Приєднання до НВК дошкільної групи з іншого населеного пункту

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» не передбачено норм щодо створення у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах їхніх відокремлених підрозділів.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» комунальні дошкільні навчальні заклади створюються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за наявності дітей відповідного віку.

Згідно зі статтею 13 цього закону дошкільні навчальні заклади є юридичними особами і діють на підставі статуту.

Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 4.11.2010 № 1055, передбачено можливість створення одногрупових дошкільних навчальних закладів, зокрема для таких закладів передбачено 1 одиницю штатної посади завідувача, пунктом 4 цих нормативів передбачено, що завідувачі одногруповими дошкільними навчальними закладами (крім дошкільних навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей або тих, які мають одну таку групу) працюють з дітьми в групі протягом 3-х годин на день.

Відтак, для приєднання до навчально-виховного комплексу, розташованого у одному населеному пункті, групи дітей дошкільного віку, що функціонує в іншому населеному пункті, немає законодавчих підстав.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори