Профспілкових інспекторів праці навчатимуть у АПСВ ФПУ

Профспілкових інспекторів праці навчатимуть у АПСВ ФПУПроект Тематичного плану навчання правових інспекторів праці з видачею свідоцтва був представлений на нараді з питань організації навчання кваліфікованих громадських інспекторів праці профспілок, що відбулася 25 червня у Будинку спілок.

Проведенню наради передувала клопітка робота. Протягом травня-червня чотири групи з вивчення питання організаційної побудови багаторівневої системи навчання, фінансового і матеріального, методичного та програмного забезпечення навчання громадських інспекторів праці вивчали питання.

За цей період було проведено моніторинг нормативно-правової бази щодо питань роботи громадських та технічних інспекторів праці, підготовлено перелік нормативно-правових актів, що потребують змін, та запропоновано ті акти, які, на думку профспілкових фахівців, необхідно розробити додатково.

В Академії праці і соціальних відносин ФПУ була створена робоча група з підготовки навчальної програми з навчання правових інспекторів праці профспілок, яка розглядала проект Тематичного плану навчання правових інспекторів праці профспілок з видачею свідоцтва, підготовлений фахівцями ФПУ.

Так, навчання різних категорій громадських інспекторів праці профспілок пропонується здійснити за двома рівнями. Перший рівень включає навчання штатних працівників членських організацій ФПУ з питань охорони праці та з правових питань; навчання штатних працівників з питань охорони праці та правових питань всеукраїнських профспілок середньої ланки (рескоми, обкоми, теркоми, групкоми, міськкоми міст Києва та Севастополя); навчання представників профспілок районних, міських та первинних організацій.

Навчання на І рівні має здійснюватися протягом 2012-2013 навчального року на базі АПСВ ФПУ та Харківського соціально-економічного інституту. Обсяг курсу має становити не менше, ніж 72 годин.

Представники середньої ланки навчаються за територіальною належністю на базі навчально-методичних центрів профспілок регіональних профоб’єднань та Харківського соціально-економічного інституту. Безпосереднє навчання доцільно було б розпочати на початку нового навчального року.

Другий рівень навчання кваліфікованих громадських інспекторів праці пропонувалося здійснити протягом 2013-2014 навчального року.

Серед джерел фінансового і ресурсного забезпечення навчання поряд з організаційними та методичними ресурсами ФПУ пропонувалося залучити інформаційні, консультативні, навчальні ресурси територіальних органів Держпраці і Держгірпромнагляду, роботодавців тощо, бюджети місцевих органів виконавчої влади, органів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, а також бюджети, кадрові та інші ресурси територіальних профоб'єднань.

За підсумками усієї роботи було вирішено:

– розробити Положення про громадську інспекцію праці профспілок;

– внести зміни до Типового положення про правову інспекцію праці профспілок (профоб'єднання);

– розробити Порядок та Типову програму навчання громадських інспекторів праці профспілок (із питань додержання роботодавцями трудового законодавства);

– розглянути проекти навчальних програм на науково-методичній раді АПСВ в серпні 2012 року.


За матеріалами Медіа-центру ФПУ

Схожі публікації


Догори