Навчання з охорони праці – проведено!

Згідно з планом роботи Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, на виконання Постанови президії ФПУ № П-16-12 від 28.02.2013 р. «Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці в м. Бахмут було проведено навчання голів міських, районних, вузівських організацій Профспілки Донецької області.

З великим інтересом прослухано лекції про сучасний стан безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності. Із докладним аналізом травматизму в закладах освіти області за 2016 рік виступив В.І. Кузічкін, головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

Спеціалістами-фахівцями розглянуто питання порядку проведення навчання з охорони праці, побудови та функціонування системи управління охороною  праці на підприємстві, порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, надання першої домедичної допомоги.

Актуальними були теми: «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», «Про правила безпечного обслуговування та технічної експлуатації електрообладнання і електромереж в вишах. Засоби захисту. Документація», «Законодавчі та практичні аспекти вирішення питань охорони праці через колективні договори. Ведення документації з охорони праці у вищих навчальних закладах», а також «Навчання, інструктаж і перевірка знань з питань охорони праці».

Слухачі взяли активну участь в обговоренні всіх питань, обмінялися досвідом роботи.

Обком профспілки підготував кожному учаснику пакет документів з охорони праці.

Результатом п’ятиденної роботи стало складання іспитів усіма слухачами курсів і отримання свідоцтв про проходження навчання з охорони праці.

Донецька обласна організація Профспілки

Схожі публікації


Догори