Відбулися Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій з обговорення проведення пенсійної реформи в Україні

'Відбулися

    31 січня у Будинку спілок відбулися Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій з обговорення проведення пенсійної реформи в Україні.
    Збори пройшли під головуванням Голови ФПУ, народного депутата В.Г. Хара, за участю Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С.Л. Тігіпка, заступника Голови правління Пенсійного фонду України В.С. Никитенко, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Е.М. Лібанової тощо. У зборах брали участь представники галузевої Профспілки.
    Учасники зборів дуже схвально сприйняли виступ заступника Голови ФПУ С.Я. Українця, який переконливо та аргументовано виклав позицію Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профоб’єднань щодо проведення пенсійної реформи. У численних виступах профспілкових представників наголошувалось на неприпустимості покриття дефіциту Пенсійного фонду і здійснення пенсійної реформи за рахунок погіршення умов пенсійного забезпечення громадян. Позиція галузевої Профспілки була викладена у виступах голови Київської міської організації Профспілки О.М. Яцуня та голови Дніпродзержинської міської організації Профспілки Дніпропетровської області І.П. Небосенко.
    Зокрема було зазначено, що пенсійна реформа в Україні, започаткована з кінця 90-років, провадиться безсистемно, без врахування життєво важливих інтересів трудящих і пенсіонерів. Позитивні зміни, започатковані в 2003-2004 роках, а саме підвищення мінімальної пенсійної виплати до прожиткового мінімуму понад 12 мільйонам пенсіонерів, введення в дію Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», збільшення коефіцієнту страхового стажу були знівельовані подальшим обмеженням пенсійних прав, зменшенням рівня забезпечення пенсіонерів, посиленням так званої «зрівнялівки». Як наслідок такого підходу стало внесення Урядом до Верховної Ради України законопроекту "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. 7455 від 13.12.2010р.).
    Законопроект, за оцінкою профспілкових експертів, не пов'язаний з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та напрацьованою сторонами соціального діалогу і затвердженою Урядом в 2009 році Концепцією подальшого проведення пенсійної реформи, яка є єдиним державним документом, що визначає перспективу реформи до 2017 року. Основним завданням першого етапу реформи на період до 2013 року Концепцією визначено не термінове запровадження обов'язкового накопичувального рівня, а фінансова стабілізація солідарної системи по основних напрямах: значне збільшення і легалізація заробітних плат та відновлення соціальної справедливості у призначенні пенсій залежно від трудового внеску кожного пенсіонера.
    Через численні пільги зі сплати страхових внесків, масштабні ухилення від їх сплати, заниження та умисне виведення роботодавцями у "тінь" заробітних плат, низький рівень зарплати Пенсійний фонд України недоотримує десятки мільярдів гривень надходжень, які держава змушена компенсувати за рахунок платників податків. Викликаний цим дефіцит бюджету Пенсійного фонду та вимоги Міжнародного валютного фонду стали причиною внесення даного законопроекту.
    Однак замість знаходження джерел наповнення Пенсійного фонду автори законопроекту обрали найлегший шлях - зменшити доступ до отримання пенсій за рахунок підвищення пенсійного віку жінкам, збільшення нормативного пенсійного стажу, значного погіршення умов пенсійного забезпечення більшості людей праці.
    Тривалий час не вирішуються перекоси у перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, людям щомісяця не доплачуються сотні гривень, а з Пенсійним фондом судяться сотні тисяч пенсіонерів.
    Щорічне підвищення пенсій у п'ять разів відстає від темпів росту середньої заробітної плати, що призводить до стрімкого їх знецінення.
    Пропозиція щодо поспішного підвищення пенсійного віку жінкам з 55 до 60 років явно передчасна і не супроводжується заходами з забезпечення зайнятості осіб перед пенсійного віку та молоді.
    В ухваленій наприкінці слухань резолюції, зокрема, зазначається: «Учасники зборів наголошують, що навіть за нинішнього стану економіки України є всі підстави для ліквідації дефіциту Пенсійного фонду без змін до законодавства, спрямованих на погіршення пенсійного забезпечення громадян. Насамперед, за рахунок масштабної легалізації фактичних трудових відносин, детінізації та значного підвищення заробітної плати, що може, за розрахунками профспілок, забезпечити понад 70 мільярдів гривень додаткових надходжень до Пенсійного фонду.
    Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій підтримали позицію Спільного представницького органу профспілок і вимагають від Кабінету Міністрів України:
    - відкликати з Верховної Ради України законопроект "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. 7455 від ІЗ.12.2010р.) та невідкладно приступити до формування разом із соціальними партнерами комплексних заходів з забезпечення пенсійної реформи на основі Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Концепції подальшого проведення пенсійної реформи;
    - розробити і затвердити в І півріччі ц.р. програму реформи заробітної плати до 2015 року, спрямовану на максимальну легалізацію заробітних плат, значне збільшення фонду оплати праці як бази для нарахування пенсійних внесків, за рахунок підвищення частки оплати праці у затратах підприємств на виробництво продукції до рівня 20-25 відсотків;
    - відновити практику розробки державних програм зайнятості населення, розробити за участю соціальних партнерів в І півріччі 2011 р. та подати на схвалення Верховною Радою України таку програму на 2012-2015 роки, забезпечену відповідними механізмами реалізації та фінансовими ресурсами;
    - забезпечити щорічне затвердження балансу робочих місць і трудових ресурсів як основи для планування зайнятості в Україні;
    - забезпечити захист діючих робочих місць від ліквідації та гарантоване створення в 2011 році не менше 680 тисяч нових робочих місць, як це передбачено постановою Уряду від 8 вересня 2010 р. № 831;
    - посилити державний нагляд за дотриманням роботодавцями вимог законодавства щодо обов'язкового укладання трудових договорів з працівниками та виплати заробітної плати, розширити штат і повноваження Державної інспекції з питань праці, належним чином забезпечити її роботу, створити умови для вільного застосування відповідних конвенцій Міжнародної організації праці №81 та №129».
    Учасники зборів доручили Спільному представницькому органу всеукраїнських профспілок та профоб'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні забезпечити контроль за виконанням даних вимог.


Відбулися Всеукраїнські  збори представників профспілкових організацій з обговорення проведення пенсійної реформи в Україні  Відбулися Всеукраїнські  збори представників профспілкових організацій з обговорення проведення пенсійної реформи в Україні  Відбулися Всеукраїнські  збори представників профспілкових організацій з обговорення проведення пенсійної реформи в Україні

Схожі публікації


Догори