Зберегти систему санаторіїв-профілакторіїв

Зберегти систему санаторіїв-профілакторіївНині в галузі освіти діють 64 санаторії-профілакторії, які вдалося зберегти завдяки принциповій позиції галузевої профспілки. З них 58 – це структурні підрозділи ВНЗ, а 6 – працюють при інститутах підвищення кваліфікації. Зараз це – чи не єдина доступна для студентів, працівників ВНЗ та членів їх сімей, вчителів, які підвищують свою кваліфікацію, форма лікування та оздоровлення. Однак у процесі їх функціонування виникають дуже серйозні питання нормативно-правового характеру.

Саме для пошуків шляхів їх вирішення Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України організував і провів у дитячому оздоровчому таборі „Пуща-Водиця” (м. Київ) семінар-нараду головних лікарів цих закладів, які з’їхалися сюди з усієї України. Відкриваючи семінар, заступник голови Профспілки Євгеній Нікітюк у своєму вступному слові підкреслив, що, плануючи цей захід, ЦК Профспілки враховував те, що такі семінари не проводилися дуже давно. А практика функціонування цих лікувально-профілактичних установ, засвідчила, що їх проблеми, які накопичувалися роками, набули вже такої гостроти, що вимагають нагального напрацювання відповідних пропозицій і вжиття термінових заходів.

Державна акредитація та ліцензування санаторіїв-профілакторіїв, їх фінансування та організація роботи, оцінка якості та ефективності їх діяльності, підготовка та проведення атестації головних лікарів – ось далеко не повний перелік тем, що розглядалися на семінарі і викликали жвавий інтерес і активну дискусію його учасників.

За чотири дні, протягом яких відбувався семінар, перед слухачами виступили головний спеціаліст апарату ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України Лідія Гавриленко, завідувачі відділами та головний спеціаліст Управління апарату ФПУ з питань соціального захисту відповідно Віталій Єнін, Тетяна Марушенко та Олена Бишова, викладач Українського університету фінансів та права Олексій Бугайчук, начальник управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Анатолій Загребельний, секретар головної атестаційної комісії Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Гажаман, секретар атестаційної комісії при Правлінні ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” Світлана Петраш, відповідальні працівники апарату ЦК галузевої Профспілки.

Значний професійний інтерес викликав у слухачів санаторій-профілакторій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, з роботою якого вони ознайомилися в ході семінару.

На завершення відбувся круглий стіл, у роботі якого взяли участь заступник голови Профспілки Євгеній Нікітюк, начальник управління соціально-економічного захисту апарату ЦК Профспілки Антоніна Клименко, керівник правової служби Профспілки Валентин Паливода, завідувач відділом соціальних питань і охорони праці апарату ЦК Профспілки Олег Смирнов. Перевищивши запланований час, слухачі ставили перед ними запитання за запитанням, уважно занотовуючи відповіді. Нарешті всі присутні дійшли єдиного висновку: правова база, на основі якої працюють санаторії-профілакторії, явно не відповідає сучасним вимогам і вимагає докорінних змін. За допомогою працівників апарату ЦК Профспілки були підготовлені пропозиції учасників семінару, що лягли в основу звернення, яке вони ухвалили і спрямували до ЦК Профспілки, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Міністерства освіти і науки України.

Підбив підсумки семінару Є.Д. Нікітюк. У своєму виступі він відзначив важливість і корисність таких заходів і підтримав слухачів у тому, що такі семінари необхідно проводити регулярно – адже завдяки пропозиціям, які народжуються у безпосередньому спілкуванні, обміні досвідом і дискусіях, можна значно поліпшити галузеву систему санаторіїв-профілакторіїв і зберегти найдорожче – здоров’я наших спілчан.

Службі зв’язків галузевої профспілки з громадськістю та ЗМІ


Голові Профспілки працівників
освіти і науки України
Л.С. Сачкову

Голові Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України О.В.Мирошниченку
Міністру освіти і науки України І.О. Вакарчуку

Звернення учасників семінару-наради головних лікарів санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів України

В наш час загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає індивідуальне і громадське здоров'я. Здоров'я молоді України нами розглядається як показник цивілізованості держави, що відображає соціально-економічне становище суспільства. Враховуючи, що Правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України планується затвердити нову редакцію «Інструкції про часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, їх штатних нормативів, форм фінансової звітності та норм витрат на часткове фінансування», учасники семінару-наради головних лікарів санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації, закладів післядипломної педагогічної освіти, яка проходила з 15 по 18 квітня 2008 року в . Києві за ініціативою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, вносять напрацьовані аргументовані пропозиції, реалізація яких сприятиме вирішенню завдань, покладених на санаторії-профілакторії:
1. Вирішити питання з відповідними центральними органами виконавчої влади та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України щодо можливості забезпечення цільового державного фінансування видатків на утримання матеріально-технічної бази санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, в тому числі витрат на проведення державної акредитації, ліцензування, атестації робочих місць, утримання необхідних посад у санаторіях-профілакторіях, зокрема медичного персоналу.
2. Розробити Типове положення про санаторій-профілакторій вищого навчального закладу.
3. Дозволити головним лікарям санаторіїв-профілакторіїв корегувати графіки заїздів та чисельність людино-днів в заїзді відповідно до навчального процесу в межах затвердженого кошторису на поточний рік.
4. Враховуючи великий обсяг виконуваної роботи головним лікарем, просимо у додатку №2 до Постанови правління ФСС з ТВП від 04.03.2004 року № 19 у розділі «Адміністративно-господарьский персонал» виключити примітку про покладання обов'язків на головного лікаря ведення 25 хворих у його робочий час.
5. Увести в штатний розпис санаторіїв-профілакторіїв посаду лікаря-терапевта з розрахунку одна ставка на 50 ліжко-місць, але не менше однієї ставки на заклад.
6. Увести в штатний розпис санаторiїв-профiлакторiїв не менше однієї ставки посади медичної сестри з дiєтичного харчування незалежно вiд потужностi санаторiю-профiлакторiю, оскiльки контроль за якiстю харчування здiйснюється протягом всього часу роботи харчоблоку.
7. Розробити єдину типову медичну документацiю для санаторiїв-профiлакторiїв.
8. Передбачити норму щодо збереження в санаторiях-профiлакторiях амбулаторних мiсць з харчуванням, лiкуванням та культобслуговуванням.
9. Збiльшити норми витрат на харчування до 25,0 грн. в середньому на один людино-день у зв’язку з високим рiвнем цiн на продукти харчування.
10. Збiльшити норми видаткiв на культобслуговування, в тому числi у зв”язку iз підвищенням витрат на банкiвськi послуги.
11. Збiльшити норми витрат на проведення медичних консультацiй спецiалiстами у зв”язку iз пiдвищснням розмiрiв оплати працi.


Учасники семiнару-наради головних лiкарiв
санаторiїв-профiлакторiїв вищих навчальних закладiв України

Схожі публікації


Догори