Профспілки за безпечну працю в Україні

Профспілки за безпечну працю в УкраїніПрофспілки висловлюють занепокоєння негативними тенденціями у сфері нагляду за дотриманням законодавства у сфері охорони праці в Україні, спробами обмежити права та можливості відповідних державних органів, мотивуючи це економічним врегулюванням.

Профспілки наголошують, що сьогодні як ніколи необхідно зберегти дієву, впливову систему нагляду (контролю) за охороною праці та не допустити її руйнування.

Саме тому 5 лютого 2012 року в Федерації профспілок України відбувся круглий стіл на тему: «Перспективи об’єднання наглядових повноважень державних органів у сфері праці, його впливу на рівень безпеки і захищеність працівників».

Предметом обговорення стали пропозиції органів влади щодо можливого реформування органів державного нагляду у сфері праці.

У роботі засідання взяли участь керівництво ФПУ, Національний координатор МОП в Україні, представники всеукраїнських профспілок, комітетів Верховної Ради України, Федерації роботодавців України, профільних міністерств, Держгірпромнагляду, Держпраці, Держпідприємництва, фахівці від Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Інституту медицини праці АМН України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.

Учасники круглого столу наголосили, що на сьогодні в Україні порушуються права мільйонів працівників, щонайменше два мільйони людей виконують роботу без оформлення трудових відносин і без соціальних гарантій, понад двісті мільярдів гривень зарплати виплачується без сплати податків і пенсійних внесків.

Україна має одні з найгірших показників із забезпечення права на безпечні умови праці. Рівень виробничого травматизму залишається одним із найвищих в Європі, а травматизм зі смертельними наслідками за останні роки постійно зростає. Зростає також рівень захворюваності і смертності від професійних хвороб, десятки тисяч випадків виробничого травматизму приховуються, а значна частина виявлених – переводиться до не пов’язаних із виробництвом.

Ці негативні тенденції ще більше поглиблюються у зв’язку із обмеженням діяльності органів державного нагляду (Держпраці та Держгірпромнагляду), запровадженими у Законі «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», неодноразовим та довготривалим реформуванням органів державного нагляду у сфері праці. Держпраці та Держгірпромнагляд, які за своїм призначенням є правоохоронними органами держави і зобов’язані захищати права громадян на життя, здоров’я та працю, прирівняні до регуляторів господарської діяльності, їх інспекційні можливості різко обмежені всупереч діючим в Україні конвенціям Міжнародної організації праці.

В результаті частих реформувань Державної інспекції праці у складі Мінпраці її чисельність зменшилась більше, ніж у 4 рази, а з функціональних завдань зникла експертиза умов праці, що викликає глибоку стурбованість профспілок.

Крім цього, кожна така реорганізація призводить до великих витрат державних коштів, зниження соціальної захищеності працівників, людських жертв.

Інтеграція органів державного нагляду у сфері праці, яка зараз активно обговорюється, можлива як продукт соціального діалогу, з метою досягнення збалансованого результату - підвищення рівня безпеки на виробництві, виконання норм національного і міжнародного законодавства у сфері праці, широке застосування взаємодії з представниками профспілок з одного боку, та забезпечення системності і прозорості в діяльності державних наглядових органів.

Виступаючі акцентували увагу на тому, що обмеження інспекційної діяльності відповідних державних органів мають бути невідкладно усунуті і приведені у відповідність до норм Конвенції МОП №81 «Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі», якою однозначно встановлено, що інспектори праці мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції, проходити до будь-яких приміщень, опитувати роботодавця або персонал та вимагати надання відповідних документів.

У рамках засідання круглого столу також відбулася прес-конференція для представників ЗМІ. Відповідаючи на запитання журналістів, учасники засідання констатували, що виконання завдань із забезпечення прав громадян на безпечну працю потребує посилення взаємодії з профспілками, які мають свої представників майже на всіх підприємствах. А вирішення нагальних питання у сфері охорони праці повинно бути одним із спільних завдань сторін соціального діалогу.

Завершальним акордом роботи круглого столу стало прийняття звернень до найвищих гілок влади, народних депутатів, депутатських фракцій, профспілок та їх об’єднань щодо необхідності усунення зазначених проблем, які наносять шкоду національній безпеці України у сфері охорони праці людини.


Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України


Профспілки за безпечну працю в Україні Профспілки за безпечну працю в Україні

Профспілки за безпечну працю в Україні Профспілки за безпечну працю в Україні

Профспілки за безпечну працю в Україні Профспілки за безпечну працю в Україні
0
15 лютого 2012
3 204

Схожі публікації


Догори