Єднання адміністрації і профспілок - шлях до успішної школи

Єднання адміністрації і профспілок - шлях до успішної школи
Коли неправди біль стискає горло
Порушено закон, до розпачу лиш крок,-
Людина йде з надією у серці
Шукати захисту у профспілок.


Всі ми родом із дитинства і школу пам'ятаємо за іменами друзів і вчителів, за атмосферу добра, душевного комфорту. Значний внесок у створення цієї особливої атмосфери, безпечних умов праці, навчання і виховання роблять наші педагоги, адміністрація і профком.

Чи можна працювати без травм і аварій? Як впливають на це створені здорові і безпечні умови праці? Чи готові психологічно працівники виконувати норми, передбачені чинним законодавством про працю?

Відповіді на ці питання – у співпраці адміністрації школи і профспілки.

Першочерговим напрямком роботи у захисті членів профспілки є виконання умов колективного договору, бо він є єдиним актом соціального партнерства адміністрації та профкому.

Профком бере участь у розробці колективного договору і здійснює контроль за його виконанням.

Спільно з адміністрацією школи профком бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку; погодженні і розподілі навчального навантаження педпрацівників; роботі у створенні належних умов праці; контролі за своєчасною виплатою заробітної плати, премій, доплат; узгодженні графіків відпусток; оздоровленні педпрацівників та їх дітей; здійсненні контролю за веденням трудових книжок; приймає участь у роботі атестаційної комісії.

Хочу наголосити на тому, що це не просто перелік спільних справ профспілки та адміністрації школи, а клопітка щоденна робота, яка на перший погляд і непомітна, але на ній базується трудовий процес у школі. Деякі справи не потребують багато сил, бо вже діє система. Наприклад, установлені правила внутрішнього трудового розпорядку роками залишаються майже незмінними. Люди про них знають і, звичайно, виконують. Завжди належно проводиться і розподіл навчального навантаження педпрацівників. Адміністрація не залишає поза увагою прохання вчителів щодо їхнього навантаження, а профспілковий комітет допомагає працівникам у цьому. Таким же чином узгоджується з профспілковим комітетом і графік відпусток. Контролює профком і своєчасність виплат заробітної плати, премій, доплат. Але теж робить це спільно з адміністрацією.

Багато уваги профком, спільно з адміністрацією школи, приділяє створенню належних умов праці та охороні праці, ведеться планування робіт з охорони праці; навчання, атестація та інструктажі з безпеки життєдіяльності; контроль за станом охорони праці; облік та аналіз випадків травматизму; стимулювання. В основі роботи школи – колективний договір, який зареєстрований в управлінні праці і соціального захисту населення. У розділах «Умови та охорона праці в школі», «Охорона здоров'я працюючих та дітей» відмічені усі вимоги з підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму. Згідно колдоговору адміністрація та профком забезпечують розробку і виконання Заходів зі створення безпечних та нешкідливих умов праці, профілактики побутового травматизму відповідно до вимог нормативних документів.

У полі зору профкому постійно знаходиться організація харчування в шкільній їдальні. Проведені перевірки показують, що працівниками їдальні забезпечується якість та різноманітність меню. Питання про організацію харчування щороку заслуховуються на педрадах, засіданнях профкому, нарадах за участі директора. Здійснюється постійний контроль профкомом, адміністрацією, батьківською громадою та черговими вчителями за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у шкільних приміщеннях та їдальні.
Щорічно адміністрацією та профкомом розробляються заходи щодо підготовки школи до нового навчального року.

Я вважаю, що в Новомиколаївській загальноосвітній школі І-III ст. між адміністрацією школи та трудовим колективом склалися дружні, робочі стосунки. Про це свідчить той факт, що в школі протягом багатьох років стабільний колектив, відсутня текучість кадрів, школу не «трясе лихоманка» конфліктів, учні школи мають непогані результати на районних олімпіадах і конкурсах. І все це є результатом плідної співпраці адміністрації школи та профкому.

Піскунова О.В.,
голова профкому Новомиколаївської загальноосвітньої школи І-III ст.
Слов'янського району Донецької області

Схожі публікації


Догори