Засідання Рад Профспілки: обговорення змін в освітньому законодавстві

20 грудня 2023 року відбулося розширене засідання Ради вищої школи та Ради молоді, яка працює та навчається, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Засідання проходило у форматі ZOOM-конференції і об'єднало голів та представників виборних профспілкових органів закладів вищої та фахової передвищої освіти, викладачів, науковців, студентів – загалом понад 75 осіб. 

Відкрив засідання Голова Профспілки Георгій Труханов, який окреслив план роботи заходу, презентував спікерів та відзначив важливість проведення широкої дискусії у руслі змін та оновлення освітнього законодавства. 

Участь у роботі заходу взяли Андреас Шляйхер – директор із питань освіти в Організації економічного співробітництва та розвитку, розробник і куратор дослідження PISA, Олег Шаров – Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Украни, Володимир Бугров – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сергій Степаненко – професор Одеського державного екологічного університету, Валентина Боровик – в.о. голови Ради вищої школи, голова профкому Сумського державного університету, Сергій Романюк – заступник Голови Профспілки. 

Логічність ходу засідання та залучення учасників до активного висловлювання своїх думок забезпечувала модераторка заходу– Ольга Чабанюк, заступниця голови Профспілки, голова Ради молоді, яка працює та навчається. 

У своїй презентації Андреас Шляйхер зупинився на деяких висновках щодо дослідження PISA та викликах, які стоять перед усіма учасниками навчального процесу в Україні. Водночас він наголосив, що освіта – це завжди про перспективу і розвиток, а не релікти. Проте студентам та викладачам варто підготуватися до змін, які йдуть з цифровізацією та технологіями. А для цього уже зараз потрібно опанувати нові навички, що будуть потрібні у майбутньому житті. 

Далі він взяв участь у обговоренні питань щодо реформування освіти. Андреас Шляйхер зокрема зазначив, що підвищення престижу вищої освіти неможливо досягнути лише регулюванням та написанням нових документів. Найважливіше, за його словами, це співпраця всіх учасників процесу та зацікавлених сторін, таких як педагоги, науковці, студенти та представники громадянського суспільства. Інвестування у сферу освіти, поліпшення умов праці та розвиток соціального діалогу є також дуже вагомими аспектами змін. За його думкою, лише при такому підході закони можуть ефективно працювати та призводити до конкретних результатів.

Андреас Шляйхер також наголосив, що неможливо приймати й впроваджувати будь-які зміни у односторонньому порядку. Активне залучення викладачів та студентів до процесів ухвалення рішень та імплементації новацій є ключовими для успішного впровадження реформ у сфері освіти.

Директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров зупинився на проектах змін у законодавстві щодо питань вищої та професійної освіти. Серед них – імплементація Болонського процесу та відповідні зміни щодо цього, розвиток Національної рамки кваліфікації, інституційна автономність закладів вищої освіти, академічна доброчесність, індивідуальна освітня траєкторія студента, оптимізація мережі тощо. 

Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров акцентував на питанні «реальної» автономії закладів вищої освіти. Він зокрема, наголосив, що реформуючи важливо бачити результати попередніх реформ і вже на їх основі впроваджувати нові зміни. 

Професор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко продовжив обговорення законодавчих змін і підкреслив, що реалізовувати і впроваджувати новації будуть безпосередньо заклади освіти. Тому усі кардинальні документи мають бути винесені на всебічне обговорення задля розуміння можливих викликів та проблем. Зміни дійсно мають бути, але разом із освітянами, з викладачами та студентами. 

Далі учасники спільного засідання рад широко обговорили ключові ініціативи та напрями руху системи вищої освіти Україні у воєнний час. Підняті питання зокрема, стосувалися поліпшення умов праці та навчання, створення сприятливого середовища для молоді, а також адаптацію освіти до сучасних вимог та викликів.

Учасники підкреслили висловили необхідність широкої участі всіх зацікавлених сторін у формуванні та обговоренні законодавчих змін. Засідання відзначалося продуктивним обміном думок та пропозиціями, спрямованими на підтримку та розвиток вищої школи. 

Висновки засідання засвідчили готовність профспілкового співтовариства вносити конструктивний вклад у вирішення ключових завдань, які стоять перед системою вищої освіти України. 

Насамкінець роботи було прийнято підсумковий документ, у якому учасники заходу підкреслили необхідність прозорості та широкого залучення професіоналів, безпосередніх учасників освітнього процесу до розгляду питань реформування вищої та фахової передвищої освіти при напрацюванні відповідної нормативної бази. Адже лише реальне визнання освіти пріоритетною галуззю є основою економічного розвитку суспільства, створенням передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.


Пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори