2 вересня 2013

Гарантії щодо соціального захисту громадян від безробіття визначені Законом України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012р. №

20 серпня 2013

Законом України «Про відпустки» (п. 1 ч. 2 ст. 11) та Кодексом законів про працю України (п. 1 ч. 2 ст. 80) передбачено, що щорічна

16 серпня 2013

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

22 липня 2013

Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений

16 липня 2013

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору

11 липня 2013

Відповідно до пункту 5.2.6. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства

19 червня 2013

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її

12 червня 2013

Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення

10 червня 2013

Пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачена можливість звільнення працівника за

4 червня 2013

Згідно норм законодавства, що діяло раніше, відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей здійснювалось Фондом

Догори