Постанова президії ЦК Профспілки № П-17-2 від 15.10.2008 р.

Про роботу щодо здійснення громадського контролю за одержанням законодавства виборними органами Профспілки працівників освіти і науки України у Житомирській області
       Розглянувши матеріали комісії щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Профспілки працівників освіти і науки України у Житомирській області, президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
       1.Взяти до відома інформацію про роботу Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Профспілки працівників освіти і науки України в Житомирській області (додається).
 
 
        2.Житомирському обласному комітету Профспілки:
 
          2.1.Покращити якість надання практичної допомоги районним, міським комітетам і радам Профспілки, профкомам ВНЗ за організацією ними громадського контролю за додержанням  трудового законодавства в установах і закладах освіти.
          2.2.В програмах основних напрямів діяльності профспілкових організацій всіх рівнів, враховуючи особливості кожної організації, конкретизувати питання удосконалення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, відповідно до  положень Програми основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки .
         2.3.Провести спільні тематичні навчання  з спеціалістами міських та районних  управлінь освіти та забезпечити необхідними методичними матеріалами щодо практичного застосування норм трудового законодавства, зокрема про порядок застосування норм Інструкції про порядок  ведення трудових книжок працівників та провести практичні заняття щодо їх заповнення. 
       2.4.В обов’язковому порядку залучати державну правову інспекцію до перевірок з контролю за дотриманням законодавства про працю у випадку неодноразових порушень трудового законодавства власником.
       2.5. Ініціювати проведення навчання голів міських і районних комітетів спільно з начальниками відповідних управлінь з питань практичного застосування норм Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту” та КЗпП України в частині трудових відносин з працівниками установ і закладів освіти.
       2.6.До кінця 2008 року вжити заходи щодо покращення контролю за дотриманням законодавства про працю профспілковою організацією Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка та недопущення порушень трудового законодавства адміністрацією навчального закладу в частині прийому та звільнення науково-педагогічних працівників.
 
       3. Рекомендувати обласним комітетам і радам Профспілки, Київській міській раді, Севастопольському міському комітету Профспілки:
 
      3.1.Перевірити наявність у програмах профспілкових організацій, прийнятих відповідно до положень Програми основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки,  конкретних напрямів роботи, направлених на покращення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та спрямування роботи працівників Правової служби на посилення мотивації членства в профспілці.
        3.2.Передбачити в  планах навчання конкретні теми з питань трудового законодавства та запропонувати методики проведення практичних занять.
       3.3.Провести  перевірки з контролю за дотриманням трудового законодавства первинними профспілковими організаціями вищих навчальних закладів в частині укладення трудових договорів з науково-педагогічними після обрання їх за конкурсом на відповідність нормам трудового законодавства.
 
       4.Правовій службі Профспілки працівників освіти і науки України:
 
       4.1.До кінця червня 2009 року провести, вибірково в вищих навчальних закладах,  перевірки з контролю за дотриманням трудового законодавства, в частині укладення трудових договорів (контрактів), після проведення конкурсів на заміщення посад та оформлення власником наказів про прийом на роботу відповідно до чинного законодавства.
       4.2. Спеціалістам Правової служби організаційних ланок Профспілки провести навчання новообраних голів профспілкових організацій вищих навчальних закладів з питань прийому, звільнення, переведення та оформлення трудових книжок науково-педагогічних працівників.
          4.3. До кінця 2009 року підготувати методичні рекомендації щодо застосування трудового законодавства з використанням прикладів практичної роботи з членами профспілки та судової практики вирішення спорів з трудових питань.
        5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на головного юрисконсульта ЦК Профспілки Паливоду В.І.
 
 
 
Голова Профспілки                                                                  Л. С. Сачков
Довідка
      про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Профспілки працівників освіти і науки України у Житомирській області.
       Згідно з Перспективним планом основних заходів ЦК Профспілки на 2008 рік, спеціалістами Правової служби Профспілки працівників освіти і науки України в особі головного юрисконсульта ЦК Профспілки Паливоди В.І. і правового інспектора праці Рівненської обласної ради Профспілки працівників освіти і науки України Антипчука Г.В.,  вивчалася робота щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Профспілки в установах і закладах освіти Житомирської області.
       Члени робочої групи зазначають, що питання громадського контролю за додержанням законодавства про працю є ключовим на пленумах, президіях, нарадах, під час навчання педагогічних кадрів і профактиву, керівників навчальних закладів. В березні 2008 року на пленумі слухалось питання „Про роботу Радомишльської, Чуднівської районних організацій та первинних організацій Житомирського державного університету щодо реалізації положень нормативно-правових актів в частині забезпечення трудових та соціально-економічних інтересів працівників і студентів”. На четвертий квартал 2008 року заплановано розглянути на пленумі обласного комітету Профспілки „Про стан угоди між управлінням освіти і науки облдержадміністрації та комітетом обласної організації Профспілки на 2007-2008 роки та проект угоди на 2009- 2010 роки.
       На засіданнях президії обкому Профспілки в 2007 році розглянуто питання „Про хід виконання постанови обкому Профспілки від 27.05.2006 р. №П-25 „Про стан організації  громадського контролю за дотриманням чинного законодавства про працю виборними органами Профспілки в установах і закладах освіти Володарсько-Волинського району”, 12 червня  2008 року „Про стан здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю виборними органами Новоград-Волинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки”.
      Практикується проведення спільних засідань колегіальних органів управління освіти та обласного комітету Профспілки на яких розглядаються питання додержання законодавства про працю в установах і закладах освіти за участю працівників обласного комітету та голів районних (міських) профспілкових організацій. За 2007 рік і 8 місяців поточного року працівники обкому профспілки і члени робочих груп при підготовці матеріалів на пленуми і президії провели зустрічі з членами профспілки та профспілковим активом у 22 районних і міських організаціях профспілки.
     Питання стану громадського контролю за додержанням законодавства про працю є приоритетними на пленумах і президіях районних і міських комітетів Профспілки. За 2007-2008 рік дані питання розглядалися на 11 засіданнях виборних органів.
      За 2007-2008 рік проведено 118 перевірок законодавства про працю, виявлено 28 порушень законодавства, зафіксовано 115 порушень прав  працівників. Правовим інспектором праці обласного комітету Профспілки  надіслано власникам 29 приписів про усунення виявлених порушень. За цей період надано правову допомогу 1535 працівникам, складено 11 позовних заяв, у двох випадках здійснювалось представництво виборними профспілковими органами у судах.
       Відзначаємо систематичність щорічного проведення навчання керівників виборних органів профспілки, керівників закладів освіти, протягом 2007-2008 організовано 20 семінарів.
        В Житомирському, Ємільчинському, Коростенському, Бердичівському, Барановському, Володарсько-Волинському, Радомишльському, Романівському, Малинському, Ружинському, Народницькому, Овруцькому, Черняхівському районах та містах Бердичеві і Новоград-Волинському проведено спільні навчання керівників виборних профспілкових органів і закладів освіти.
         В усіх профспілкових організаціях де працювала комісія, створені комісії по трудових спорах відповідно до норм ст.223 КЗпП України. На засіданні Коростенської районної КТС вирішено спір щодо відміни наказу директора Хотинівської ЗОШ про винесення догани.
З         апочаткована практика виїзних консультативних пунктів з правових питань, під час роботи яких проводиться правовий всеобуч членів профспілки та надається практична допомога щодо підготовки позовних заяв в судові органи та написання заяв і звернень в органи державної влади і місцевого самоврядування.
Голови рад Олевської, Чуднівської районних організацій Профспілки Терновий І.О. та Кривоцюк В.Є., голова комітету Коростишівської районної організації Крупник С.Б. здійснювали представництво в судах по захисту трудових прав членів профспілки.
       Колективними договорами охоплено 100% працюючих в установах і закладах освіти. Обласним комітетом Профспілки підготовлено методичні рекомендації щодо підготовки і укладення колективних договорів і направлено у первинні профспілкові організації.
       Практичним помічником для працівників галузі є інформаційне видання „Вісник”, який щоквартально видає обласний комітет Профспілки.  Належна практична підготовка керівників районних і міських організацій профспілки з питань трудового законодавства сприяла прийняттю рішення президією обкому профспілки про створення громадської правової інспекції з їх складу. Більшість голів профспілкових комітетів входять до складу атестаційних комісій, вчених рад і конкурсних комісій, є головами комісій соціального страхування.
        Обком Профспілки вимагає від керівників  первинних профспілкових організацій знання переліку питань, які адміністрація навчальних закладів вирішує разом із профкомом або за погодженням з ним, а також контролює додержання законодавства про профспілки під час реалізації повноважень виборних органів первинних організацій, не допускаючи особистого вирішення цих питань. Ознайомлення з роботою профспілкових організацій показало, що всі питання, які стосуються прав працівників погоджуються з виборними органами профспілки, які здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та КЗпП України. Це питання запровадження, перегляду та змін умов праці, вирішення питань оплати праці, участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку та інше.
       За останній час виплата заробітної плати проводиться вчасно, але профспілкові організації тримають на постійному контролі порядок нарахування, виплати заробітної плати за вислугу років, суміщення професій, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, допомоги на оздоровлення.
       Надання безоплатної правової допомоги стало стрижневим напрямом в роботі обласного комітету Профспілки. Вчасне втручання в трудові спори між працівниками і власниками стало причиною зменшення судових позовів, що є вагомим чинником мотивації профспілкового членства. За останні два роки зменшилась кількість звернень до обкому Профспілки з питань порушення трудового законодавства під час укладення трудових договорів (контрактів).
      Втручання обласного комітету Профспілки, Бердичівського та Черняхівського районних комітетів Профспілки сприяло зупиненню рішень сесій районних рад про прийняття на роботу за трудовим договором у формі контракту керівників загальноосвітніх шкіл.
       Відзначаємо роботу Бердичівської міської і районної організації Профспілки з забезпечення нормативно-правовими актами і методичною літературою первинних профспілкових організацій. В плані роботи  міської організації Профспілки передбачені заходи з питань контролю за дотриманням законодавства про працю. Особливим у роботі міської профспілкової організації є робота з соціального партнерства, завдяки якій, взаємовідносини між профспілкою, міською владою і управлінням освіти сприяє упередженню порушень трудового законодавства в галузі. Позитивне враження склалося від роботи голів первинних профспілкових організацій ЗОШ №1, експерементальної ЗОШ I-III №10, зокрема відзначаємо правову грамотність у заповненні трудових книжок, при прийнятті на роботу працівника інформують про умови праці під розписку, систематичний контроль за веденням трудових книжок, правова допомоги при підготовці позовів до суду, накази керівника школи з кадрових питань погоджуються з профкомом, працює КТС та громадська інспекція праці, задовільна робота голів профспілки дошкільних навчальних закладів №16, 27.
       Житомирська міська організація Профспілки має систему в плануванні питань громадського контролю за додержанням законодавства про працю, та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
       Новоград-Волинська міська організація Профспілки - значні напрацювання в створенні системи навчання профспілкового активу, на щомісячних нарадах проводиться аналіз роботи первинних профспілкових організацій з контролю за додержанням трудового законодавства. На належному рівні проводиться робота головами профспілки ЗОШ №2, ЗОШ №3, ДНЗ №2, ДНЗ №10.
       В Коростенській міській організації Профспілки здійснюється систематичний аналіз стану виконання положень нормативно-правових актів, виплати заробітної плати, щорічної винагороди, заборгованих виплат за судовими позовами, оплати відряджень на курсову перепідготовку. Не застосовується контрактна форма трудового договору з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. Коростенським районним комітетом Профспілки надавалась допомога у підготовці позовних заяв до суду з питань виплат згідно з ст. 57 Закону України „Про освіту”, 2/3 освітян району зверталися до суду та виграли позови.
      Поряд із виконанням профспілковими організаціями, передбачених законодавством про профспілки повноважень є проблемні питання з трудового законодавства, які вимагають наполегливого і зваженого підходу для їх вирішення.
       Обласному комітету Профспілки необхідно вимагати від управлінь освіти виплати за сумлінну працю педагогам, зокрема в Радомишльському, Бердичівському районах та виплат в повному об’ємі в частині районів де вони забезпечуються на 14-90 відсотків.
      До комісії звернувся із скаргою науково-педагогічний працівник, асистент кафедри теорії і методики виховання Житомирського державного університету імені Івана Франка Виговський Володимир Іванович з приводу незаконного звільнення з посади. Під час перевірки встановлено, що Виговський В.І. за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри теорії і методики виховання, згідно наказу № 141-к від 22.09 2003 року і звільнений з посади у зв’язку із закінченням строку 15.09.2008. Вивчивши документи комісія встановила, що звільнення проведено з порушенням трудового законодавства, на наказі про прийом на роботу відсутній підпис працівника про те, що він ознайомлений із змістом наказу. Крім того, зазначений працівник є головою профспілкової організації вищого навчального закладу. Комісія рекомендувала керівництву навчального закладу відмінити наказ про звільнення.
        Бердичівській міській організації необхідно надати допомогу молодому спеціалісту, який відповідає за кадрову роботу управління освіти, оскільки формування наказів не повністю відповідає вимогам КЗпП України, а ведення трудових книжок – Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. В окремих загальноосвітніх навчальних закладах є випадки оформлення наказів, які не відповідають вимогам трудового законодавства: не перераховуються всі підстави видання наказів; в наказах про відпустки не вказується за який період надається відпустка; дублюються накази управління освіти керівниками шкіл. В окремих навчальних закладах в колективних договорах відсутні додатки про встановлення додаткових відпусток за ненормований робочий день, тривалість соціальних відпусток не  відповідає ст.19 Закону України „Про відпустки”.
       Житомирській міській організації слід посилити контроль за розглядом на засіданнях виборних органів питань включених до плану роботи, звернути увагу на формулювання наказів по кадрах, обов’язковості дотримання юридичної термінології, на наявності підписів працівників про ознайомлення під наказами.
      Загальними проблемами для Коростенської, Новоград-Волинської міських організацій, Бердичівської, Житомирської, Новоград-Волинської та інших районних і первинних організацій є: недотримання норм Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, зокрема, порушення п.2.1.(заповнення українською і російською мовою); п.2.3. (записи вносяться  у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства); 2.5. (обов’язок власника ознайомити працівника під розписку в особистій картці, форма № П-2); п.2.6. (надання власником працівникові допомоги у випадку  виявлення неточних записів у трудовій книжці); п.2.12. (печатка та підпис на титульному аркуші трудової книжки); 2.13. (запис про зміну прізвища).
      Вивчивши практику контролю за додержанням трудового законодавства в Житомирській обласній організації Профспілки, комісія рекомендує:
-                             вимагати від адміністрації Житомирського державного університету поновити на посаді асистента кафедри теорії і методики виховання Виговського В.І.;
-                             провести перевірку здійснення громадського контролю профспілкою вищого навчального закладу ЖДУ ім. І.Франка за виконанням власником законодавства про працю та заслухати її результати на президії обласного комітету Профспілки;
-                             провести спільно з управліннями освіти навчання спеціалістів управлінь, які відповідають за роботу з кадрами;
-                             провести тематичні семінари та практикуми з питань ведення трудових книжок, формулювання змісту наказів про прийом, звільнення та переведення працівників згідно з нормами  трудового законодавства;
-                             організувати та провести спільне навчання голів міських і районних комітетів спільно з начальниками відповідних управлінь з питань практичного застосування норм Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту” та КЗпП України в частині трудових відносин з працівниками установ і закладів освіти.
 
 
                              Головний юрисконсульт
                              ЦК Профспілки                                                             В.І.Паливода
Постанова

Схожі публікації


Догори