Запитуєте - відповідаємо

Чому педагогічні працівники, зокрема психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, керівник гуртка, не отримують 20% надбавки до посадового окладу відповідно до Постанови КМУ від 05.10.2010 р. № 1130?

Питання встановлення надбавок за престижність педагогічної праці всім педагогічним працівникам знаходиться в полі зору Профспілки працівників освіти і науки України, починаючи від часу презентації попереднім Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України на 2010 рік (14 вересня 2009 року), коли стало відомо про наміри запровадити 15-відсоткові надбавки вчителям шкіл, викладачам та майстрам виробничого навчання професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
Не поділяючи такі наміри Уряду, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вимушений був звернутися до Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, Федерації профспілок України, внаслідок чого Кабміном було прийнято рішення про збільшення розміру надбавки та розширення кола педагогічних працівників на її отримання. Починаючи з 1 січня 2010 р., постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 запроваджено обов’язкове встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, а також керівникам та тим заступникам керівників цих закладів, чиї посади віднесено до педагогічних працівників.
Щодо такої обов’язкової надбавки до заробітної плати практичним психологам, соціальним педагогам, педагогам-організаторам, педпрацівникам дошкільних та позашкільних навчальних закладів, методичних кабінетів та інших установ освіти, то її допоки не передбачено. Однак слід зазначити, що відповідний проект Урядової постанови знаходився на початку року на погодженні в ЦК Профспілки. Підтримуючи його в цілому, профспілка заявила про необхідність встановлення такої обов’язкової надбавки всім педагогічним працівникам усіх навчальних закладів та установ, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників». З цього приводу були направлені звернення до Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Федерації профспілок України. Як наслідок, такий проект Урядової постанови був розроблений Міністерством праці та соціальної політики України, погоджений у Міністерстві освіти і науки України та поданий до Міністерства фінансів України для визначення фінансових можливостей його забезпечення, яких, на жаль, на даний час у держави не знайшлося.
16 квітня цього року відбувся черговий пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, на якому також розглядалося питання про нагальну необхідність внесення змін до зазначеної вище постанови Уряду № 1130 з метою розширення кола працівників на її встановлення. Від імені учасників пленуму спрямовано звернення до Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова, Міністра освіти і науки України Д.В.Табачника, в яких наполягалося на внесенні відповідних змін до цієї постанови Кабінету Міністрів України з тим, щоб установити з 1 січня 2010 року надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу чи ставки заробітної плати всім педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, установ освіти та навчально-виховних комплексів, що забезпечить зниження соціальної напруги в педагогічних колективах, уникнення конфліктів серед педагогів, а головне, підвищить, в певній мірі, престижність їх праці.
Із зверненнями щодо передбачення відповідних коштів в проекті Державного бюджету України на 2010 рік ЦК Профспілки звертався безпосередньо до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. При цьому профспілка вимагає відповідного фінансового забезпечення для підвищення рівня посадових окладів за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, застосовуючи мінімальну заробітну плату, затверджену Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20 жовтня 2009 року N 1646, а саме в розмірі від 869 грн. (з 1 січня 2010 року), 884 грн.( з 1 квітня), 888 грн.( з 1 липня), 907 грн.( з 1 жовтня) та 922 грн. (з 1 грудня) замість 545 грн., які нині враховуються при визначенні посадових окладів працівників бюджетної сфери.
Тобто галузева профспілка намагається застосовувати всі дозволені законодавством методи відстоювання прав освітян на достойний рівень оплати праці. Але право приймати рішення про фінансове забезпечення конституційних, законодавчо гарантованих прав працівників належить Президенту держави, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, іншим органам державної влади. Варто зазначити, що питання, пов’язане із реалізацією постанови Кабінету Міністрів України № 1130, буде розглядатися найближчим часом в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, в засіданні якого будуть брати участь представники профспілки, маючи на меті відстоювати єдині підходи до підвищення престижу педагогічної праці, розширення кола осіб на встановлення такої надбавки.
Разом з тим, хочеться відмітити, що за наявності фінансових можливостей, використовуючи норми чинних нормативно правових актів, працівникам, на яких не поширюється норма постанови № 1130, можуть установлюватися інші види надбавок. З метою посилення соціальної захищеності цих категорій педагогічних працівників, місцеві органи управління освітою, керівники навчальних закладів та освітніх установ, керуючись пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та пунктом 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» мають право установлювати надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі. Такі надбавки, як і надбавки, передбачені постановою Уряду № 1130, мають встановлюватися в межах наявного фонду оплати праці.

Управління соціально-економічного захисту
0
6 травня 2010
4 482
---

Схожі публікації


Догори