Міжрегіональний круглий стіл

Відповідно до Програми основних напрямків діяльності обласної організації профспілки та Заходів ФПУ щодо проведення Року первинної профспілкової організації 26-27 квітня 2017 року відбувся міжрегіональний круглий стіл голів районних, міських та первинних організацій профспілки закладів освіти Кіровоградської та Київської обласних організацій Профспілки працівників освіти і науки України на тему: «Шляхи вдосконалення роботи первинної профспілкової організації: проблеми та досвід».

Засідання круглого столу 26 квітня відкрила голова Кіровоградського обкому профспілки С.Л. Скалько з доповіддю на тему: «Актуальні питання обласної організації профспілки щодо посилення ролі первинних профспілкових організацій у вирішенні програмних завдань Профспілки на основі статутних норм в рамках оголошеного ФПУ Року первинної профспілкової організації».

З повідомленнями виступили фахівці обкому профспілки:

Про діяльність первинних профспілкових організацій, спрямовану на вирішення соціально-економічних питань в закладах освіти області, доповів С.Ю. Петров – заст. голови обкому профспілки.

Т.І. Коваленко – зав. оргвідділу обкому профспілки, наголосила на організаційно-статутних питаннях діяльності первинних профспілкових організацій.

За словами С.А. Гостєвої – юрисконсульта обкому профспілки, важливим інструментом забезпечення прав та інтересів спілчан є громадський контроль за дотриманням трудового законодавства у первинних профорганізаціях. Вона розкрила форми і методи цієї роботи, кращий досвід.

О.Л. Панченко – адміністратор веб-сайту обкому профспілки, повідомила про систему інформаційної роботи Кіровоградської обласної організації профспілки та важливу роль роботи первинної профорганізації щодо інформаційного забезпечення членів профспілки.

А.В. Щербаков – головний бухгалтер обкому профспілки, зазначив,що однією з важливих форм статутної діяльності є робота первинних профорганізацій з фінансових питань. Наголосив на активізації роботи ревізійних комісій.

Із учасниками круглого столу своїми міркуваннями, пропозиціями щодо ролі первинок у подальшому удосконаленню профспілкового руху ділилися голови районних і міських організацій профспілки Слєта В.Я. – голова Олександрійської міської організації профспілки, Рябчун Н.І. – голова Світловодської районної організації профспілки та голови    первинних профорганізацій: Калюжна Тетяна Віталіївна – голова первинної профорганізації Новгородківського НВК «Загальноосвітня школа №1», переможець обласного конкурсу на кращу первинну профорганізацію 2016р, Зоріна Людмила Миколаївна – голова первинної профорганізації Микилівської ЗШ Світловодського району, переможець районного та обласного конкурсів на кращу первинну профорганізацію минулих років, Саламгіна Галина Іванівна – голова первинної профорганізації Успенської ЗШ Онуфріївського району, Смутко Олена Анатоліївна – голова первинної профорганізації Боринецької школи-інтернату.

Для використання в роботі учасники семінару отримали  Інформаційні вісники: «З питань організаційної роботи у первинних профорганізаціях закладів освіти», «Громадський контроль профспілок за дотримання роботодавцями законодавства про працю», «Захист трудових та соціальних прав освітян: питання, що контролюються профспілкою»; «Питання укладання колективного договору»; «Комісії по трудових спорах: порядок створення роботи».

З метою посилення ролі первинних профспілкових організацій закладів освіти області щодо організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, виконавської дисципліни, мотиваційних аспектів профспілкового членства учасниками круглого столу було прийнято Рекомендації виборним органам профспілкових організацій області.

Рекомендації

Круглого столу голів районних, міських та первинних організацій

Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки  України в рамках оголошеного ФПУ Року первинної профспілкової організації на тему: «Шляхи вдосконалення роботи первинної профспілкової організації: проблеми та досвід»

виборним органам профспілкових організацій області  

26.04.2017р.                                                                         м. Кропивницький

З метою посилення ролі первинних профспілкових організацій закладів освіти області щодо організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, виконавської дисципліни, мотиваційних аспектів профспілкового членства учасники круглого столу рекомендують виборним органам всіх рівнів:

1. Вважати першочерговим завданням на сучасному етапі діяльності первинних, районних, міських і обласної організацій профспілки здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня мотивації профспілкового членства, забезпечення єдності профспілкового руху щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти і студентської молоді відповідно до вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту галузевої Профспілки, Програми основних напрямків діяльності обласної організації профспілки на 2015-2020 роки.

2. Активізувати роботу виборних профспілкових органів всіх рівнів, спрямовану на забезпечення організаційної єдності, солідарності дій щодо захисту прав та інтересів спілчан, зростання авторитету профспілкових організацій, посилення мотивації профспілкового членства конкретними справами для конкретних людей.

3. Забезпечити зміцнення профспілкових органів авторитетними, висококваліфікованими кадрами і активом, активізувати роботу з резервом профспілкового активу і кадрів, запроваджувати нові форми і методи  навчання.

4. Продовжити практику співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах соціального партнерства з метою ефективного забезпечення соціального захисту працівників галузі, підвищення рівня умов та оплати праці, матеріального забезпечення педагогічних працівників, стипендіального забезпечення студентів, надання гарантованих державою пільг.

5. Підвищити рівень підготовки та проведення профспілкових зборів, засідань профкомів, президій, пленумів, масових заходів, забезпечуючи можливість кожному члену профспілки реалізувати його право висловити свою думку, впливати на вирішення проблем.

6. Ширше використовувати правову основу, можливості надані чинним законодавством України, в т.ч. законами про профспілки, про порядок звернення та порядок розгляду колективних трудових спорів у захисті прав працівників галузі.

7. Вивчати та впроваджувати у практику кращий досвід роботи профспілкових організацій, зокрема з організаційно-масової роботи: планування, організація виконання рішень, забезпечення мотивації профспілкового членства.

8. Активізувати навчання профактиву та профкадрів, практикувати  навчання різних категорій профактиву на базі кращих організацій.

9. Удосконалювати форми і методи інформаційної роботи, активніше впроваджувати веб-ресурси, створювати власні сайти ( профспілкові сторінки), розширювати зв’язки із засобами масової інформації на місцях, ширше використовувати інформаційні стенди профорганізацій для інформування членів профспілки про прийняті рішення, забезпечувати передплату та співпрацю з галузевими та профспілковими виданнями, зокрема «Освіта», Профспілкові вісті», бібліотечка голови профкому і ін.

10. Забезпечити зміцнення виконавської дисципліни, безумовне дотримання норм щодо фінансового забезпечення статутної діяльності, підвищувати її ефективність.

Пожвавити роботу ревізійних комісій, передбачати в кошторисах первинних профспілкових організацій кошти на навчання і матеріальне стимулювання профспілкових активістів.

Посилити організаторську роботу щодо забезпечення реалізації п. 10.2.3.   Галузевої та п.10.2.6. обласної угод про щорічне заохочення в розмірі посадового окладу головам профорганізацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

11. Спрямовувати зусилля на підвищення ролі і статусу первинної профспілкової організації, зміцнення довіри рядових членів організації до Профспілки.

12. Постійно дотримуватись статутних норм та внутріспілкових нормативних актів приведенні та зберіганні профспілкового діловодства.

Рекомендації прийняті на засіданні Круглого столу 26.04.2017р. 

27 квітня учасники круглого столу об’єднали роботу з профспілковим активом Київської області на  базі Переяслав-Хмельницької районної і міської організацій профспілки Київської області. 

Пленарну частину круглого столу на тему «Мотивація профспілкового членства та проблеми соціально-економічного захисту членів профспілки» відкрили А.Д. Цикалюк – голова Київської обласної організації профспілки та С.Л. Скалько – голова Кіровоградської обласної організації профспілки.

Поділилися досвідом роботи голова Переяслав-Хмельницької районної організації профспілки Каменська Н.Г. та міської організації – Ковальська А.В. 

На завершення навчання колегам була надана можливість оглянути музей українського філософа Г.С. Сковороди, діаграми «Битва за Дніпро в районі Переяслава в 1943р.», ознайомитися з роботами фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького, відвідати музей народної архітектури та побуту Середнього Придніпров’я та начальні заклади області, обмінятися досвідом із різних аспектів роботи та відібрати родзинки для подальшого використання у діяльності.

Кіровоградська обласна організація Профспілки

Схожі публікації


Догори