Максимальне навантаження музичних керівників

Максимальне навантаження музичних керівниківПитання встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам навчальних закладів, у тому числі дошкільних, регулюється Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Згідно із пунктом 63 Інструкції обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі.

Надання дошкільної освіти дітям в дошкільних навчальних закладах передбачає обов’язкове виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується такими учасниками навчально-виховного процесу, як музичні керівники.

Відповідно до п. 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 4.11.2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», у штатних розписах дошкільних навчальних закладів посада музичного керівника передбачається з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу в дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше в яслах-садках.

Тож якщо йдеться про можливість роботи музичним керівником на 1,75 одиниці посади, то можна зробити висновок, що у дошкільному закладі функціонують, як мінімум, 7 таких груп.

Відповідно до підпункту «г» пункту 64 зазначеної вище Інструкції ставка заробітної плати музичним керівникам встановлюється за 24 години педагогічної роботи на тиждень, або в середньому за 4 години роботи в день при 6-ти денному робочому тижні. За 5-ти денного робочого тижня щоденна робота складає 4,8 години (24 години: 5 днів).

Тому норма робочого часу музичного керівника з педагогічним навантаженням в обсязі, що відповідає на 1,75 одиниці посади, складає на тиждень 42 години (1, 75 од. х 24 год.), або 8,4 годин щодня при 5-ти денному робочому тижні (42 год. : 5 днів). Зважаючи, що щоденний режим роботи дошкільного навчального закладу (крім суботи та неділі) становить 10,5 годин, музкерівник кожного дня теоретично може працювати по 8,4 години.

Однак, при цьому варто ураховувати, що робота музичних планується та узгоджується з планами роботи вихователів, і включає як навчально-виховну роботу з естетичного напрямку розвитку дітей, так і організаційно-педагогічну роботу, участь заходах з методичного спрямування, роботу з батьками, колективну роботу з дітьми, проведення спільних свят і розваг, екскурсій, підвищення рівня фахової майстерності тощо відповідно до затверджених вимог з організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та плану роботи закладу (листи Міністерства освіти і науки України від 6.06.2005 р. № 1/9-306 та від 1.10.2002 р. №1/9-434).

Тож при встановленні керівником дошкільного навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом педагогічного навантаження конкретному музичному керівникові в обсязі, що відповідає 1,75 одиниці посади, слід виходити із режиму перебування дітей у закладі з урахуванням зазначених вище вимог.

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально-виховного процесу покладається на керівника і працівника дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових обов'язків.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори