Постанова президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки № П-11-5

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

м.Київ
30.10.2007 № П-11-5

Про практику роботи установ і закладів освіти,
профспілкових організацій м. Комсомольська
Полтавської області по виконанню вимог,
передбачених Законом України „Про охорону праці”
у частині створення безпечних умов праці і навчання

Розглянувши матеріали, надані відділом соціальних питань і охорони праці, про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання, Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити практику спільної роботи адміністрацій, профспілкових комітетів установ, закладів освіти м. Комсомольська в створенні безпечних умов праці і навчання учасникам навчально-виховного процесу.

2. Направити довідку технічної інспекції праці ЦК Профспілки „Про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання Кримській республіканській, обласним, Київській міській організаціям Профспілки працівників освіти і науки України для використання в практичній роботі (довідка додається).

3. Матеріали про практику роботи адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання учасникам навчально-виховного процесу опублікувати в газеті „Освіта України”.

Голова Профспілки Л.С. САЧКОВ

Д О В І Д К А

про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій
м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання

Відповідно до плану роботи ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вивчалась робота міських відділу освіти і комітету профспілки закладів освіти і профспілкових комітетів м. Комсомольська з питань виконання вимог Закону України „Про охорону праці” та надана практична допомога головним технічним інспектором праці ЦК Профспілки М.К. Медвідьом по усуненню виявлених недоліків.

Встановлено, що міський комітет Профспілки (голова С.С. Василенко), профспілкові комітети закладів освіти спільно з адміністрацією міського відділу освіти (начальник І.В. Шошина) цілеспрямовано домагаються створення в закладах здорових і безпечних умов праці і навчання відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці.

В м. Комсомольську працюють 8 середніх загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільних заклади (Центр дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа № 2), 9 дошкільних навчальних закладів, які є юридичними особами та в своїй діяльності підпорядковуються міськвно. Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу 1152 особи.

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності перебувають під постійним контролем адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти.

У всіх навчально-виховних закладах оформлені куточки з охорони праці, а в НВК ім. Л.І. Бугаєвської працює кабінет з охорони праці.

1. Організаційна робота

У всіх навчальних закладах ведуться основні документи, які регулюють трудові відносини та забезпечують виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань.

В кожному навчальному закладі прийнятий, зареєстрований колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”. Двічі на рік підводяться підсумки виконання колективного договору.

В 2006 році на виконання заходів з охорони праці закладами освіти міста освоєно 523 тис. грн. В 2007 році близько 800 тис. грн. Питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників кожного навчального закладу освіти. Наказами керівників закладів затверджено посадові інструкції для педпрацівників та інструкції з охорони праці для обслуговуючого персоналу.

З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці при міському відділі освіти створено службу з охорони праці, при міському комітеті Профспілки створено комісію з охорони праці. В кількості 5 осіб і затверджений рішенням президії представник профспілки з питань охорони праці.

В кожному навчальному закладі також працюють служби з охорони праці та затверджені рішенням профкому представники з питань охорони праці.

З 2004 року Комсомольська міська рада прийняла рішення ввести додаткові штати працівників навчально-виховних, позашкільних та дошкільних закладів в межах фонду заробітної плати, а саме: інженера з охорони праці та відповідального за енергогосподарство. На ці посади приймаються особи з відповідною освітою, їхні обов’язки передбачені в посадових інструкціях.

Завдячуючи тому, що робота з охорони праці виконується спеціалістами, вона і має професійний рівень:
- всі працівники під особистий підпис ознайомлені із посадовими обов’язками з охорони праці;
- вчасно проводяться всі види інструктажів з охорони праці з усіма працюючими;
- на належному рівні проводиться навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників навчальних закладів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, використовуючи різні форми і методи (наприклад лекції, бесіди, семінари, обмін досвідом, конкурси, ділові ігри та інші);
- традиційно у квітні місяці кожного року проходять місячники охорони праці;
- до Всесвітнього Дня охорони праці підводяться підсумки роботи з цих питань та керуючись рішенням Комсомольської міської Ради від 24.04.2003 року відбувається нагородження працівників освіти за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях. На всі заклади освіти складені акти перевірки готовності до нового навчального року. Наявні акти прийняття до експлуатації майстерень, кабінетів фізики, хімії, спортивного залу, споруд спортивних майданчиків.

Профспілкові комітети спільно з адміністраціями проводять оперативний адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці в закладах освіти, про що ведуться спеціальні журнали обліку виявлених недоліків.

Вся робота з цих питань у відділі освіти здійснюється у відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 01.08.2001 року.

2. Створення умов праці і навчання
В закладах освіти м. Комсомольська забезпечується дотримання норм охорони праці і навчання.
Обладнання навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів відповідає вимогам норм і правил безпеки, шкільної гігієни.
В кожному навчальному кабінеті наявні аптечка, вогнегасник, куточок з охорони праці та пожежної безпеки.
Обладнання майстерень, пральні, кухні та інших виробничих приміщень оснащене захисними пристроями, заземлене, біля кожного верстата поміщено інструкцію з охорони праці. Майстерні, кабінети хімії забезпечені умивальниками.
Спортивні майданчики оснащені нестандартним спортивним обладнанням, яке укріплено і перевірено, стан його відповідає вимогам охорони праці, про що свідчать акти випробування.
В комп’ютерних кабінетах оформлені санітарні паспорти з участю СЕС.
В кабінетах хімії дотримуються вимог безпеки при зберіганні хімікатів, проводиться щорічно інвентаризація хімічних речовин, ведеться журнал їх обліку. Витяжні шафи кабінетів хімії підключені до примусової вентиляції.
В закладах освіти проведена атестація робочих місць за умовами праці у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

3. Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості, електробезпеки
Всі заклади освіти міста Комсомольська підключені до мережі центрального опалення.
Наявні акти СЕС щодо перевірки повітряно-теплового режиму та освітленості.
Повітряно-тепловий режим, освітленість відповідають нормам.
Заміри захисного заземлення, ізоляції електропроводки проводяться своєчасно, про що свідчать акти заміру.
У всіх навчальних закладах наказами керівників призначені відповідальні особи за електрогосподарство, які пройшли навчання по електробезпеці і мають ІV групу.

4. Забезпечення спецодягом, медобслуговуванням та дотримання трудового законодавства
Працівники закладів освіти забезпечені повністю спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у відповідності до норм, постійно забезпечуються миючими засобами. Усі працівники пройшли медичний огляд згідно графіка. Зауважень щодо проходження медогляду з боку СЕС немає.

У всіх кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки наявні укомплектовані аптечки. У 2007 році для їх поповнення придбано медикаменти на суму близько 10 тисяч гривень.

Забезпечується дотримання режиму праці та відпочинку. Графіки роботи працівників погоджуються з профкомом та під розписку доводяться до відома працюючих.

Забезпечується виконання вимог трудового законодавства щодо: тривалості робочого часу; роботи та її оплати у святкові дні; скорочення тривалості робочого дня на одну годину, що передує святковому. Всі працівники, робота яких пов’язана із шкідливими умовами праці, по результатам атестації робочих місць і передбачених в колдоговорі, отримують пільги, передбачені чинним законодавством.

В кошторисах кожного навчального закладу щорічно передбачаються кошти не менше 0,2 % фонду заробітної плати відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”. Так, в 2006 році було передбачено коштів 19,1 тисяч, а в 2007 – 25,2 тисячі гривень, що становить більше ніж 0,2 %.

5. Громадський контроль за станом охорони праці
Громадський контроль за станом охорони праці в закладах освіти здійснюється комісією з питань охорони праці, громадськими інспекторами, представниками Профспілки з питань охорони праці.

В профспілкових комітетах закладів наявні матеріали перевірок стану додержання законодавства про охорону праці, дотримання вимог Закону України „Про охорону праці”, виконання заходів, передбачених колективним договором.

У ході перевірки випадків виробничого травматизму серед працівників в період 2005-2007 років не встановлено.
Питання охорони праці систематично заслуховуються на засіданнях профспілкових комітетів закладів освіти.
При міському комітеті Профспілки активно працює комісія з охорони праці, яку очолює вчитель трудового навчання НВК ім. Бугаєвської Загарова О.А. Традиційно 1 раз на рік на пленум міськкому Профспілки виноситься питання про стан охорони праці в закладах освіти.
Міськком Профспілки щорічно організовує навчання з питань охорони праці голів профкомів і громадських інспекторів та членів комісій з охорони праці.
Колективи навчальних закладів приймають активну участь у проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці.
Колегія Міністерства освіти і науки України та президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України визнали переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу 2005 року і нагородили Дипломом ІІ ступеня трудові колективи навчально-виховних закладів м. Комсомольська, а по результатам 2006 року нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України дошкільний навчально-виховний заклад „Дюймовочка”.

Разом з тим в окремих закладах є невирішені питання в організації роботи з охорони праці.
Так, в НВК ім. Бугаєвської окремі верстати не відповідають Переліку шкільного обладнання і потребують заміни. Необхідно удосконалити припливно-витяжну вентиляцію в майстерні по дереву.
В спортивній школі № 2 необхідно узгодити інструкцію по експлуатації басейну з органами СЕС.
Систематична робота адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська по створенню здорових і безпечних умов праці сприяла повному виключенню виробничого травматизму на протязі п’яти останній років. Значну практичну допомогу в профілактиці травматизму надає технічний інспектор праці по Полтавській області І.Г. Мистюк. Забезпечення здорових і безпечних умов праці в закладах освіти міста – це наслідок виконання своїх посадових обов’язків з охорони праці працівниками, керівниками установ і закладів освіти та дійового громадського контролю з боку профспілкових комітетів.

Позитивна співпраця адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська Полтавської області в забезпеченні здорових, безпечних умов праці і навчання показала свою ефективність і може бути рекомендована для використання в інших установах і закладах освіти.


Головний технічний інспектор праці
ЦК Профспілки працівників освіти
і науки України М.К. Медвідь
Постанова

Схожі публікації


Догори