Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняУкраїна активно співпрацює з Європейським Фондом освіти в аспекті удосконалення національної системи професійно-технічної освіти щодо впровадження європейських стандартів. І за підсумками роботи уже було підготовлено два аналітичних звіти у 2010 й 2012 роках.

20 травня цього року у м. Києві відбувся підсумковий семінар щодо впровадження Туринського процесу у систему професійно-технічної освіти в Україні у 2013-2014 роках.

Участь у заході взяли Тімо Куусела – координатор діяльності Європейського Фонду освіти в Україні та Республіці Білорусь, В’ячеслав Супрун – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Олексій Мірошниченко – заступник голова Федерації роботодавців України, експерти з професійного навчання з регіонів нашої держави, представники профспілок, міністерств, громадськості.

До пілотного проекту «Туринський процес – розвиток потенціалу регіону» долучилися п’ять областей – Вінницька, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька й місто Київ.

Реалізація проекту включала в себе декілька етапів: організаційний (створення робочої групи, планування роботи), аналітичний (збір та аналіз даних), консультаційний (консультації, проведення семінарів), звітний (підготовка і презентація самого документу). Результатом роботи став аналіз системи професійно-технічної освіти у Вінницькій, Дніпропетровській, Сумській, Хмельницькій областях та місті Київ.

Після вступних слів від організаторів учасники презентували пілотні проекти у регіонах.

Загалом в усіх презентаціях зверталася увага на те, що незважаючи на складну економічну ситуацію у країні, означені регіони активно працюють на підвищенням престижу робітничих професій. У означених областях систему професійного навчання розглядають як важливий інструмент розвитку економіки і забезпечення соціальної інтеграції регіону.

Спільним для усіх областей є те, що багатопрофільність професійно-технічних навчальних закладів дозволяє ефективніше реагувати на потреби ринку праці. Проте, майже в усіх регіонах є проблема зменшення населення за рахунок трудової міграції як в середині країни, так і за її межі.

Щодо підвищення ефективності системи професійного навчання використовують нові технології, досвід інших країн тощо. ПТНЗ намагаються підвищувати якість навчання випускників через впровадження в навчально-виховний процес тренувань, стажувань, модульну систему навчання, ступеневу підготовку спеціалістів разом з вищими навчальними закладами.

З метою підвищення внутрішньої якості в рамках загальнонаціональної стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій регіони комп’ютеризують освітні закладі, підключають їх до мережі Інтернет, створюють сайти та портали.

Проте залишаються невирішеними низка проблемних питань, зокрема, фінансування регіональних систем професійної освіти, як із державного, так із місцевого бюджетів. Адже за рахунок бюджетних коштів фінансуються лише заробітна плата, стипендії, комунальні послуги та харчування студентів пільгових категорій. Через недостатність коштів зношується та застаріває матеріально-технічна база навчальних закладів. Окремим пунктом стоїть оновлення кадрового складу викладачів системи професійного навчання з відповідними навиками роботи. Практично не здійснюється технічна й фінансова допомога від підприємств-замовників, що також негативно відбивається на можливостях підготовки якісних спеціалістів.

За підсумками аналізу у вказаних областях було також окреслено перспективи розвитку професійно-технічної освіти. Зокрема, через прийняття регіональних програм розвитку ПТО, підсилення регіонального прогнозування економіки, збалансування потреб ринку праці й пропозиції мережі професійного навчання, повну фінансову підтримку напряму, оптимізацію управлінської моделі в контексті її трансформації на якість наданих послуг, а також інтенсивну співпрацю з міжнародними організаціями й впровадження інноваційних моделей, практик, стандартів професійного навчання молоді й дорослих.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України


Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняТуринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняТуринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняТуринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняТуринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Туринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчанняТуринський процес – аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання

Схожі публікації


Догори