На фініші року: чергове засідання президії комітету

14 грудня 2016 року на засіданні розглядалося питання про роботу первинних профспілкових організацій працівників та студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в умовах реформування системи вищої освіти. Члени президії заслухали доповіді голів первинних організацій працівників та студентів Олексія Лейберова та Романа Приходька.

Президія відмітила, що організації здійснюють свою діяльність відповідно до Положень про ці профспілкові організації, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, мають усі законодавчі документи для своєї діяльності.

Профспілкові комітети взаємодіють з адміністрацією ВНЗ і здійснюють соціальне партнерство через колективний договір, яким передбачено ряд додаткових гарантій працівникам у сфері оплати праці, нормування праці і робочого часу, соціального захисту. Для забезпечення соціально-економічних прав та інтересів студентів вперше в окремому розділі колективного договору цього навчального закладу укладається угода між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, де вона визнається повноважним представником інтересів осіб, які навчаються. Голови профкомів є членами ректорату, вченої ради, входять до складу різноманітних комісій.

Профком працівників єдиний в області отримує 0,3% від фонду оплати праці на здійснення культурно-масової, фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи серед членів Профспілки.

Президією відмічено також, що первинна профспілкова організація студентів Ніжинського державного університету у своїй діяльності зосереджує увагу на питаннях захисту соціально-економічних прав студентів, контролює своєчасну  виплату стипендії та створення належних умов для навчання та проживання в гуртожитках, організацію харчування, медичне обслуговування, оздоровлення.

Президією дана оцінка діяльності первинних профспілкових організацій працівників та студентів університету по захисту прав та інтересів працівників і молоді, яка навчається, і визначено ряд питань, над якими ще потрібно працювати профкомам.

На засіданні президії також розглядалося питання про роботу Ріпкинської районної організації Профспілки по виконанню рішень ХІХ обласної звітно-виборної конференції та основних напрямів діяльності Чернігівської обласної організації  щодо організаційного, фінансового зміцнення та  інформаційної діяльності. З доповіддю з даного питання виступив Павло Красківський – голова Ріпкинської організації.

Президією відмічено, що районна  організація має усі установчі документи, пройшла реєстрацію в органах юстиції, отримала свідоцтво про підтвердження репрезентативності.

Комітет та президія районної організації, її первинні організації здійснюють ряд заходів по виконанню рішень районної, обласної конференцій. Райком профспілки дотримується статутних вимог щодо періодичності проведення пленумів та засідань президії. Проведено певну роботу, спрямовану на забезпечення єдності дій первинних організацій, організаційне та фінансове зміцнення районної організації профспілки, поліпшення внутрішньоспілкової дисципліни.

Водночас, президія комітету доручила Ріпкинській районній організації  дещо змінити підходи у роботі щодо зміцнення довіри рядових членів організації до Профспілки та спрямувати діяльність на збереження та нарощування профспілкового членства.

На засіданні президії розглядалися питання святкування новорічних та різдвяних свят, надання матеріальної допомоги членам Профспілки та ряд інших робочих питань, з яких були прийняті відповідні постанови.

 

Ніна Дудка,

заступник голови Чернігівської обласної організації Профспілки 

Схожі публікації


Догори