Про виконання Закону України "Про охорону праці" у Миколаївській області

ПРЕЗИДІЯ


ПОСТАНОВА


27.10.2009 м. Київ № П-22-1

Про виконання вимог Закону України
«Про охорону праці» та здійснення
громадського контролю комітетами
Профспілки за створенням безпечних
умов праці і навчання в закладах
освіти Миколаївської області


Президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що обласним управлінням, міськими, районними відділами освіти держадміністрацій, керівниками установ і закладів освіти спільно з організаційними ланками Профспілки в області проводиться значна робота на виконання вимог Закону України «Про охорону праці», щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу.
Миколаївська обласна організація Профспілки спрямовує зусилля на реалізацію Програми основних напрямків діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки.
Значна робота проведена за останні 4 роки щодо укріплення матеріально-технічної бази, реконструкції та ремонту приміщень установ і навчальних закладів.
Укладено колективні договори в усіх установах і закладах освіти в районах, містах – угоди з відповідними органами управління освітою, зміст положень яких зорієнтований на виконання завдань, визначених законодавством в галузі освіти, вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці», спрямованих на створення безпечних умов праці і навчання.
Заслуговує на увагу співпраця органів управління освітою, керівників закладів освіти, профспілкових організацій з питань охорони праці м. Миколаєва, м. Первомайська, Новоодеського Первомайського, Очаківського районів.
Разом з тим, в окремих закладах освіти є ряд невирішених питань по виконанню вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці», нормативних документів.

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відзначити, що в Миколаївській області створено дієву і ефективну систему спільної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації, міських, районних відділів (управлінь) освіти, керівників установ і закладів освіти з відповідними профспілковими органами, яка дозволяє цілеспрямовано здійснювати необхідні заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання, виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації:
2.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням установами і закладами освіти «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 року, нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
2.2. Забезпечити подальше фінансування в повному об’ємі цільових профілактичних заходів з охорони праці в закладах освіти відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».
2.3. До 01.09.2010 року завершити проведення атестації робочих місць працюючих в шкідливих умовах органами СЄС відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01.08.1992р. №442. за результатами атестації передбачити пільги працівникам і обумовити їх в колдоговорах.
2.4. До 01.03.2010 року провести навчання відповідальних за експлуатацію енергогосподарств установ і навчальних закладів області з присвоєнням їм IV-ї групи з електробезпеки.
2.5. Забезпечити планову роботу методичних кабінетів управлінь, відділів освіти з питань якісного навчання і перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до вимог Типового положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці , затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005 року та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН від 18.04.2006 року №304.
2.6. Вирішити питання щодо створення кабінетів охорони праці і безпеки життєдіяльності при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в опорних навчальних закладах області.

3. Обласному комітету Профспілки забезпечити постійний громадський контроль за усуненням недоліків з охорони праці в закладах освіти, виконанням положень Закону України «Про охорону праці».

4. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді та Севастопольському міському комітету Профспілки працівників освіти і науки України:
4.1. Спільно з відповідними службами охорони праці, безпеки життєдіяльності управлінь і відділів освіти і науки забезпечити постійний контроль за станом безпеки праці і навчання, виконанням вимог Закону України «Про охорону праці», заходів, направлених на поліпшення умов праці, соціального захисту працюючих, які передбачені колективними договорами, угодами.
4.2. Забезпечити додержання і виконання положень Угоди між Федерацією профспілок України та Державним комітетом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України про співпрацю у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
(Постанова президії ФПУ та Держгірпромнаглядом України від 24.06.2009р. №П-34-1).
4.3. Затвердити представників Профспілки з питань охорони праці та провести їх навчання відповідно до Порядку навчання представників профспілки з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 30.06.2005 р.

5. Технічній інспекції праці ЦК Профспілки, представникам Профспілки з питань охорони праці:
5.1. Забезпечити ефективний громадський контроль за безпекою праці, надавати допомогу закладам освіти у вирішенні питань, передбачених Законом України «Про охорону праці» та колективними договорами.
5.2. Визначити за необхідне подальше налагодження і забезпечення ділової співпраці представників Профспілки з органами Державного нагляду за охороною праці.
5.3. Встановити постійний контроль за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і навчальних закладів освіти, звернувши особливу увагу на якість проведення технічної інвентаризації, планово-попереджувального ремонту, а також прийомки навчальних закладів освіти до нового навчального року.

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на головного технічного інспектора праці ЦК Профспілки Медвідя М.К.Голова Профспілки Л. С. Сачков

Схожі публікації


Догори