Соціально-економічний захист

16 вересня 2016

Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів

15 вересня 2016

Відповідно до п. 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

2 серпня 2016

Питання: «У 5 класі загальноосвітнього навчального закладу кількість учнів становить 30 осіб, з яких один учень здобуває освіту

28 липня 2016

Питання. Працівник дошкільного навчального закладу працює за сумісництвом на 0,5 ставки вихователя, 0,25 ставки помічника вихователя

26 липня 2016

У якому порядку здійснюється оплата праці вчителя загальноосвітньої школи за проведені години індивідуальної роботи з хворими дітьми,

22 липня 2016

Відповідно до пункту 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки

18 липня 2016

Діюча в галузі освіти система організації оплати праці передбачає оплату праці педагогічних та науково-педагогічних працівників як за

13 липня 2016

Клас з кількістю учнів 32 особи впродовж певного часу не ділився на групи. З усім класом працював один учитель. Чи передбачається йому

11 липня 2016

До ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся педагог за консультацією. «Вчитель в минулому році звільнився за

11 липня 2016

Якої тривалості має надаватися щорічна основна відпустка музичному керівникові дошкільного навчального закладу комбінованого типу,

Догори