Підписана Угода про соціальний захист працівників освіти Петровського району

Підписана Угода про соціальний захист працівників освіти Петровського районуНещодавно в Петровському районі м. Донецька, на зборах директорів, завідуючих дитячими установами і голів профкомів закладів освіти, укладено Угоду між відділом освіти Петровської районної у м. Донецьку ради та Петровською районною м. Донецька організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки.

У доповідях начальника відділу освіти Наталії Деревянкіної та голови районної ради Профспілки Наталії Чащиної при аналізі Угоди за минулий період, відзначалось, що узгоджені позиції і дії Сторін були спрямовані на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи закладів освіти, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників. Угода не обмежувала права трудових колективів на розширення соціально-економічних пільг та гарантій через включення погоджених сторонами положень в колективні договори.

Згідно з чинним законодавством колективними договорами можуть встановлюватися додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів та власних коштів закладів освіти.

Захисні положення Галузевої угоди, Угоди між відділом освіти та профспілкою сприяли вирішенню питань, пов’язаних із трудовими договорами, оплатою праці, регулювання робочого часу, відпочинку, визначенням додаткових соціальних пільг і гарантій.

Договірним процесом нині охоплено понад 1450 працівників, що складає 100 % від їх облікової чисельності. Угоди, колективні договори укладено у кожному навчальному закладі. Підвищенню рівня соціальної захищеності працівників сприяла реалізація передбачених угодою заходів щодо повної оплати праці за час вимушеного простою, надання додаткових відпусток, виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним працівникам та частково реалізовано виплату матеріальної допомоги на оздоровлення іншим категоріям працівників закладів освіти, стимулювання творчої праці, додаткових гарантій при звільненні тощо.

Проте, недостатній рівень фінансування навчальних закладів зумовлює труднощі з реалізацією низки положень угоди. Це стосується, зокрема, грошової винагороди за сумлінну працю, виплата якої педагогам забезпечується не в повній мірі, не реалізуються домовленості сторін щодо виділення з бюджету усіх рівнів не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Сторони вважають за доцільне включити до угоди на 2012-2015 роки деякі положення, серед яких: залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не меншому відповідної кількості годин на ставку; здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати); забезпечити вирішення питань щодо проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладів освіти; з метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при затвердженні кошторисів, передбачати щорічно відповідні відрахування на виконання цієї статті Закону відповідно до наказу Державного казначейства України, Міністерства фінансів України 25.11.2008 року № 495; встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну участь і сумлінну працю із захисту прав і інтересів працівників тощо.

Після детального обговорення, внесення змін та доповнень Угоду ухвалено. Тим більше, що після підтвердження репрезентативності обкому профспілки, тепер і районна рада профспілки є надійним соціальним партнером управління освіти.

У роботі зборів взяла участь і виступила голова Донецького обкому Профспілки Ася Горшкова, заступник Петровського районного м. Донецка виконкому, Л.Н. Кременчуцька, завідуюча фінвідділом виконкому М.М. Іванова.


Донецька обласна організація Профспілки

Схожі публікації


Догори