Президія розглянула діяльність первинних профспілкових організацій ВНЗ

Наприкінці квітня відбулося засідання президії комітету Чернігівської обласної організації Профспілки.

Члени президії аналізували роботу первинних профспілкових організацій працівників та студентів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка по застосуванню норм, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Доповідачами з даного питання були голови первинних профспілкових організацій працівників та студентів Анатолій Тимошенко та Марина Ячна.

Президією відмічено, що обидві профспілкові організації здійснюють  свою діяльність відповідно до Положень про них, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та мають усі законодавчі документи  для своєї діяльності. Було зроблено аналіз взаємодії профспілкових комітетів з адміністрацією вузу і здійснення соціального партнерства через колективний договір та угоду. Колективним договором між первинною організацією працівників та ректоратом передбачено ряд додаткових гарантій у сфері оплати праці, нормування праці і робочого часу, соціального захисту.

Брак фінансування та зростання мінімальної заробітної плати зумовило дефіцит фонду оплати праці. У цих умовах діяльність профкому ЧНПУ спрямована на максимальне збереження робочих місць працівників та працюючих.

Для забезпечення соціально-економічних прав та інтересів студентів у вузі укладена Угода між ректоратом та студентською профспілковою організацією, де профком визнається повноважним представником інтересів осіб, які навчаються, з питань навчального процесу,  захисту їхніх соціально-економічних прав та інтересів.

Голови первинних профспілкових організацій є членами ректорату, вченої ради, входять до складу стипендіальної та інших комісій. Члени президії відмітили, що участь голів первинних організацій у роботі цих органів сприяє оперативному інформуванню членів Профспілки про поточну ситуацію і впливає на прийняття рішень на користь працівників та студентів.

Відповідно до ст. 21 Закону про профспілки профкоми контролюють виконання законодавства про охорону праці та створення безпечних умов праці та навчання.

Профкоми університету проводять культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу серед спілчан.

Вже багато років за ініціативи і кошти первинної профспілкової організації працівників в університеті проводиться конкурс кафедр. За результатами роботи перші три місця преміюються  коштами університету, а всі інші – коштами профкому.

Щорічно профкоми працівників та студентів спільно з ректоратом університету  проводять різноманітні конкурси серед студентів. Серед них – «Профспілковий діяч року». Переможець цього конкурсу протягом навчального року отримує додаткову стипендію.

Адміністрація університету відповідно до ст. 42 Закону про профспілки забезпечує профспілкові комітети окремими кабінетами з усім необхідним обладнанням для роботи.

Водночас, президією визначено ряд питань, над якими профкомам первинних  профспілкових організацій працівників і студентів університету необхідно більше працювати. З даного питання була прийнята постанова.

Члени президії обговорили хід виконання постанови  від 14 грудня 2016 року «Про роботу первинних профспілкових організацій працівників та студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в умовах реформування системи вищої освіти», а також ряд інших питань і прийняли відповідні рішення.

 

Чернігівська обласна організація Профспілки 

Схожі публікації


Догори