19 березня відбулося засідання президії ЦК Профспілки, на якому було прийнято ряд відповідних постанов

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

від 19.03.2010 р. № П-24-1

Про роботу профспілкових комітетів Чернівецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України для забезпечення соціально-економічних гарантій працівникам загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до законодавства про освіту

Президія ЦК Профспілки відзначає, що діяльність Чернівецької обласної організації профспілки, її виборних органів спрямована передусім на захист прав членів профспілки у сфері соціально-трудових відносин, що засвідчується відповідними протоколами засідань та рішеннями профкомів, профспілкових зборів, президій, пленумів, конференцій, запланованими на перспективу заходами згідно з рішеннями проведених звітно-виборних зборів та конференцій.
Діяльність організаційних ланок Профспілки спрямована на захист індивідуальних та колективних прав, гарантій та інтересів освітян у сфері праці.
Завдяки вжитим заходам збережено мережу загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяє зайнятості працівників. Забезпечені трудові гарантії 284 молодим спеціалістам, які уклали угоди про їх працевлаштування у сільській місцевості. Зведено до мінімуму плинність педагогічних кадрів. Підвищується якісний склад педагогічних працівників. Частка педагогів з повною вищою освітою складає 85,9%. Вищу кваліфікаційну категорію мають 38 % педагогів. 1393 особам присвоєно звання "учитель-методист", 1892 - "старший вчитель".
Реалізується законодавчо визначене право на професійну підготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Здійснюються заходи для підвищення рівня знань освітян в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Організаційні ланки Профспілки активно долучаються до процесу атестації, прагнучи домогтися визначення дійсного рівня педагогічної майстерності працівників та встановлення об'єктивної кваліфікаційної категорії.
В регіоні відновлено процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту приміщень навчально-виховних закладів. За неповних п'ять років збудовано та реконструйовано 38 шкіл та дошкільних закладів на 5500 місць. Відбудовано пошкоджені внаслідок повеней у 2008 році приміщення навчальних закладів. Реконструйовані аварійні приміщення освітніх закладів. Втілюється програма облаштування внутрішніх санвузлів в закладах сільської місцевості з обладнанням душових кабін для працівників. Забезпечено технічне оснащення 382 загальноосвітніх навчальних закладів 437 комп'ютерними комплексами; до мережі Інтернет підключено близько 85 % шкіл. Доступ до сучасних джерел інформації мають як учні, так і педагоги. Створюються умови для оволодіння працівниками інформаційно-інноваційними технологіями. З цією метою в Чернівцях створено центр, де опрацьована електронна база навчально-методичного, програмного та матеріального забезпечення шкільних предметів.
Участь профспілки в процесі створення нормальних умов праці освітян здійснюється забезпеченням контролю за цією ділянкою роботи громадськими інспекторами; їх налічується 679 осіб. Започаткований обкомом профспілки комплекс заходів для запобігання поширенню ВІЛ-СНІДу на робочому місці в закладах освіти знайшов відображення в черговій доповіді Міжнародної організації праці на сесії ООН.
Реалізуються права освітян на заробітну плату, яка виплачується у повному обсязі у визначені колективними договорами терміни, в т.ч. за період відпусток. У населених пунктах із статусом гірських забезпечено підвищення посадових окладів. Відповідно до законодавства здійснені розрахунки із заробітної плати за період минулорічної епідемії грипу, з початку року забезпечено виплату 20-відсоткової надбавки педагогічним працівникам відповідно до урядової постанови. Завершено розрахунки відповідно до закону про реструктуризацію заборгованості з виплат за статтею 57 закону "Про освіту".
За участю профспілки вирішено питання про запровадження стимулюючих виплат освітянам за кошти місцевих бюджетів. Встановлено надбавки керівним працівникам навчальних закладів. В ряді районів надається допомога на оздоровлення непедагогічним працівникам. Вживаються заходи для підвищення престижу педагогічної праці. Згідно з розпорядженням облдержадміністрації щорічно 15 кращих педагогів області нагороджуються премією ім. Омеляна Поповича – громадського діяча та організатора українського шкільництва на Буковині. В Чернівцях заснована премія ім. Юрія Федьковича, в Заставнівському районі - премія ім. Івана Бажана. Іменні премії освітянам запроваджені в Путильському, Вижницькому та інших районах.
Заохочуються переможці конкурсу "Вчитель року"; нагородження окремих категорій з них та творчо обдарованих спілчан здійснюють профспілкові органи.
Зазначені вище питання вирішуються за участю організаційних ланок профспілки. За участю профкомів здійснюється розподіл педагогічного навантаження, нормування інших видів робіт, визначається режим роботи та розклад навчальних занять тощо, що відображено у відповідних протоколах засідань.
Вживаються заходи для вирішення житлово-побутових проблем освітян. За сприяння місцевих органів влади забезпечено переобладнання під житло вивільнених приміщень закладів освіти. При цьому виготовлення проектної документації здійснюється за кошти місцевих бюджетів; оплату ремонтних робіт провадять майбутні мешканці. У Глибоцькому районі передбачається надання пільгових кредитів освітянам, як і іншим працівникам бюджетної сфери, для будівництва житла. В сільській місцевості педагогам виділяються присадибні ділянки, ділянки для індивідуального будівництва, ведення городництва та садівництва. Освітянам обласного центру, які перебувають на квартирному обліку, надаються земельні ділянки під забудову у порядку черги.
Відповідно до чинного законодавства забезпечуються безоплатним опаленням і освітленням житла непрацюючі педагоги-пенсіонери в сільській місцевості.
Регулярно провадяться безоплатні медичні огляди працівників. Однак існує необхідність у розширенні переліку лікарів-спеціалістів, які проводять такі медичні обстеження.
Повагою, турботою та допомогою наділені ветерани педагогічної праці.
Колективне представництво, захист прав та інтересів освітян профспілкові органи забезпечують шляхом ведення колективних переговорів, укладення угод та договорів, якими охоплено всіх працівників освітніх закладів, що обслуговуються профспілкою. Розвиваються інші форми соціального діалогу профспілки з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками освітніх закладів. Позитивному вирішенню окремих питань сприяє обрання голів переважної більшості районних, міських комітетів профспілки очільниками комісій з соціального страхування та координаційних рад профспілок.
Забезпечується правозахисна діяльність профспілки. Працівниками, членами президії, правовою службою обкому профспілки впродовж 5 років вивчено роботу біля 400 первинних організацій (57% від загальної кількості), надана юридична допомога 2,5 тисячам спілчан, попереджено незаконне звільнення з роботи 87 працівників.
Здійснюється роз’яснювальна робота, поширюється інформаційне забезпечення освітян. За період 2005-2009 років обкомом профспілки надіслано на місця понад 350 нормативних актів, роз'яснень з питань трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти.
Обком, всі райкоми, Чернівецький міськком профспілки забезпечені розмножувальною технікою та комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет. Реалізуються програми створення кабінетів профспілкових комітетів; кабінети обладнані в 7% організацій, 13 з них оснащені комп’ютерною технікою. З березня функціонує сайт обкому профспілки, заплановано налагодити електронний зв'язок з усіма закладами освіти краю, які працюють в системі Інтернет.
Разом з тим в області не вичерпано резерви для більш повного забезпечення працівникам загальноосвітніх навчальних закладів законодавчо визначених трудових, соціально-економічних гарантій.
864 педагогічні працівники (8,39 % від загальної кількості) працюють в режимі неповної зайнятості. Потрібні додаткові заходи для підвищення рівня професійної підготовки педагогів з середньою спеціальною освітою (149 осіб) та загальною середньою освітою (88 осіб). Вимагають вирішення питання створення побутових умов слухачам курсової перепідготовки в обласному інституті післядипломної освіти, забезпечення їм передбачених законодавством гарантій та компенсацій. Складними залишаються житлові проблеми, питання забезпечення педагогів в сільській місцевості безоплатним житлом з опаленням і освітленням, організації їх підвезення до місця роботи і додому. Частина шкільних автобусів (12 із 54), які використовуються з цією метою, через технічні причини потребує термінової заміни.
Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:
1. Інформацію про роботу профспілкових комітетів Чернівецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України для забезпечення соціально-економічних гарантій працівникам загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до законодавства про освіту взяти до відома.
2. Схвалити практику роботи Чернівецької обласної організації Профспілки з питань інформаційно-методичного забезпечення первинних профспілкових організацій, створення належних умов для їх діяльності та рекомендувати її для поширення в організаційних ланках Профспілки.
3. Чернівецькому обласному, районним, міським комітетам Профспілки, профкомам первинних організацій вжити заходів для усунення існуючих проблем стосовно забезпечення соціально-економічних гарантій працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. З цією метою:
- сприяти створенню умов та забезпеченню мотивації для підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників;
- домагатися надання слухачам курсової перепідготовки передбачених законодавством гарантій та компенсацій;
- ініціювати механізми організації підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому відповідно до ст.14 Закону України "Про освіту", Національної доктрини розвитку освіти;
- сприяти організації обліку працівників освіти, які потребують поліпшення житлових умов;
- домагатися надання педагогічним працівникам сільської місцевості безоплатного житла з опаленням і освітленням в межах встановлених норм.
4. Бюро президії ЦК Профспілки звернутися з пропозиціями:
- до Міністерства охорони здоров'я України щодо включення в перелік лікарів-спеціалістів, які здійснюють обстеження під час обов'язкових медичних оглядів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 р. № 280, лікарів-онкологів та маммологів;
- до Міністерства освіти і науки України щодо необхідності розробки порядку експлуатації шкільних автобусів.
5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови Профспілки Г.Ф.Труханова.

Голова Профспілки Л.С.Сачков
__________________________________________________________________________________________________

Інформація
про роботу профспілкових комітетів Чернівецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, спрямовану на забезпечення соціально-економічних гарантій працівникам загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до законодавства про освіту

В ході підготовки питання для розгляду президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в період з 1 по 5 березня 2010 року вивчено роботу Чернівецького обласного, Вижницького, Заставнівського, Сторожинецького районних, Чернівецького міського комітетів Профспілки, профкомів 10 первинних організацій, проведено зустрічі з представниками цих колективів.
На обліку в Чернівецькій обласній організації перебуває 47027 членів Профспілки, об'єднаних у 709 первинних організацій. За звітний період (2005 -2010 рр.) освітянська профспілка в області зросла на 915 осіб. Показник охоплення профспілковим членством становить 99,4%.
Вивчення підтверджує про спрямованість діяльності обласної організації профспілки, її виборних органів передусім на захист прав спілчан у сфері соціально-трудових відносин. Це засвідчується планами роботи, відповідними протоколами засідань та рішеннями профкомів, профспілкових зборів, президій, пленумів, конференцій. Профспілкові лідери та профактив усвідомлюють, що соціально-захисна функція буде затребувана постійно, навіть за сприятливих умов функціонування закладів освіти. Адже в процесі реалізації законів, інших нормативно-правових актів з питань зайнятості, нормування та умов праці, заробітної плати тощо завжди ймовірні недоліки та порушення, зумовлені рівнем правової культури та особливостями адміністративного управління. Зазначене підтверджується запланованими на перспективу заходами, відображеними у рішеннях щойно проведених звітно-виборних зборів та конференцій.
Діяльність організаційних ланок Профспілки спрямована на захист як індивідуальних, так і колективних соціально-економічних прав, гарантій та інтересів у сфері праці.
Про фактичний стан дотримання індивідуальних трудових прав та гарантій працівникам освіти свідчить наступне.
В загальноосвітніх навчальних закладах трудовою діяльністю зайнято 10299 педагогічних працівників, чим забезпечено умови для нормального перебігу навчально-виховного процесу. Завдяки спільним заходам місцевих органів влади, місцевого самоврядування, батьківської громади збережена мережа шкіл. Реалізації законодавчо визначених трудових гарантій молодим спеціалістам сприяють тристоронні угоди між вищими педагогічними навчальними закладами, місцевими органами управління освітою та студентам-випускниками про їх працевлаштування з виплатою одноразової грошової допомоги тим, хто їде працювати у сільську місцевість. З моменту прийняття урядової постанови від 26 вересня 2006 р. N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області уклали 284 молодих спеціаліста (2007 рік - 91, 2008 рік – 58, 2009 рік -135), отримавши гарантовану державою допомогу в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Зазначені заходи сприяли заповненню всіх заявлених на початок поточного навчального року 100 вакансій учителів іноземної мови, математики, музики, початкової школи та фізичного виховання.
Зведено до мінімуму плинність педагогічних кадрів.
Разом з тим в окремих територіях, зокрема Чернівцях, частина дипломованих педагогів не в змозі реалізувати своє право на роботу за фахом. На обліку в службі зайнятості станом на 1 січня 2010 року перебувало 48 педагогів.
864 педагогічні працівники області (8,39 % від загальної кількості) працюють в режимі неповної зайнятості із навантаженням менше ставки заробітної плати (посадового окладу). Це зумовлено, в основному, об'єктивними обставинами, зокрема застосуванням передбаченого законодавством неповного робочого часу для жінок, які отримують соціальну допомогу на дітей віком до 3 років, особистим бажанням частини педагогів працювати саме на таких умовах тощо. Основна ж причина полягає у зменшенні чисельності учнівських контингентів і, відповідно, скороченні обсягу навчального навантаження.
До роботи з навантаженням менш ніж на ставку педагогічні працівники залучаються з дотриманням положень ст. 25 Закону України "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів щодо наявності на це їх письмової згоди.
Розподіл педагогічного навантаження, нормування інших видів робіт, визначення режиму роботи та розкладу навчальних занять здійснюється за участю профспілкових комітетів, що відображено у протоколах засідань профкомів. При розробці розкладів уроків профкоми домагаються гармонійного поєднання принципів педагогічної доцільності та максимальної економії часу працівників. За умови, коли педагогічне навантаження не перевищує 18 годин на тиждень, в ряді районів вчителям надається вільний від занять "методичний" день.
Залучення до педагогічної роботи в освітні закладах працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах сумісництва та погодинної оплати праці здійснюється з урахуванням положень п.4.2.8. Галузевої угоди. Таких працівників налічується 67 осіб.
Характерна для Чернівецької області проблема трудової міграції за кордон безпосередньо стосується працівників освітньої галузі. Реально оцінити масштаби цього явища неможливо через відсутність офіційної статистики; разом з тим за оперативними даними впродовж останніх двох років на заробітки виїхало понад 130 освітян. Процес міграції позначився на умовах роботи частини педагогічних працівників, оскільки залишені без батьківської опіки діти у зв'язку з виїздом батьків за кордон вимагають особливого підходу та додаткової уваги з боку педагогів, зокрема, психологічної служби. Таких дітей в області сьогодні налічується більше 10 тисяч осіб.
Профспілкові організації долучаються до вирішення питань забезпечення педагогічним працівникам законодавчо визначеного права на професійну підготовку, підвищення кваліфікації.
В області, як і в цілому в Україні, помітна тенденція до збільшення кількості педагогів з повною вищою освітою; їх частка складає 85,9% (в Україні 88,6%).
Про рівень фахової майстерності свідчить достатньо високий показник педагогічних працівників, яким присвоєно вищу кваліфікаційну категорією; він складає 38%. 1393 особам присвоєно звання "учителя-методиста", 1892 - "старшого вчителя".
Професійне вдосконалення працюючих педагогів здійснюється через систему підвищення кваліфікації переважно в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Рішенням колегії Головного управління освіти і науки затверджено та реалізується План дій щодо реформування системи педагогічної і післядипломної освіти педагогічних працівників області на 2009-2012 роки.
Навчанням в закладах післядипломної освіти були охоплені у 2007 році – 3251 особа, 2008 році – 3483 особи, у 2009 році – 2955 осіб, що свідчить про забезпечення гарантованого ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним працівникам права на підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.
Значну роботу для професійного росту педагогів здійснює методична служба. Заслуговує на увагу комплекс заходів для підвищення рівня знань освітян в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Разом з тим необхідні ефективні заходи для своєчасного забезпечення педагогічним працівникам, які проходять курсову перепідготовку, передбачених законодавством гарантій та компенсацій. Це стосується оплати вартості проїзду працівників до місця навчання і додому, виплати добових, які сьогодні здійснюються із запізненням.
Щодо житлового забезпечення працівників на час навчання, то це питання взагалі не вирішено через відсутність відповідних умов в інституті післядипломної педагогічної освіти. Як правило, слухачі курсів вимушені щоденно доїжджати для навчання в обласний центр з місць постійного проживання.
Не повною мірою використані резерви для забезпечення належного рівня професійної підготовки педагогів: 88 вчителів мають загальну середню, 149 - середню спеціальну не педагогічну освіту.
Важливе місце в роботі організаційних ланок Профспілки Чернівецької області посідають питання атестації педагогічних працівників. В процесі атестації профспілка прагне домогтися визначення дійсного рівня педагогічної майстерності працівників та встановлення об'єктивної кваліфікаційної категорії. Профспілкові працівники та профактив переконані в необхідності гармонійного поєднання суворих вимог до рівня виконання педагогами своїх професійних обов’язків з безумовним виконанням законодавчих норм щодо рівня їх заробітної плати, виробничих та житлово-побутових умов, відпочинку, оздоровлення, підвищення кваліфікації тощо. Зважаючи, що частина зазначених положень не забезпечується, Чернівецький обком профспілки орієнтує профкоми навчальних закладів на необхідність створення в колективах в процесі атестації атмосфери доброзичливості та поваги до педагогів, забезпечення справедливої оцінки їхньої праці з обов'язковим дотриманням норм положення про атестацію. Така ж принципова позиція властива для самого обласного комітету профспілки, що підтвердилося в ході вирішення проблеми, пов'язаної з намірами Головного управління освіти і науки облдержадміністрації запровадити не передбачене законодавством обов'язкове фахове тестування педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році.
Трудові права освітян області на належні умови праці забезпечуються комплексом скоординованих заходів, здійснюваних органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, батьківською громадою, профспілковим активом із залученням при цьому державних субвенцій, коштів місцевого бюджету та благодійних батьківських організацій.
Заслуговує уваги процес відновлення в регіоні будівництва, реконструкції та капітального ремонту приміщень навчально-виховних закладів. За неповних п'ять років здано в експлуатацію школи та навчально-виховні комплекси в Вижницькому, Глибоцькому, Кіцманському, Сокирянському, Путильському, Хотинському районах, реконструйовано шкільні приміщення в місті Герца, побудовані дошкільні заклади у Глибоцькому, Заставнівському, Сторожинецькому та інших районах. Всього збудовано 38 освітніх закладів на 5500 місць. Забезпечено відновлення пошкоджених приміщень навчальних закладів в районах, що постраждали від повеней у 2008 році. Здійснено заходи для реконструкції всіх аварійних приміщень освітніх закладів. Успішно втілюється програма щодо облаштування внутрішніх вбиралень в усіх загальноосвітніх навчальних закладах з обладнанням при цьому душових кабін для працівників.
Розроблені та реалізуються програми технічного оснащення навчальних закладів. Комп'ютерними комплексами, яких сьогодні налічується 437, оснащено 382 загальноосвітні школи I-II та I-III ступенів. До мережі Інтернет підключено близько 85% шкіл.
В Чернівцях підключені до мережі Інтернет всі школи, що дозволило повністю комп'ютеризувати процес управління освітою міста та забезпечити широкий доступ освітян та учнів до сучасних джерел інформації. Тут же створено центр інформаційно-інноваційних технологій для працівників, опрацьовано електронну базу навчально-методичного, програмного та матеріального забезпечення шкільних предметів. Позитивні здобутки досягнуті в оснащенні комп'ютерними комплексами загальноосвітніх навчальних закладів сільських районів, що створило передумови для використання педагогами в роботі електронних засобів навчання, в т.ч. електронних підручників, атласів, віртуальних лабораторій, тестових засобів контролю тощо.
Участь організаційних ланок профспілки в процесі створення оптимальних умов праці освітян забезпечується контролем за цією ділянкою роботи, який здійснюють 679 громадських інспекторів з числа профактиву, працівників органів управління освітою. Профспілка долучається до роботи комісій з вивчення стану готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, готує пропозиції для включення в колективні договори, контролює стан їх виконання, спільно з адміністрацією забезпечує проведення щорічних оглядів-конкурсів з охорони праці, приймає участь в обладнанні кабінетів з охорони праці та кутків з техніки безпеки. За консолідовані кошти організаційних ланок профспілки двічі перевидано доповнений збірник нормативно-правових актів з питань охорони праці і техніки безпеки для всіх навчально-виховних закладів області.
З метою поліпшення охорони праці Чернівецьким обласним комітетом профспілки за підтримки Головного управління освіти і науки облдержадміністрації започатковано комплекс заходів для запобігання поширенню ВІЛ-СНІДу на робочому місці в закладах освіти. Про це йшлося в черговій доповіді Міжнародної організації праці на одній із сесій Організації Об'єднаних Націй.
Водночас процес створення належних умов праці вимагає додаткових дієвих заходів, здійснити які складно в умовах недостатнього фінансування. Не забезпечується атестація робочих місць. Потреба в сучасних засобах навчання задоволена на третину, забезпеченість обладнанням та реактивами кабінетів хімії, фізики, біології - в межах 25% .
Не вистачає навчальної літератури та обладнання для організації профільного навчання. Навчально-виховний процес в поточному році ускладнило несвоєчасне забезпечення Міністерством освіти і науки України підручниками з ряду предметів.
Здійснення профілактичних заходів з охорони праці, виконання програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань унеможливлені у зв'язку з невиконанням статті 19 Закону України "Про охорону праці".
Реалізація законодавчо визначеного права працівників на справедливу винагороду забезпечується встановленням визначених законодавством тарифних розрядів та, відповідно, розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), їх підвищенням, запровадженням надбавок, доплат; своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати; наданням матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам при наданні щорічних відпусток та ін.
Попри складну ситуацію в реальному секторі економіки, місцевим органам виконавчої влади Чернівецької області вдається виплачувати заробітну плату у повному обсязі та у визначені колективними договорами терміни, зокрема і за період відпусток.
У населених пунктах із статусом гірських (Вижницький, Путильський, Сторожинецький райони) забезпечено підвищення на 25 відсотків розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати).
Відповідно до чинного законодавства виплачена заробітна плата за період минулорічної епідемії грипу, забезпечено 20-відсоткові надбавки окремим категоріям педагогічних працівників згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1130 від 5 жовтня 2009 року.
В області завершені виплати відповідно до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним, іншим категоріям працівників навчальних закладів".
Профспілкові органи домагаються забезпечення стимулюючих виплат освітянам. Виплачується матеріальна винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту". В кошторисах освітніх закладів ряду районів передбачаються видатки для стимулювання інших категорій працівників; розмір виплат - в межах 500-600 гривень. Встановлені надбавки керівним працівникам за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Вживаються заходи для підвищення престижу педагогічної праці. Згідно з розпорядженням Чернівецької обласної держадміністрації 15 кращих викладачів, організаторів освіти і науки, вчителів, вихователів щорічно нагороджуються премією ім. Омеляна Поповича – громадського діяча та організатора українського шкільництва на Буковині; розмір премії - в межах п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Заохочуються педагоги за роботу з обдарованими дітьми, за підготовку переможців олімпіад, конкурсів різного рівня. У Чернівцях з цією метою заснована премія імені Юрія Федьковича розміром 2000 гривень; премія імені Івана Бажана у 1400 гривень започаткована в Заставнівському районі. Іменні премії виплачуються в Путильському, Вижницькому районах; у решті районів запроваджені премії районних рад та районних державних адміністрацій.
Переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», який став в області важливою формою пошуку та заохочення творчо працюючих педагогів, встановлено щомісячну стипендію. Заохочення окремих категорій переможців конкурсу здійснюють безпосередньо профспілкові органи. Профспілкові комітети також долучаються до матеріального заохочення творчо обдарованих спілчан.
Забезпечення профспілковими органами передбачених законодавством повноважень з питань організації оплати праці здійснюється при розподіленні навчального навантаження, тарифікації працівників, в процесі встановлення конкретних розмірів доплат, надбавок, преміювання тощо, що підтверджено відповідними протоколами засідань профкомів, профспілкових зборів. При цьому здійснюється громадський контроль профспілки за правильним застосуванням установлених законодавством умов оплати праці.
Проблемні питання стосовно оплати праці освітян перед усім зумовлені недостатнім рівнем посадових окладів (ставок заробітної плати) через невиконання відповідних норм законодавства. Працівники, профактив невдоволені "замороженням" заробітної плати з кінця 2008 року. Стурбованість спілчан викликають норми урядової постанови № 1130 про встановлення надбавок лише окремим категоріям педагогів, що спричинило погіршення мікроклімату в педагогічних колективах. Наведені причини та неможливість забезпечити повне навчальне навантаження призводять до невиправдано низького рівня заробітної плати частини освітян, який іноді не досягає прожиткового мінімуму.
Про стан дотримання в області соціальних гарантій держави щодо забезпечення працівників освіти житлом, земельними ділянками, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням в сільській місцевості, безкоштовним підвезенням до місця роботи і додому, медичним обслуговуванням тощо свідчить наступне.
Впродовж останніх трьох років покращили житлові умови 69 працівників освіти, з них 44 - за рахунок власних коштів. Відповідно до рішень органів виконавчої влади на місцях переобладнуються під житло вивільнені приміщення освітянських закладів. При цьому, як правило, виготовлення проектної документації оплачується за кошти місцевих бюджетів; ремонтні роботи здійснюються за рахунок майбутніх мешканців. Впродовж останніх років таким чином покращили свої житлові умови 24 педагогічні працівники, з них переважна більшість - у Чернівцях.
За відсутності державного кредитування житлового будівництва органи виконавчої влади вишукують шляхи вирішення проблеми за рахунок місцевих резервів. Так, у Глибоцькому районі ініційовано надання пільгових кредитів 42 працівникам бюджетної сфери для будівництва житла, серед них половина – освітяни. Подібні заходи планується здійснити у Сокирянському районі.
За бажанням педагогічних працівників сільської місцевості виділяються присадибні ділянки, ділянки для індивідуального будівництва, ведення особистого городництва та садівництва. Працівникам освіти обласного центру, які перебувають на квартирному обліку, у порядку черги надаються земельні ділянки під забудову.
Відповідно до чинного законодавства непрацюючі пенсіонери з числа педагогічних працівників в сільській місцевості забезпечуються безоплатним опаленням і освітленням житла в межах встановлених норм.
Здійснюються безоплатні медичні огляди педагогічних працівників. Однак існує необхідність у розширенні переліку лікарів-спеціалістів, які проводять такі медичні обстеження, зокрема доповнивши його лікарями-онкологами та маммологами.
Заслуговує на увагу спільна робота органів влади, місцевого самоврядування, профспілкових організацій, керівників освітніх закладів, громадськості з вшанування ветеранів педагогічної праці, надання їм необхідної матеріальної та фізичної допомоги. Поширене благодійництво, проводяться акції милосердя, урочистості з нагоди ювілейних дат тощо.
Разом з тим частина питань житлово-побутового забезпечення педагогічних працівників залишаються невирішеними. 238 педагогічних працівників області не мають власного житла: 170 з них орендують його у приватних осіб, 68 - проживають у гуртожитках місцевих підприємств та вищих навчальних закладів. Вивчення засвідчує про бажання близько 570 сімей працівників освіти області поліпшити житлові умови за рахунок державного кредитування. Однак, фактично одержати такі кредити змогли лише 6 осіб. Не сприяла вирішенню проблеми Програма соціального розвитку області, до якої були включені заходи щодо забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників. Не принесли бажаних результатів численні заходи обласного, районних комітетів Профспілки, спрямовані на забезпечення норм Закону "Про освіту" щодо житлово-побутового забезпечення сільських педагогів. Не увінчалася успіхом робота профспілки, спрямована на організацію звернень спілчан в судові органи за захистом своїх прав. З етичних міркувань педагогічні працівники відмовляються від подання позовів до суду.
Підвезенням до місця роботи і додому охоплено менше половини педагогічних працівників сільської місцевості, які мають на це право: із 930 осіб підвозиться 425. Це, в основному, працівники тих шкіл, які мають шкільні автобуси. При потребі 58 автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників в області їх налічується 54; 12 з них через технічні причини потребують термінової заміни. В минулому році область не одержала жодного із 17 запланованих для поставки автобусів відповідно до постанови Кабміну України від 1 липня 2009 року № 668. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівники та профспілкові комітети навчальних закладів, які не мають шкільних автобусів, не виявляють належної активності та ініціативи щодо пошуку шляхів вирішення проблеми безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.
Колективне представництво, захист трудових, соціально-економічних, професійних прав та інтересів освітян, регулювання виробничих відносин обласний, районні, міські комітети профспілки та профкоми первинних профспілкових організацій забезпечують передусім шляхом ведення колективних переговорів та укладення договорів і угод. Діють обласна угода між Головним управлінням освіти облдержадміністрації та обласною організацією профспілки, відповідні угоди в окремих містах та районах. Зобов'язання стосовно працівників освіти з ініціативи обкому профспілки включені в регіональну тристоронню угоду.
Колективні договори укладено в усіх освітніх закладах, працівники яких є членами галузевої профспілки.
Обкомом Профспілки забезпечено методичний супровід колдоговірної кампанії: розроблено рекомендації, опрацьовано макети колдоговорів для різних типів навчально-виховних закладів, організовано навчання. Тексти Галузевої, обласної та регіональної угод, Закону "Про колективні договори і угоди" є в усіх первинних організаціях.
Попереднє обговорення положень колективних договорів на засіданнях спеціально створених робочих груп та в школах профспілкового активу забезпечує їх правову орієнтацію. Зобов'язання сторін, в основному, збалансовані та наближені до умов функціонування конкретних навчальних закладів. Обком профспілки спрямовує первинні організації на те, щоб через механізм колдоговорів забезпечувалась належна виробнича та трудова дисципліна, формувався сприятливий морально-психологічний клімат в колективах, утверджувалися прозорість стосунків, взаємоповага, колективна та особиста відповідальність, забезпечувався належний рівень освіти. Як правило, своєчасно вносяться зміни та доповнення у зв'язку із зміною норм законодавства, здійснюється контроль за станом виконання положень угод та колдоговорів.
Питання колдоговірного регулювання трудових відносин в освіті останнім часом все більше привертають увагу органів влади та місцевого самоврядування. Їх представники присутні під час укладання договорів, виявляють зацікавленість до змісту положень, сприяють у реалізації зобов'язань сторін.
В рамках соціального партнерства обкомом профспілки та Головним управлінням освіти і науки заплановано заходи для моніторингу Правил внутрішнього розпорядку освітніх закладів області, вивчення стану ведення трудових книжок, забезпечення підвищення ефективності роботи трудових колективів та зміцнення трудової дисципліни.
На захист колективних інтересів членів профспілки спрямовані інші форми соціального діалогу організаційних ланок профспілки Чернівецької області з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками освітніх закладів. В рамках положень Статуту встановлено контакти з депутатськими комісіями і групами, налагоджена робота з органами влади та депутатами всіх рівнів з питань формування бюджету.
Позитивному вирішенню ряду питань сприяє обрання голів переважної більшості районних, міських комітетів профспілки очільниками відповідних комісій соціального страхування та координаційних рад профспілок.
Разом з тим на місцях існують резерви для розширення соціального діалогу, забезпечення належного рівня колдоговірної роботи. Йдеться про необхідність усунення фактів формального ставлення до питань контролю за реалізацією домовленостей сторін, епізодичної роботи спільних комісій тощо.
Профспілкові працівники та профактив області переконані, що соціальний діалог може стати більш ефективним за умови чіткого врегулювання через законодавство ряду питань колдоговірної роботи. Йдеться про доцільність запровадження норм щодо обов'язковості укладання колдоговорів та угод, поширення зобов'язань сторін лише на членів профспілки, прямої дії Галузевої та Генеральної угод на всі установи, організації тощо. Відповідні пропозиції вже вносились ЦК Профспілки до Федерації профспілок України.
На забезпечення соціально-економічних гарантій працівникам освіти відповідно до законодавства спрямована правозахисна діяльність обласної організації профспілки. В цій роботі перевага, як правило, надається заходам для попередження ймовірних порушень.
За останні 5 років працівниками, членами президії, правовою службою вивчена робота біля 400 первинних організацій (57% від загальної кількості); проведені зустрічі з трудовими колективами, надані роз'яснення понад 2,5 тисячам спілчан. Зазначені заходи сприяли попередженню незаконного скорочення, звільнення з роботи з ініціативи власника 87 працівників освіти. На місцях організуються засідання за "круглим столом" профспілкових працівників з освітянами, в ході яких спілчанам надається консультативна, правова та практична допомога.
Правовій обізнаності освітян сприяють зустрічі працівників обкому профспілки із слухачами інституту післядипломної педагогічної освіти.
Організаційними ланками профспілки Чернівецької області здійснюється комплекс заходів для забезпечення роз'яснювальної роботи та інформаційного забезпечення, зокрема з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти. За період 2005-2009 років надіслано на місця понад 350 нормативно-правових актів, інструкцій, роз'яснень стосовно питань заробітної плати, умов та нормування праці, трудових відносин, житлово-побутового, пенсійного забезпечення тощо.
В процесі підготовки до нинішнього засідання президії ЦК Профспілки обласним комітетом розроблено посібник щодо реалізації комітетами профспілки законодавчо визначених прав у сфері соціально-економічного захисту працівників, який надіслано в кожну первинну організацію.
Забезпечено технічне оснащення обласного, міських, районних комітетів Профспілки. Обком, всі 11 райкомів та Чернівецький міськком забезпечені розмножувальною технікою та комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет. На місцях реалізуються програми створення кабінетів профспілкових комітетів. Сьогодні такі кабінети обладнані в 7% первинних організацій; 13 кабінетів оснащені комп’ютерною технікою. На комп'ютеризацію профспілкових органів спрямовано 48339 грн. коштів профбюджету, в т.ч. 25465 грн. – коштів ЦК Профспілки.
Функціонує започаткований у вересні 2009 року сайт обласного комітету Профспілки. Налагоджена робота електронної пошти. В штати виконавчого апарату обкому профспілки введена посада спеціаліста з відповідного напрямку роботи.
Відділ соціально-економічного
захисту працівників освіти Березень 2010 року


___________________________________________________________________________________________
П Р Е З И Д І Я

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2010 р. № П-24-2

Щодо пропозиції про зміну редакції
частини 4 статті 57 Закону України "Про освіту"

Дніпропетровським обкомом галузевої Профспілки внесено пропозицію стосовно ініціювання Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту", які полягають у заміні гарантованого державою права педагогічним працівникам сільської місцевості і селищ міського типу на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням встановленням надбавки до заробітної плати в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Проведені розрахунки показують, що вартість користування житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм в даний час перевищує 10-відсоткову надбавку до заробітної плати. У зв’язку з очікуваним підвищенням тарифів на електричну енергію, природний газ, тверді види палива та вартість житла у подальшому ця різниця буде збільшуватись.
Запропонований механізм реалізації державних гарантій негативно вплине на матеріальний стан пенсіонерів з числа педагогічних працівників. В даний час непрацюючі пенсіонери забезпечуються комунальними послугами без будь-яких обмежень.
Зважаючи на викладене та враховуючи рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008 щодо визнання неконституційними змін до частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення педагогічних працівників безоплатним житлом з опаленням і освітленням, президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Інформацію щодо пропозиції про зміну редакції частини 4 статті 57 Закону України "Про освіту" взяти до відома.
2. Ініціювання внесення запропонованих змін до частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" вважати недоцільним.
3. Продовжити роботу щодо збереження законодавчо встановлених ст. 57 Закону України «Про освіту» гарантій працівникам освіти та забезпечення їх реалізації.
4. Звернутися до Президента України з проханням скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 як таку, що суперечить Конституції та ряду законів України.

Голова Профспілки Л.С. Сачков
______________________________________________________________________________________________

Інформація
щодо пропозиції про зміну редакції
частини 4 статті 57 Закону України "Про освіту"

Права на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням, якими користувались педагогічні працівники сільської місцевості ще з 30-х років минулого століття, у 1991 році були закріплені Законом України "Про освіту" як державні гарантії.
З 1996 року починається планомірне їх звуження - позбавлення зазначених гарантій членів сім"ї, встановлення обмеження на норми користування.
Одночасно, спочатку в окремих, а згодом і у переважній більшості сіл та селищ міського типу, органи місцевої влади стали відмовляти педагогічним працівникам в оплаті житла та встановлених комунальних послуг, посилаючись на відсутність коштів у місцевих бюджетах.
З 1 липня 2004 року фінансування встановлених гарантій здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, але реалізація цього права обмежується грошовими доходами (величиною прожиткового мінімуму, наявністю права на податкову соціальну пільгу, а з травня 2008 року – доходом працівника, який разом з вартістю комунальних послуг не перевищує 900 гривень (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 530). Незважаючи на неодноразові рішення Конституційного Суду України щодо визнання перелічених обмежень неконституційними, органи місцевої влади застосовують їх і до педагогічних працівників.
Порушення норм чинного законодавства (ст. 57 Закону України "Про освіту"), невідповідність положень урядових постанов законам України (постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 суперечить Закону України "Про освіту" та нормам Державного бюджету України на 2009 рік) привели до того, що органи місцевої виконавчої влади використовують у своїй діяльності положення і норми законодавчих актів, які спрямовані на позбавлення працівників закладів освіти державних гарантій.
З метою збереження соціального захисту зазначеної категорії педагогічних працівників, уникнення залежності їх права на користування державними гарантіями від неоднозначного тлумачення норм чинного законодавства, комітети профспілки окремих регіонів, запропонували ЦК Профспілки ініціювати внесення змін до абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту". Слова "…держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм." замінити "… встановлює надбавку до заробітної плати в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати)".

Для визначення доцільності внесення такої пропозиції зроблені деякі розрахунки, які ґрунтуються на нормах нині чинної постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 року № 879 "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати". Даною постановою визначено. що

- безоплатне освітлення житла надається у розмірі 30 кВт. год. на місяць незалежно від кількості осіб, які мають на це право;

- у будинках, обладнаними електроопалювальними установками, використовується 28 кВт. годин електричної енергії на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім"ю;

- природний газ, що використовується на опалення житла, надається з розрахунку на опалення 21 кв. метра опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім"ю – 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період.

Щодо норм на тверде паливо, то вони щорічно встановлюються державним бюджетом. Останні кілька років ця норма становить 1 тонна на домогосподарство. Вартість однієї тонни твердого палива у різних регіонах країни – різна. У 2009 році вона становила від 532 гривень, наприклад, у Львівській області до 721гривень у Київській, Кіровоградській та Херсонській (постанова Кабінету Міністрів України № 73 від 11 лютого 2009 року "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2009 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам").

Враховуючи тарифи на електричну енергію, ціни на природний газ, встановлені постановами НКРЕ від 10 березня 1999 року № 309 та від 25 жовтня 2008 року № 1239 з наступними змінами й доповненнями, щомісячна середня вартість комунальних послуг в межах встановлених норм становить:

Освітлення

30 кВт. год * 22, 5 коп / кВт. год = 6 грн.75 коп.

Опалення

1-й варіант - у будинках, обладнаних електроопалювальними установками,-
31,5 кв.м * 28 кВт.год/кв. м = 882 кВт.
882 кВт. год * 18,72 коп./ кВт. год = 165 грн.11коп. на місяць в опалювальний період.

2-й варіант - у будинках, які опалюються природним газом, -
31,5 кв. м * 11 куб. м/кВ. м = 346,5 куб. м
346,5 куб. м * 53,16 коп./ куб.м = 184грн.19 коп. на місяць в опалювальний період

3-й варіант - у будинках, які опалюються твердими видами палива, - середня вартість тонни твердого палива становить 628 грн. 88 коп.
628 грн. 88 коп. : 6 міс. = 104 грн. 80 коп. ( розрахункова тривалість опалювального сезону становить 185 днів або 6 місяців)

Таким чином щомісячна вартість освітлення і опалення становить:

1-й варіант 165 грн. 11 коп. + 6 грн. 75 коп. = 171 грн. 86 коп. в опалювальний період або 165,11 : 2 + 6,75 = 89,30 грн. щомісяця впродовж року.

2-й варіант 184 грн. 19 коп. + 6 грн. 75 коп. = 190 грн. 94 коп. в опалювальний період або 184, 19 : 2 + 6,75 = 98,85 грн. щомісяця впродовж року.

3-й варіант 104 грн. 80 коп. + 6 грн. 75 коп. = 111 грн. 55 коп. в опалювальний період або 59,15 грн. щомісяця впродовж року.

Вартість орендованого житла, яка підлягає оплаті за рахунок бюджетних коштів, в різних регіонах країни різна, але не менша вартості зазначених вище комунальних послуг, тобто визначені вище суми збільшуються щонайменше у два рази.
10 % посадового окладу, наприклад, вчителів становить від 94 до 107 грн., що не може компенсувати вартість житла з опаленням і освітленням в межах встановлених норм, як це передбачено статтею 57 Закону України "Про освіту".
Крім того, запропонований механізм реалізації державних гарантій негативно вплине на матеріальний стан пенсіонерів з числа педагогічних працівників. В даний час непрацюючі пенсіонери забезпечуються комунальними послугами без будь-яких обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 407 "Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій".

Зважаючи на зазначене вище, запропоновану зміну до статті 57 Закону України "Про освіту" вносити недоцільно.
З метою реалізації державних гарантій для сільських освітян, передбачених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", звернутися до Президента України з проханням скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530, як таку, яка суперечить Конституції та ряду законів України. Зобов"язати відповідні органи при прийнятті нових законодавчих актів узгоджувати їх положення та норми з чинними законами та вимогами Конституції України.


Схожі публікації


Догори