На порядку денному – мотивація

Згідно з планом роботи відбувся ІІІ пленум Донецького обкому Профспілки працівників освіти і науки України , де розглядалось питання «Про роботу міських, районних, районних в містах, вузівських організацій Профспілки з мотивації профспілкового членства, організаційному укріпленню первинних організацій Профспілки та шляхах її вдосконалення».

В.о. голови Донецького обкому Тетяна Заморська в своїй доповіді розкрила всі мотиваційні напрями роботи профспілкової організації. Вона відмітила, що тема мотивації профспілкового членства займає в сучасному профспілковому русі одне з перших місць за своєю гостротою і актуальністю. Спостерігається тенденція до зниження мотивації членства. Для того щоб

зробити профспілку привабливою, Донецьким обкомом Профспілки, керівниками організаційних ланок використовуються всі наявні можливості. Профспілка має вирішувати завдання, що стосуються як захисту в повному обсязі соціально-трудових прав та професійних інтересів членів профспілки, так і створення матеріальної і моральної зацікавленості в профспілковому членстві.

Доповідач зауважила, що успіх і ефективність роботи профспілки в багатьох випадках залежить від його лідера, від роботи профспілкового активу. Яким повинен бути профспілковий лідер, яких якостей йому сьогодні не вистачає, чому необхідно навчитися людині, яка працює в профспілках? Ці та інші питання розглядаються на засіданнях Школи профспілкового лідера, які стали традиційними видами роботи по підвищенню профспілкового членства. Ефективне навчання профспілкових працівників, активістів та членів Профспілки безпосередньо впливає на зміцнення профспілкового руху, розвиток соціального діалогу, підготовку дієвого резерву кадрів, забезпечення громадського контролю Профспілки за дотриманням законодавства про працю тощо.

Члени Донецького обкому Профспілки під час обговорення доповіді в своїх виступах зупинилися на тих напрямах діяльності обласної організації, організаційних ланок Профспілки (міських, районних, вузівських), які є дієвими факторами мотивації профспілкового членства, а також і організаційного зміцнення її рядів.

Підводячи підсумки, Т.Заморська наголосила на тому, що профспілка - це спосіб самоорганізації працівників, і тільки активність самих членів профспілки, готовність наполягати на своїх правах і вимогах може дати реальний результат. Виборні профспілкові активісти не доб'ються нічого істотного, якщо не зможуть спиратися на підтримку членів профспілки.

В єдності – наша сила!

 

Донецька обласна організація Профспілки 

Схожі публікації


Догори