Навчання студентського профспілкового активу в МДПУ ім. Б. Хмельницького

Навчання студентського профспілкового активу в МДПУ ім. Б. ХмельницькогоДинамічні зміни, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя нашої держави, вимагають від профспілок оперативного реагування та підвищення ефективності роботи, яка певною мірою залежить від налагодженості та чіткості організаційної роботи.

Призначення і функції сучасних профспілок змінилися, але основна їхня місія – соціально – економічний захист спілчан – залишилася незмінною. В умовах світової фінансової кризи всі чекають активної і відповідальної участі держави в сфері соціального захисту громадян.

В діяльності профспілок існує проблема в тому, що багато хто із спілчан, особливо студентів, навіть не здогадуються про масштаби роботи профспілок і, врешті-решт, не бачать перспектив свого членства у профспілці. Профорганізатори академічних груп, як і всі голови профспілкових ланок різного рівня, повинні займатися донесенням інформації до студентства, а головне – робити це цікаво і змістовно, щоб достукатися до кожного і допомогти зрозуміти значимість профспілкової роботи.

Саме з цією метою, двічі на навчальний рік, у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького традиційно проводяться навчання студентського профспілкового активу. Ця робота проводиться не перший рік і є системною. Завдяки соціальному партнерству і соціальному діалогу між адміністрацією і профспілковим комітетом університету ми можемо з упевненістю казати про ефективність і якість такої роботи.

Зазвичай, навчанню студентського профспілкового активу передує участь у заходах Асоціації правозахисних організаторів студентів України, в роботі яких систематично беруть участь студентські профспілкові лідери університету. Профспілкове навчання є стратегічним і пріоритетним напрямом статутної діяльності, завданнями якого є розгляд, доопрацювання та прийняття рішень щодо реалізації нових проектів, програм, заходів; сприяння підвищенню освітнього рівня активу; організація та координація роботи студентських профбюро факультетів; навчання основам профспілкової діяльності; впровадження нових форм та методів навчання студентських профорганізаторів; підготовка молодих перспективних профспілкових кадрів, які зможуть успішно розв’язувати проблеми, що постають перед профспілкою. Тут профорганізатори можуть ділитися досвідом роботи, дискутувати, поєднувати теоретичну базу з практичними аспектами.

Так, 10-11 листопада 2012 р., в м. Ялта (АР Крим), відповідно до плану роботи ПК ППО університету відбулося навчання студентських профорганізаторів, в якому взяли участь 27 студентів. За програмою навчання було проведено круглий стіл «Молодь – ініціатор, розбудовник і перспектива профспілок», диспут «Організаційна робота в студентських профспілкових групах. Удосконалення інформаційної роботи».

Особливу увагу було приділено обговоренню законопроекту „Про вищу освіту” та питанням соціально-економічного захисту осіб, що навчаються. Це безумовно є актуальним, враховуючи той факт, що 97% студентів університету є членами Профспілки. Під час дискусій і круглих столів обговорювалися питання, щодо посилення профспілкової роботи серед студентів університету саме для ефективного виконання статутних завдань захисту прав та інтересів спілчан.

Під час перебування в Криму студенти мали можливість прогулятися набережною Ялти, відвідати Масандрівський палац, парк Айвазовського в Партеніті, виставку хризантем у Нікітському ботанічному саду. Гостинно приймав наших студентів пансіонат «Учитель» Кримської республіканської організації галузевої Профспілки.

З 13 по 16 березня 2013 р. голова профбюро аспірантів і докторантів Муртазієв Ернест і голова профбюро факультету інформатики і математики Ковтун Вікторія взяли участь у Всеукраїнському заході «Студентська навчально-дискусійна платформа» (м. Київ), де обговорювалися важливі питання молодіжного та профспілкового руху в Україні, соціально-економічного захисту осіб, що навчаються.

Під час дискусійної платформи було розглянуто ряд важливих питань, серед яких: «Діяльність профспілок на сучасному етапі», «Шляхи розвитку вищої освіти в Україні», „Реалізація державної молодіжної політики» та багато інших. Особливу увагу привернуло обговорення законопроектів «Про вищу освіту».

За рішенням президії обкому Профспілки в цьому заході взяли участь представники усіх ВНЗ І-ІУ р.а., що входять до складу обласної галузевої організації Профспілки.

Матеріали спільного семінару ЦК ППОНУ та АПОСу були широко використані під час семінару студентського профактиву в університеті.

Під час семінару студентського профспілкового активу 27-28 березня 2013р., в якому взяли участь близько 60 профорганізаторів, обговорювались питання організації навчального процесу в університеті, своєчасність виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення. Перед студентами виступила головний бухгалтер університету Біляєва Т.В., яка проінформувала студентів про роботу адміністрації задля своєчасних виплат стипендій, різних виплат студентам пільгових категорій.

У рамках профспілкового навчання було розглянуто особливості практики соціального партнерства, питання стипендіального забезпечення, організації оздоровлення студентів університету, обговорення шляхів вирішення проблем, пов'язаних із платною формою навчання, забезпеченістю місцями для проживання в гуртожитках та умовами відшкодування витрат по найму житла, інші питання, котрі стосуються осіб, які навчаються в нашому університеті. В рамках круглого столу з доповіддю «Особливості організації роботи із соціально-економічного захисту студентів університету» виступила заступник голови ППО по роботі зі студентами Дюжикова Т. М.

Протягом травня в профспілкових організаціях факультетів жваво обговорювався проект Договору про соціальне партнерство між адміністрацією та колективом студентів, аспірантів, докторантів, розроблений комісією обкому з питань роботи з молоддю та студентами. На наш погляд це є дуже своєчасним, адже на сьогодні колективні договори укладаються, перш за все, для представлення інтересів працівників ВНЗ, а права студентів закріплюються в договорах тільки частково і дуже обмежено. Одночасно ситуація, яка склалася в державі і суспільстві на сучасному етапі, вимагає заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку молоді, правових умов щодо діяльності її громадських об’єднань.

Укладання договорів між адміністрацією і студентською профспілкою у вишах є своєчасним заходом у питаннях забезпечення додаткових прав і гарантій осіб, які навчаються.

Можливість укладання таких договорів, виконання зобов’язань по ним, організація громадського контролю і моніторингу – теж одне із завдань профспілкової освіти осіб, що навчаються.


За матеріалами ПК ППО Мелітопольського ДПУ

Схожі публікації


Догори