Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства: питання порядку денного Громадської ради при Держпраці

Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства: питання порядку денного Громадської ради при Держпраці12 квітня 2016 року відбулося чергове засідання Громадської ради при Державній службі України з питань праці під головуванням Юрія Захаровича Андрієвського та за участі представників Державної служби України з питань праці.

На засіданні Громадської ради розглядалися питання щодо: підписання Меморандуму про співпрацю між Громадськими радами при Держпраці і при Мінсоцполітики; пропозицій до проекту Положення про проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; змін до порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці; погодження змін до Списків 1, 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими (шкідливими) і особливо важкими (важкими) умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах; про пропозиції Держпраці до проекту Трудового кодексу України (книга 7); стану формування складу колегій при Головних управліннях Держпраці в областях та м. Києві; стану дозвільної діяльності Держпраці у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Громадською радою розглянуто, зокрема, пропозиції Держпраці до книги 7 проекту Трудового кодексу України, яка присвячена питанням нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Із зазначеного питання виступили Сергій Курилкін, завідувач юридичного відділу ЦК Профсспілки працівників освіти і науки України, голова Комітету 2 Громадської ради (Комітет з питань реалізації державної політики у сфері праці (трудові відносини, оплата праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне страхування), Олена Коновалова, заступник директора департаменту Держпраці з питань праці, начальник відділу з питань трудових відносин.

Членів Громадської ради поінформовано, що наприкінці минулого тижня на засіданні робочої групи Верховної Ради України розглянуто доопрацьований варіант книги 7-ї проекту Трудового кодексу України, в якому Державна служба з питань праці наділена повноваженнями державного нагляду за дотриманням трудового законодавства, а також здійснення функції державного інспектування відповідно до Конвенцій МОП № 81 та № 129.

Відомчий контроль здійснюватимуть центральні органі виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а громадський контроль за дотриманням законодавства про працю – профспілки (їх об’єднання), а також організації профспілок.

Повноваження профспілок, їх організацій та об’єднань у здійсненні громадського контролю за дотриманням трудового законодавства вперше детально виписані у ст. 346 проекту ТКУ. Передбачено, що представники профспілок мають право: безперешкодного доступу та огляду виробничих, службових та інших приміщень, де працюють безпосередньо члени відповідних профспілок; вимагати і одержувати у роботодавця накази, розпорядження, відомості про виплату зарплати, інші документи щодо дотримання трудових прав, а роботодавець зобов’язаний їх надати; проводити перевірки та складати акти стану дотримання трудових прав; вносити роботодавцям подання про усунення порушень трудового законодавства, які є обов’язковими для розгляду; в разі відмови роботодавця розглядати подання надсилати інформацію та матеріали державній інспекції праці.

На вимогу профспілок додано норму про те, що представники профспілки мають право брати участь у перевірці, що проводиться представником органу державного нагляду.

Важливим є те, що повноваження органу державного нагляду визначено законодавчо. На даний час такі повноваження регламентовані лише постановою КМУ, а згідно діючого законодавства (ст. 120 Конституції України) повноваження органу виконавчої влади мають бути визначені законом.

До повноважень Державної служби додане ще одне нове – здійснення  спостереження за виконанням органами державної влади і самоврядування своїх контрольних функцій в сфері застосування трудового законодавства.

Для ефективного здійснення свої повноважень потребуватиме збільшення чисельності державних інспекторів із розрахунку принаймні по одному в кожному районі.

Державний інспектор матиме право безперешкодно, без попередження, в будь-який час проводити перевірку приміщень, робочих місць працівників, що відповідає вимогам Конвенції 81 МОП про інспекцію праці. Для проведення перевірки інспектору достатньо мати посвідчення та направлення на здійснення перевірки від органу державного нагляду. Вказана норма включена на вимогу профспілкової сторони.

Додатково інспекторам надано повноваження доступу до об’єктів, де перебувають фізичні особи, стосовно яких можна вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця, з можливістю  фіксації подій, фактів із застосуванням аудіо-, фото- та відеотехніки.

Державні інспектори праці матимуть право самостійно приймати рішення: про внесення посадовим особам припису про усунення правопорушень; про складання і передачі до суду протоколу про адміністративне правопорушення; про накладення штрафу за порушення; про ініціювання притягнення посадових осіб до дисциплінарної або кримінальної відповідальності.

 

Юридичний відділ ЦК Профспілки

 

Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства: питання порядку денного Громадської ради при Держпраці Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства: питання порядку денного Громадської ради при Держпраці

 

 

Схожі публікації


Догори