Нова рекомендація Ради Європи сприятиме якісній освіті

Нова рекомендація Ради Європи сприятиме якісній освітіКомітет міністрів Ради Європи у грудні 2012 року прийняв рекомендацію щодо спільних дій з питань освіти і культури серед держав-членів Ради Європи.

Рекомендацію підтримав Інтернаціонал Освіти, який вважає, що безкоштовна державна якісна освіта – обов’язок держави.

Директор Європейського комітету профспілок освіти Мартін Рьомер наголосив – «Ми вітаємо нову рекомендацію Ради Європи, у якій підкреслюється те, про що профспілкові активісти, як Європи, так і усього світу, стверджують вже багато років: освіта є суспільним благом, і уряди зобов’язані забезпечити своїм громадянам безкоштовну якісну державну освіту».

Також директор ЄКПО запевнив, що Інтернаціонал Освіти не змириться із тим, що економічна і фінансова криза використовується як привід для скорочення витрат на якісну освіту та кваліфікованих учителів.

Рекомендація Ради Європи


Якісна освіта для всіх


У Рекомендації CM/Rec (2012) 13 стверджується, що право на освіту може бути реалізоване повною мірою тільки в тому випадку, якщо освіта має відповідну якість.

Забезпечення можливостей для отримання якісної освіти є обов’язком держави, а їх використання э особистим вибором кожної людини.

Під «відповідальністю держави» в документі мається на увазі відповідальність органів державної влади. У різних країнах вона може бути реалізована різними способами і на різних рівнях (національному, регіональному, місцевому або їх поєднання).

У рекомендації підкреслюється, що відповідальність за організацію і зміст освітніх систем несуть держави-члени.

Зв’язок освіти з демократією

У рекомендації наголошується, що освіта повинна готувати дітей і молодь до участі у демократичному житті суспільства, а також до економічної діяльності.

Освіта повинна сприяти особистісному розвитку учнів та студентів, їхньому вихованню як активних членів суспільства. Зокрема, повинна розвивати та закріплювати лінгвістичні, математичні та пізнавальні здібності учнів, які є основою успішного навчання з усіх предметів.

Рекомендація охоплює всі сфери і рівні формальної освіти в рамках національних систем освіти і спрямована на забезпечення якісної освіти для всіх членів суспільства, в той же час визнаючи, що доступ до формальної освіти може надаватися на основі кваліфікацій, отриманих в результаті неформального навчання.

Рекомендації урядам країн

Рада Європи рекомендує урядам держав-членів реалізовувати наступні загальні положення, спрямовані на забезпечення якісної освіти:
• Обов'язкова освіта для дітей шкільного віку.

Державна обов’язкова освіта має бути безкоштовною. Вік і рівень загальної обов'язкової освіти може відрізнятися в залежності від національного законодавства і практики.

• Необов’язкова дошкільна освіта, що надається дітям відповідної вікової групи на недискримінаційній основі з якомога більшим охопленням.

• Необов’язкова середня освіта, що надається усім, хто хоче її отримати з урахуванням їх прагнень і здібностей.

• Вища освіта – студентам має надаватися ефективний і рівний доступ до вищих навчальних закладів і програм, виходячи з їх прагнень і здібностей.

Крім того, студенти мають мати право повною мірою брати участь в управлінні навчальними закладами в якості відповідальних членів академічної спільноти.

• Приватні навчальні заклади мають відповідати стандартам і вимогам, установленим державними органами, які гарантують якість приватної освіти.

• Безперервне навчання протягом життя, яке розвиває і приводить у відповідність до вимог сучасності знання та навики громадян і гарантує, що вони повністю реалізують свій потенціал.

• Заходи для вразливих груп населення з метою забезпечення доступності якісної освіти для них.

Потреби в спеціальних заходах повинні постійно переглядатися органами державної влади.

• Освіта для ув’язнених осіб має бути якомога ширшою і відповідати їх індивідуальним потребам і прагненням.

• Боротьба з корупцією повинна проводитися на всіх рівнях освіти.


Повний текст (англійською) Рекомендації щодо забезпечення якісної освіти можна переглянути за посиланням: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2014671&Site=CM

Міжнародний відділ ЦК профспілки
(використано матеріали сайту Інтернаціоналу освіти)

Схожі публікації


Догори