Президія обкому Профспілки аналізує роботу, підбиває підсумки, планує діяльність

Президія обкому Профспілки аналізує роботу, підбиває підсумки, планує діяльністьНещодавно згідно з планом роботи відбулося засідання президії комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.
Як завжди, порядок денний був насичений і містив чимало важливих питань, що стосуються як підведення підсумків поточної діяльності, так і перспективного планування роботи організації.

На засідання президії було винесене питання про виконання законодавства і рішень виборних профспілкових органів щодо отримання та використання членських внесків у Коропській районній організації Профспілки. Доповідали з даного питання Катерина Четверик – голова Коропської районної організації Профспілки та Наталія Кисельова – головний бухгалтер обласної організації Профспілки.

Президією відмічено, що Коропська районна організація Профспілки здійснює свою фінансову діяльність та реалізацію статутних завдань згідно Статуту галузевої Профспілки, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Положення про Коропську районну організацію та рішень ХУШ обласної звітно-виборної конференції. Районною угодою між відділом освіти та районною організацією Профспілки передбачено безготівковий порядок сплати членських внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки. Заяви на утримання членських внесків знаходяться у бухгалтеріях за місцем нарахування зарплати.

Фінансова робота районної організації спланована згідно з кошторисом. Щорічно на засіданні виборних профспілкових органів розглядається питання виконання кошторису та затвердження нового на наступний рік. Штатна дисципліна в районній організації дотримується.

Разом з тим, у фінансовій діяльності Коропської районної організації Профспілки є певні недоліки, на які членами президії вказано керівнику організації, і прийнято відповідну постанову для їх усунення.

На засідання президії було винесене ще одне питання, яке стосувалося роботи комітету та первинних профспілкових організацій Щорського району, спрямовану на додержання статутних вимог у частині організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, посилення виконавчої дисципліни, мотиваційних аспектів профспілкового членства. З даного питання доповідачами були Костянтин Шевченко – голова Щорської районної організації Профспілки та Ніна Дудка – заступник голови обласної організації.

Члени президії заслухали доповідачів і відзначили, що виборними органами Щорської районної організації проведено певну роботу, спрямовану на удосконалення організаційної роботи та посилення мотивації профспілкового членства, поліпшення внутрішньоспілкової дисципліни.

Комітет районної організації, первинні організації займають дійову позицію у відстоюванні інтересів членів Профспілки шляхом розширення контактів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, залученням широкого загалу своїх спілчан до цієї роботи.

Райком профспілки, первинні профспілкові організації активно захищають свої права шляхом звернення до органів влади усіх рівнів.

Угода між відділом освіти та райкомом профспілки укладена у жовтні 2012 року. Неодноразово до цієї угоди вносилися доповнення і зміни. Комітетом профспілки вирішено ряд питань соціально-економічного захисту членів Профспілки.

Районна організація надає важливого значення оздоровленню членів Профспілки та їх дітей, що є неабияким мотиваційним фактором профспілкового членства.

Президією комітету обласної організації прийнято постанову з даного питання, де вказано комітету Щорської районної організації, первинним профспілковим організаціям на ряд невирішених питань, над якими необхідно постійно працювати.

На засіданні були також підведені підсумки участі у Всеукраїнському огляді роботи організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році, обговорено питання навчання профспілкових кадрів і активу Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України у 2014-2015 навчальному році, а також прийнято постанови по контролю за ходом виконання попередніх постанов президії обласного комітету.

Ніна Дудка, заступник голови Чернігівської обласної організації Профспілки


Президія обкому Профспілки аналізує роботу, підбиває підсумки, планує діяльність

Схожі публікації


Догори