Україна ратифікувала протоколи до Конвенції про захист прав людини

30 жовтня 20017 року Президент підписав Закон України від 5 жовтня 2017 року №  2156-VIII «Про ратифікацію Протоколів № 15 і № 16 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод».

За інформацією сайту Президента України ратифікація зазначених протоколів засвідчує прихильність України до ідей і цілей Конвенції – поваги та захисту прав і основоположних свобод людини в Європі, а також підтверджує намір України брати активну участь у реформуванні Європейського суду з прав людини з метою підвищення його ефективності.

Протокол № 15, зокрема, передбачає скорочення термінів звернення в ЄСПЛ з 6 до 4 місяців після остаточного рішення вищого національного суду, а також скасовує обмеження за віком для заняття посади судді ЄСПЛ.

Протокол № 16 запроваджує нову норму, яка дозволить Верховному Суду України до ухвалення рішення у конкретній справі звернутися до ЄСПЛ за консультативним висновком з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї.

Конвенція про захист прав людини і основних свобод прийнята 4.11.1950 року та  ратифікована Україною 17.07.1997 року. Для забезпечення дотримання договірними сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї передбачено створення Європейського суду з прав людини, який функціонує на постійній основі.

Статтею 6 Конвенції гарантується право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

 

 

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори