Профком студентів Чернігівського національного педуніверситету звітувався за проведену роботу

Профком студентів Чернігівського національного педуніверситету звітувався за проведену роботуДнями в одному з найбільших і найпрестижніших вишів Чернігівщини проведено звітну конференцію первинної профспілкової організації студентів.

У роботі конференції взяла участь голова Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяна Матвеєва.

Зі звітною доповіддю про роботу профспілкового комітету за період майже трьох років виступила голова первинної профспілкової організації студентів Ірина Левицька-Сосімович.

У доповіді зроблено детальний аналіз роботи профкому та постійно діючих комісій за основними напрямами:
– соціальний і правовий захист;
– житлово-побутові питання;
– спорт та туризм;
– культурно-масова робота;
– навчально-виробнича робота;
– інформаційне забезпечення.

За звітний період, наголошувала у доповіді голова первинної організації, у ВНЗ налагоджена конструктивна співпраця профкому студентів та адміністрації навчального закладу, що дає можливість оперативно вирішувати основні проблеми студентства та своєчасного усувати виявлені недоліки.

Профком здійснив ряд заходів щодо поліпшення організаційної роботи як профбюро факультетів, так і профгруп. Виросла чисельність первинної профспілкової організації. Сьогодні вона складає 99,9% від кількості студентів університету. Налагоджено облік членів профспілки.

Регулярно проводяться профспілкові збори, конференції у групах, профбюро, поліпшилося ведення ділової документації.

Значна увага приділяється навчанню профспілкового активу. У первинній профспілкової організації студентів університету працює школа профспілкового лідера. Студентський профспілковий актив постійно навчається на семінарах, які проводить Чернігівський навчально-методичний центр профспілок, та переймає досвід профспілкових активістів із інших вузів у Всеукраїнській школі студентських профспілкових лідерів.

Профком проводить роботу у студентських гуртожитках. Житлово-побутовою комісією регулярно здійснюються рейди-перевірки умов проживання студентів у гуртожитках. Складаються акти і передаються до адміністративно-господарської частини університету з вимогами і пропозиціями усунути виявлені недоліки. Щороку на засіданнях профкому обговорюється питання оплати за проживання в гуртожитках. За звітний період вона жодного разу не підвищувалася.

Перед початком навчального року проводиться перевірка готовності гуртожитків, їдальні та буфетів до навчального року комісією за участю представників профкому.

Вдалося вирішити питання з поселенням студентських сімей.

Голова профкому входить до складу різних комісій: стипендіальної, з розподілу та працевлаштування випускників, з розслідування нещасних випадків зі студентами тощо.

Значну роботу проводить профком з питань стипендіального забезпечення студентів. Він ініціює проведення зустрічей ректора, деканів факультетів зі студентами з метою вирішення конфліктних і спірних питань щодо розмірів та строків виплати стипендії.

Голова профкому висловила вдячність обласному комітету Профспілки за стипендію Чернігівської обласної організації для кращих профспілкових активістів, яка надається вже протягом 10 років.

Значну увагу у своїй роботі профком студентів приділяє проведенню культурно-масових та спортивних заходів, роботі зі студентськими сім’ями та студентами-сиротами, оздоровленню студентів у санаторії-профілакторії «Юність» (кожного року оздоровлюється 650 студентів університету з 10% оплатою вартості путівки).

У 2011 році профком отримав із стипендіального фонду кошти на оздоровлення студентів. Дякуючи цьому, 74 студенти побували в Карпатах. У 2012 році 88 студентів відпочили на березі Чорного моря в м. Ялта.

За підсумками обласного огляду-конкурсу на кращу вузівську організацію первинна профспілкова організація студентів Чернігівського національного педагогічного університету три роки поспіль визначалася переможцем.

Разом з тим, у роботі профкому є ряд питань, над якими необхідно працювати. Зокрема, не до кінця вирішено питання сплати профспілкових внесків членами профспілки, які не отримують стипендію, готівкою. Необхідно шукати нові методи і форми роботи з молоддю.

За підсумками конференції роботу профкому за звітний період було визнано задовільною і прийнято рішення спрямувати свою діяльність на поліпшення соціально-економічного захисту студентів, зокрема:

– виходити з пропозиціями і вимогами до ректорату щодо забезпечення пільг і гарантій студентам університету;
– укласти колективну угоду між профкомом студентів і ректоратом;
– посилити профспілковий контроль за дотриманням чинного законодавства, яке стосується студентів, покращити надання членам профспілки необхідної юридичної допомоги;
– постійно здійснювати контроль за організацією роботи із студентами з питань охорони праці;
– поліпшити інформаційну роботу серед студентів, в т.ч. закінчити роботу над створенням сайту організації;
– підвищити рівень і ефективність виховної, культурно-масової і спортивної роботи серед студентів;
– збільшити відсоток сплати профспілкових внесків до 3% студентами, які навчаються за держзамовленням, тощо.


Віталій Копиш, Чернігівська обласна організація Профспілки


Профком студентів Чернігівського національного педуніверситету звітувався за проведену роботуПрофком студентів Чернігівського національного педуніверситету звітувався за проведену роботу

Схожі публікації


Догори