Декларація Осло

Восьма нарада Групи високого рівня з питань освіти для всіх
16-18 грудня 2008 року, Осло (Норвегія)

ДЕКЛАРАЦІЯ ОСЛО
« ДІЯТИ РАЗОМ»


1. Ми, міністри, провідні співробітники багатосторонніх і двосторонніх установ, старші представники громадянського суспільства й організацій приватного сектору, зібралися на запрошення Генерального директора ЮНЕСКО і міністра з питань навколишнього середовища і міжнародного розвитку Норвегії в Осло 16-17 грудня 2008 року на восьму нараду Групи високого рівня з питань освіти для всіх (ОДВ). Ми глибоко вдячні за теплий прийом, наданий нам урядом Норвегії.

2. Ця восьма нарада Групи високого рівня проводиться в умовах світового економічного спаду, викликаного безпрецедентною з 1930-х років фінансовою кризою. Украй необхідно захистити найбідніших дітей, молодь і дорослих у всьому світі від найбільш негативних наслідків цієї кризи, оскільки вони несуть найменшу відповідальність за ці події. Криза не повинна служити виправданням для будь-якого скорочення національних видатків і міжнародної допомоги для освіти. Навпаки, постійна підтримка для досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей в галузі розвитку, включаючи цілі ОДВ і цілі в галузі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття (ЦРТ), є більш життєво необхідною, ніж до кризи.

Підтвердження основоположного значення освіти для розвитку

3. У цьому контексті ми підтверджуємо, що освіта є основним правом людини, якого слід дотримуватися у будь-який час. Воно є одним з найбільш ефективних засобів забезпечення всебічного і стійкого економічного розвитку і відновлення, скорочення масштабів бідності, голоду і дитячої праці, поліпшення охорони здоров'я, збільшення доходів і коштів для існування з метою сприяння зміцненню миру, демократії і підвищенню рівня обізнаності в галузі навколишнього середовища. Освіта наділяє людей знаннями, цінностями і навиками, які їм необхідні для того, щоб робити вибір і визначати своє майбутнє. Загальний доступ до якісної базової освіти і покращення результатів навчання є рушійними силами досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей в галузі розвитку, включаючи ЦРТ. Як було підтверджено на самміті Організації Об'єднаних Націй з питань ЦРТ у вересні 2008 року, стійке інвестування в освіту й охорону здоров'я має найважливіше значення для досягнення ЦРТ.

4. Тому ми згодні краще планувати і координувати світові зусилля у галузі інформаційно-роз'яснювальної діяльності щодо всіх шести цілей ОДВ. Ми покладаємо на установи, провідні форуми з питань ОДВ і зацікавлених партнерів по ОДВ завдання подальшої розробки спільного плану дій в рамках інформаційно-роз'яснювальної діяльності в галузі ОДВ і представлення його перших результатів на наступній нараді. З цією метою ми вітаємо всі існуючі ініціативи, включаючи широкий альянс «Клас 2015», і працюватимемо в співпраці з ними.

5. Стратегії у галузі освіти необхідно інтегрувати в ширші рамки політики, спрямованої на боротьбу з бідністю і забезпечення національного розвитку. Той факт, що погане харчування і здоров'я дітей залишаються для бідних людей однією з головних перешкод для доступу до освіти і її забезпечення, свідчить про складний взаємозв'язок між освітою, охороною здоров'я і соціальними умовами. Він підкреслює необхідність посилення міжгалузевої координації політики.

6. Відповідно, ми просимо установи, провідні форуми з питань ОДВ, співробітничати з відповідними установами системи ООН, такими як Всесвітня організація охорони здоров’я і Cвітова продовольча програма, а також зацікавленими партнерами по ОДВ, з тим щоб краще координувати ініціативи в галузі освіти, охорони здоров'я і харчування в рамках комплексних програм, призначених для маленьких дітей в бідних громадах в країнах, далеких від досягнення цілей ОДВ. Ми зобов'язуємося підтримувати такі ініціативи, які повинні здійснюватися на рівні країн і підтримуватися партнерами по розвитку.

Забезпечення справедливості повинне стати одним із пріоритетів в галузі освіти: у чому важливість управління

7. Після Всесвітнього форуму освіти у 2000 році багато країн, включаючи декілька бідних країн, вдалися до продуманих і сміливих дій, які часто підтримувалися партнерами по розвитку, з метою покращення доступу до освіти. Проте, виходячи з нинішніх тенденцій, 29 мільйонів дітей як і раніше не матимуть доступу до початкової шкільної освіти у 2015 році. Ми підтримуємо висновок, який був зроблений на Міжнародній конференції освіти, що відбулася у листопаді 2008 року у Женеві, про те, що інтеграційна якісна освіта має основоположне значення для забезпечення людського, соціального і економічного розвитку. Тому політика повинна бути зосереджена на скороченні нерівності, в основі якої лежать статева ознака, багатство, проживання у сільській місцевості та містах та інші відмінності. Для забезпечення більшої справедливості національні уряди і їхні партнери повинні розширювати догляд за дітьми молодшого віку і базову освіту; забезпечувати можливості для доступного навчання на ступенях післяпочаткової освіти і задовольняти потреби, пов'язані з розповсюдженням письменності серед дорослих.

8. Гендерна нерівність як і раніше глибоко корениться в багатьох країнах і зачіпає як хлопчиків, так і дівчаток. Воно часто посилюється під впливом бідності й інших форм соціального відчуження. Дівчатка і жінки надзвичайно страждають від поганого харчування, проблем, пов'язаних із здоров'ям, і насильства за статтевою ознакою, включаючи сексуальні домагання. Дівчатка знаходяться в особливо несприятливому положенні в країнах, що перебувають в умовах нестабільності, і в період надзвичайних ситуацій. Необхідні спеціальні заходи для їх охоплення і сприяння з метою створення сприятливого учбового середовища.

9. Покращення результатів навчання для всіх учнів є нагальною необхідністю. З цією метою зацікавленим національним урядам повинна надаватися підтримка з метою розробки показників та адаптованих до конкретних умов інструментів і стандартів якості для оцінки і моніторингу, а також інвестування в якісні засоби і процеси.

10. Реформи управління на підтримку децентралізації і впровадження принципів ширшого вибору і змагальності в процесі забезпечення освіти повинні давати відповідні гарантії, спрямовані на уникнення можливого несправедливого впливу на бідних та відчужених.

11. Проблеми, пов'язані з потенціалом, є особливо гострими в країнах, що знаходяться в умовах нестабільності. В таких умовах розвиток індивідуального, організаційного і інституційного потенціалу має першочергове значення для зміцнення слабких урядових структур і державної влади. Партнери по розвитку повинні використовувати гнучкіші, своєчасні й інноваційні механізми, такі як запропонована Ініціатива прискореного просування (ІПП) до цілей ОДВ «Фонд перехідного періоду в галузі освіти», для реагування на пов'язані з високим ризиком ситуації відповідно до підходів країн.

12. Ми закликаємо партнерів по ОДВ підтримувати національні зобов'язання щодо забезпечення справедливості в галузі освіти з точки зору як доступу до освіти і відвідуваності, так і процесів і результатів навчання. Це повинно включати розробку чітких і таких, що враховують гендерні аспекти цільових показників для оцінки дотримання принципів справедливості, а також показників і інструментів моніторингу з цією метою. Спільне використання знань і даних про дотримання принципів справедливості в галузі освіти повинне підтримуватися партнерами по ОДВ під керівництвом установ, провідних форумів з питань ОДВ, з метою сприяння забезпеченню створення потенціалу і вдосконалення розробки, планування і реалізації відповідної політики.

Збільшення фінансування і зосередження уваги на найбідніших

13. У більшості країн прогресу у напрямі досягнення цілей ОДВ з 2000 року сприяли заслуговуючі високої оцінки зусилля зі збільшення як національного державного фінансування, так і допомоги на цілі базової освіти. Проте недавня стагнація в зобов'язаннях з надання допомоги і скорочення частки національних доходів, які виділяються на цілі освіти в деяких країнах, є причинами серйозної заклопотаності. Глобальне уповільнення економічного зростання могло б посилити цю тенденцію. Якщо партнери по розвитку просто виконали б свої попередні зобов'язання, це призвело б до різкого збільшення фінансування на користь країн, що розвиваються, що у свою чергу послабило б дію світової фінансової кризи.

14. Національні уряди і партнери по розвитку повинні збільшити фінансування політики і програм, які сприяють охопленню всіх дітей і покращують результати навчання для всіх. З цією метою повинна забезпечуватися безкоштовна початкова шкільна освіта як одне з основних прав. Відповідно до заклику про підвищення ефективності допомоги, який міститься у прийнятій в Аккрі Програмі дій, національні уряди і партнери по розвитку повинні виділяти кошти для фінансування освіти в тих випадках, коли воно найбільшою мірою необхідне, і забезпечувати ефективніше і дієвіше використання цих коштів. Допомога розвитку повинна надаватися перш за все країнам, які найбільш далекі від досягнення цілей ОДВ, і зокрема країнам, що знаходяться в умовах нестабільності або отримують обмежену зовнішню підтримку. Крім того, кошти повинні доходити до найбільш знедолених груп в цих країнах. Ми, відповідно, взяли до відома заяву, яку було зроблено у грудні 2008 року у Досі (Катар) на нараді високого рівня з питань фінансуванню освіти в районах, зачеплених конфліктами, і в якій міститься заклик надати пріоритет забезпеченню і захисту освіти в цих умовах. Для охоплення бідних слід задіяти існуючі механізми фінансування й інші інноваційні підходи з опорою на громадянське суспільство і приватний сектор.

15. Ми наполегливо закликаємо національні уряди виділяти належні внутрішні кошти (4-6% ВВП та 15-20% державних видатків) на освіту, партнерів по розвитку – збільшити офіційну допомогу на цілі розвитку відповідно до прийнятої у Досі декларації і всіх партнерів по ОДВ – надати пріоритет інвестуванню в базову освіту в рамках збалансованого підходу до всієї галузі. Крім того, ми наполегливо просимо партнерів по розвитку виконувати взяті у минулому зобов'язання і забезпечувати своєчасне спрямування належних засобів різними двосторонніми і багатосторонніми каналами допомоги, включаючи цільові фонди ІПП, якими вони надають допомогу країнам, що стикаються з найбільш серйозними проблемами в галузі ОДВ. У країнах, в яких досягається прогрес в галузі ОДВ, ми закликаємо уряди і партнерів по розвитку краще охоплювати тих, хто, як і раніше, залишається виключеним з системи освіти.

Набір, підготовка, розподіл і утримання вчителів

16. Без належного числа професійно кваліфікованих вчителів, включаючи вчителів-жінок, які розподіляються для роботи в потрібних місцях, добре оплачуються і мотивуються, належним чином підтримуються і володіють місцевими мовами, ми не можемо забезпечити якісну освіту дітей у всьому світі.

17. На світовому рівні протягом наступних семи років лише для забезпечення загальної початкової освіти буде потрібно 18 мільйонів нових вчителів початкових шкіл. Національні уряди повинні забезпечити збалансованість між короткостроковою потребою у вчителях для роботи в класах і більш довгостроковою ціллю нарощування висококваліфікованих професійних педагогічних кадрів. Для усунення браку вчителів потрібні довгострокові стратегії і тверді зобов'язання країн. У політиці увага повинна звертатися на можливості професійного зростання, належні умови праці і викладання, а також розширення участі вчителів у процесі ухвалення рішень за допомогою соціального діалогу.

18. Ми наполегливо закликаємо національні уряди при належній технічній підтримці визначити свої короткострокові і середньострокові потреби в галузі набору, розподілу, підготовки й утримання вчителів. Ми закликаємо партнерів по розвитку підтримувати національні зусилля в цій галузі, працюючи разом з урядами, регіональними органами, громадянським суспільством і вчительськими організаціями, визначати і задовольняти вказані потреби, а також подавати передбачену підтримку для покриття відповідних витрат.

19. Ми схвалюємо створення Міжнародної цільової групи «Вчителі для ОДВ» – добровільного світового альянсу партнерів по ОДВ, що працюють разом з метою усунення браку вчителів. Ми пропонуємо цій цільовій групі докладніше розробити пропозиції, що містяться в її Плані дій, на основі принципів національної участі і представити доповідь на наступній нараді Групи високого рівня. З цією метою вона повинна вивчити можливості співпраці Південь-Південь і Північ-Південь-Південь щодо вчителів, включаючи прийняту країнами О-9 Балійську декларацію. Крім того, цільова група повинна зосередити увагу, зокрема, на країнах, які є найбіль далекими від досягнення цілей ОДВ, і країнах, в яких відчувається найбільший брак вчителів. Ми згодні створити секретаріат, який підтримуватиметься бажаючими того партнерами, для сприяння цільовій групі.

Наступна нарада

20. Ми вітаємо і приймаємо пропозицію уряду Ефіопії і комісії Африканського союзу про проведення дев'ятої наради Групи високого рівня з питань ОДВ в Аддіс-Абебі у лютому 2010 року.

Схожі публікації


Догори