку із зростанням цін та тарифів на товари і послуги.

За оперативною інформацією мають місце випадки виникнення заборгованості із заробітної плати. Станом на 20.02.2009 року затримка з виплати заробітної плати наявна у 12 містах і районах наступних регіонів: Чернігівська обл. – 3,5 млн. грн.; Автономна республіка Крим – 1 млн. грн.; Житомирська обл. – 700 тис. грн.; Харківська обл. – 100 тис. грн. на загальну суму – близько 5,4 млн.грн.

Порушуються права педагогічних працівників на отримання доплат за перевірку письмових робіт, класне керівництво, завідування кабінетами, майстернями тощо. Для збереження надбавок до заробітної плати керівникам навчальних закладів працівників змушують брати відпустки без збереження заробітної плати.

Галузева Профспілка завжди розглядала запровадження оплати праці освітян на основі ЄТС як вимушений тимчасовий захід в умовах обмежених фінансових ресурсів. При цьому неодноразово вносились пропозиції про те, що ЄТС може бути запроваджена лише за умов встановлення ставки працівника першого тарифного розряду не нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; запровадження механізмів перегляду посадових окладів, які б забезпечували відповідну диференціацію заробітної плати працівників різної кваліфікації, враховуючи складеність праці, посилили мотиваційні функції заробітної плати; забезпечення законодавчих норм, зокрема ст.57 Закону України «Про освіту» щодо розміру посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних працівників, заробітної плати спеціалістів освіти. Практика забезпечення оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки як на початку 90-х років, так і в період з 1 вересня 2005 року до сьогоднішнього дня засвідчила, що основним негативним наслідком застосування зазначеної системи є можливість постійного втручання в механізми її реалізації. Підтвердженням зазначеного є, зокрема, застосування коригуючих (регресних, понижуючих) коефіцієнтів, суб’єктивне встановлення тарифних коефіцієнтів окремим категоріям працівників, зміна в бік погіршення міжпосадових співвідношень, ситуативна зміна підходів щодо встановлення розміру посадового окладу за першим тарифним розрядом тощо.

Таким чином перенесення термінів запровадження III етапу Єдиної тарифної сітки з 1 листопада на 1 вересня 2008 року фактично не забезпечило її введення в повному обсязі.

Вважаємо, що оплата праці на основі ЄТС можлива щодо працівників наскрізних професій, зокрема прибиральників приміщень, двірників, сторожів, машиністів з прання білизни, комірників, кастелянок, касирів, інспекторів тощо із забезпеченням розміру першого тарифного розряду не нижче розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Потребує нагального вирішення питання пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002. Діючий рівень оплати праці педагогів не забезпечує розміру пенсій на мінімальному рівні. Відповідні законопроекти галузева профспілка вже неодноразово погоджувала.

Необхідні зміни до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно вилучення із частини п’ятої ст. 24 цього закону норми щодо врахування для обчислення пенсії заробітної плати науково-педагогічних і наукових працівників лише за основним місцем роботи. Потребує сприяння Верховної Ради України у забезпеченні органами пенсійного фонду, праці та соціального захисту вимог чинної на даний час норми цієї статті в частині включення до заробітку для призначення пенсії суми заробітної плати, в тому числі за наукову і науково-педагогічну роботу за сумісництвом, яка нарахована за основним місцем роботи в одному і тому ж вищому навчальному закладі, науковій установі.

Рівень стипендіального забезпечення має відповідати вимогам ст. 2 Закону «Про прожитковий мінімум». У зв’язку з цим потребує змін ст. 56 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», відповідно до якої стипендії на 2009 рік затверджено у розмірах, які діяли з 1 вересня 2008 року, попри те, що впродовж поточного року передбачається чотириразове збільшення розміру прожиткового мінімуму. Потребують також збільшення бюджетні видатки для підвищення стипендії.

Необхідні кошти для здійснення пільгового проїзду у міському, приміському та міжміському автомобільному транспорті студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до ст.9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», що на даний час не забезпечено бюджетними видатками.

Через неоднозначність у застосуванні законодавства виникають проблеми із реалізацією державних гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу і пенсіонерам з їх числа щодо безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням. Всупереч висновкам Міністерства юстиції України щодо втрати чинності правових актів та окремих їх положень з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, на місцях продовжують застосовувати обмеження грошовими доходами в розмірі до 900 грн. щодо реалізації права на зазначені житлово-побутові гарантії (копія відповідного листа Міністерства юстиції України додається).

Профспілка переконана в необхідності забезпечення одноразовою адресною грошовою допомогою не лише випускників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також молодих спеціалістів – випускників педагогічних училищ та педагогічних коледжів, що має бути відображено у відповідному Порядку її виплати. Крім того, потребують збільшення видатки державного бюджету у 2009 році на підвищення розміру адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. Адже фактичні потреби для облаштування молодого спеціаліста за новим місцем проживання значно перевищують розмір грошової допомоги на цю мету, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».

На поліпшення умов виховання, навчання дітей і учнів будуть спрямовані заходи щодо внесення змін Бюджетного кодексу України в частині фінансування позашкільних та дошкільних навчальних закладів з районних бюджетів.

Потребують вжиття центральними органами виконавчої влади заходи для забезпечення виконання Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» в частині виплати заборгованості із виплат надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам за час відпусток, про що повідомлялося у листі від 26.11.2008 № 02-5/454 на адресу Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Вимагає законодавчого упорядкування питання індексації визнаної державою заборгованості педагогічним та науково-педагогічним працівникам із виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту». Враховуючи, що сума заборгованості визначається, виходячи із розмірів посадових окладів, які діяли впродовж 1997-2002 років, а за 10 останніх років посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників зросли у 8 разів, винагороду за працю педагогів з таких видів як надбавки за вислугу років та допомога на оздоровлення знецінено.

У зв’язку з гостротою житлової проблеми, яка полягає зокрема в потребі близько 22 тисяч працівників у поліпшенні житлових умов, вимагає розробки та реалізації державна програма «Житло для педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Підвищенню ролі соціального партнерства слугуватимуть програмні засади щодо фінансового забезпечення колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних прав, пільг та гарантій працівникам галузі, реалізації в повному обсязі положень Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», в тому числі забезпечення відрахування закладами, установами, організаціями системи освіти первинним профспілковим організаціям коштів на фізкультурну, оздоровчу, культурно-масову роботу (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), виділення коштів на охорону праці у закладах та установах освіти у обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці (ст.19 Закону України «Про охорону праці»).

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України висловлює надію, що зазначені вище пропозиції будуть розглянуті та враховані при розгляді Комітетом питання стану і перспектив фінансування освіти і науки з Державного бюджету у 2009 та прийнятті відповідних рішень, що сприятиме досягненню економічного зростання та кардинального поліпшення якості життя людей, забезпеченню розбудови України як справедливої та конкурентоспроможної держави.

З повагою
Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов
Лист

Схожі публікації


Догори