Оплата праці та надбавки вчителів у Франції

Система освіти Франції характеризується сильною центральною роллю держави в організації та фінансуванні освіти.

Держава визначає деталі навчальних програм на всіх рівнях освіти: організовує прийом вчителів на роботу, забезпечує підвищення їхньої кваліфікації, набирає та навчає інспекторів, відповідальних за контроль якості системи освіти, держава є основним органом фінансування системи державної освіти, а також субсидує приватні школи, в яких отримують освіту приблизно 20% учнів.

Вчителі всіх рівнів освіти в державному секторі (від дошкільної до вищої) є держслужбовцями. Вчителі у приватних школах – наймаються установами, але, зарплату їм платить держава, на тих же умовах, що і вчителі в державному секторі.

У 2014-2015 роках в системі державних шкіл працювало 690 тисяч вчителів (ISCED 0-3), ще понад 70 тисяч вчителів були задіяні на постійній основі у системі вищої освіти.

У Франції вчителі відносно молоді. Тільки 26% вчителів початкових класів та 37% вчителів старших класів є старшими 50 років, що менше, ніж в середньому в європейських країнах (відповідно 32% та 40%).

Середня зарплата вчителів початкових класів (після врахування всіх бонусів та надбавок) у Франції на 12% нижча середнього окладу їхніх колег в країнах ОЕСР.

У порівнянні з працівниками інших галузей країни з порівнянною освітою, зарплата вчителів становить 90%, однак є суттєві відмінності залежно від віку – від 78% для вчителів віком 45-54 роки до 100% для вчителів у віці 25-34 років.

Річні оклади вчителів визначаються на основі тарифної сітки та становили до виплати податків у 2017/18 навчальному році від 26 140 євро (дошкільна та початкова освіта) та 27 512 євро (середня освіта) для вчителів-початківців до максимуму у 46 149 євро (дошкільна та початкова освіта) та 47 657 євро (середня освіта). Крім цього, вчителі-початківці отримують підйомні в розмірі 1500 євро, що виплачуються за два платежі.

Просування по сітці проходить відносно швидко залежно від заслуг вчителя та проходження курсів підвищення кваліфікації. У середньому, щоб досягти максимального окладу, потрібно 25 років стажу для вчителів початкової освіти та 29 років для вчителів середньої освіти.

До річного окладу включаються надбавки, які автоматично отримують усі вчителі:

  • у дошкільній та початковій освіті: квартирна надбавка та фіксована річна надбавка за консультування учнів – €1 200 в рік;

  • у середній освіті: квартирна надбавка, частина щорічної фіксованої надбавки (ISОE) за консультування учнів та оплата 1 понаднормової години

Розміри інших доплат та надбавок вчителів у Франції визначаються на центральному рівні. До них входять:

– надбавка за виконання завдань, які не входять до функціональних обов’язків, залежно від покладених завдань вона становить від 312 до 3750 євро в рік;

– надбавка за класне керівництво становить від 906 до 1426 євро в рік залежно від окладу;

– фіксована надбавка за наставництво та надання допомоги вчителям-початківцям становить 1 250 євро в рік;

– за фактично відпрацьований понаднормовий час вчителі отримують від 35 до 50 євро за годину;

– позапрограмні заходи (гуртки) оплачуються погодинно за ставкою від 22 до 27 євро за годину;

– вчителям, які відповідають за учнів з особливими потребами встановлюється фіксована надбавка 2 500 євро в рік;

– регулярна фіксована надбавка виплачується вчителям у неблагополучних районах 1734 – 2312 євро у рік;

– щомісяця одному з батьків виплачується сімейна надбавка. ЇЇ розмір залежить від кількості дітей в сім’ї: одна дитина – 2,3 євро, двоє дітей – 10,67 євро + 3% від окладу (185,56-284,03 євро), троє дітей – 15,24 євро + 8% окладу (185,56-284,03 євро), кожна наступна дитина – 4,57 євро + 6% окладу.

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори