До Дня соціальної справедливості

До Дня соціальної справедливостіСоціальна справедливість є основним принципом мирного та успішного життя як безпосередньо в самих країнах, так і відносинах між ними, її не можна досягнути в умовах масових порушень прав і основних свобод людини. Тільки широкомасштабне і стійке економічне зростання є необхідною умовою забезпечення соціального розвитку і соціальної справедливості.

Підтримуючи у своїй діяльності принципи соціальної справедливості, ФПУ, її членські організації запевняють, що докладуть максимум зусиль для розбудови України, як соціальної держави, основним обов'язком якої є втілення ідей соціальної справедливості і соціального захисту, реалізація соціально-економічних прав, передбачених Конституцією та іншими законами України, ратифікованими Україною Конвенціями МОП.

Світова фінансова криза, політична нестабільність породили серйозні ризики для подальшого прогресивного розвитку української економіки і суспільства в цілому. Стрімко знижується рівень і якість життя населення країни, зростає соціальна напруга та невпевненість у завтрашньому дні. Розпочаті Урядом соціально-економічні реформи, зокрема адміністративна, податково-бюджетна, пенсійна, поки що не позначилися на відчутному покращенні життя та добробуту населення.

Особливе занепокоєння профспілок викликає зростаюча соціально-економічна нерівність і поширення бідності в суспільстві, що пов'язано з нерівномірним розподілом здобутків від економічного зростання, погіршенням умов існування окремих вразливих груп населення, молоді, відсутністю справедливості в політиці перерозподілу доходів. В умовах розгортання другої хвилі фінансової кризи, дестабілізації цінової ситуації на ринку енергоресурсів та продовольства виникає реальна загроза подальшого посилення цих негативних процесів.

Це вимагає від профспілок посилення уваги та конкретних дій у напрямку стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та усунення нерівності шляхом запровадження прогресивного оподаткування доходів, ефективної системи соціальної підтримки та поширення вільного доступу до послуг соціальної сфери, насамперед до якісної освіти, охорони здоров'я. Важливим стимулюючим фактором сталого економічного зростання та пом'якшення нерівності має стати також продуктивна зайнятість та справедливий гарантований дохід, дотримання міжнародних трудових норм.

У зв'язку з цим ФПУ закликає Президента України, Уряд, Парламент, роботодавців, громадські організації, а також політичні партії об'єктивно оцінювати причини поширення бідності та нерівності в країні. Запровадження політики «урізання» соціальних виплат та макроекономічних обмежень на догоду «сумнівних» рекомендацій Міжнародного валютного фонду, ігнорування національних інтересів стають на перешкоді усвідомлення справжніх причин бідності та проблем нерівності. У пошуках непростих рішень ФПУ вимагає при проведенні масштабних соціально-економічних реформ безумовного дотримання принципу соціальної справедливості, вирішення стратегічних завдань у таких сферах, як зайнятість, соціальний захист, соціальний діалог і трудові права.

ФПУ закликає громадськість шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у відзначенні 20 лютого 2012 року Дня соціальної справедливості або привернути увагу до необхідності спільної побудови в Україні суспільства соціальної справедливості та активного запровадження в життя політики і стратегій, спрямованих на її забезпечення.


За матеріалами Медіа-центру ФПУ
0
16 лютого 2012
4 724

Схожі публікації


Догори