Державне забезпечення студентів ВНЗ, які залишилися без обох батьків під час навчання

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо встановлення соціальної стипендії та зарахування на повне державне забезпечення студентів вищих навчальних закладів, які залишилися без обох батьків під час навчання, повідомляє наступне.

Статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачено, що право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають особи з числа дітей-сиріт при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особам із числа дітей-сиріт, які навчаються, крім повного державного забезпечення, виплачується соціальна стипендія в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з частиною 4 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» соціальні стипендії призначаються студентам закладу вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти закладу вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, який діє з 1 січня 2017, року затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Пунктом 4 цього Порядку визначено, що право на соціальні стипендії мають студенти вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, та які мають право на отримання академічної стипендії, виплачується одночасно академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 6 Порядку студентам вищих навчальних закладів уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента  передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу.

Орган соціального захисту населення в п'ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи вносить відомості про студента, який має право на отримання соціальної стипендії, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

Призначається соціальна стипендія починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця у розмірі, встановленому пунктом 7 Порядку.

У подальшому така стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Щодо зарахування студентів на повне державне утримання, то відповідно до підпункту 1 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори