Відбувся черговий з’їзд галузевої Профспілки


   У м. Києві, в Будинку спілок 17 листопада 2010 р. відбувся черговий VII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України. Це завершальний етап звітно-виборчої кампанії, що протягом року проходила у всіх ланках галузевої Профспілки. 256 делегатів, обраних від територіальних організацій Профспілки, підбивали підсумки зробленого за 2005-2010 рр., визначали завдання на наступний п’ятирічний період і шляхи їх виконання, стратегію і тактику Профспілки.
   В роботі з’їзду взяли також участь запрошені: Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, Міністр праці та соціальної політики України Василь Надрага, завідувач відділу освіти і науки Адміністрації Президента України Микола Берізко, заступник Міністра освіти і науки України Петро Куликов, заступник Голови Федерації профспілок України Юрій Кулик, президент Спілки ректорів ВНЗ України, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський, Національний кореспондент МОП в Україні Василь Костриця, міжнародних і зарубіжних освітянських профспілкових організацій: Міжнародного об’єднання профспілок працівників освіти і науки, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі, Росії. Для висвітлення роботи з’їзду запрошені також представники засобів масової інформації.
   Із звітною доповіддю ЦК Профспілки працівників освіти і науки України перед учасниками форуму виступив голова Профспілки Леонід Сачков, прозвітувала голова Контрольно-ревізійної комісії Леонарда Ферманюк. Делегати, заслухали і обговорили доповіді ЦК і КРК Профспілки, розглянули документи, що їм представлені: звітні матеріали, проект Статуту Профспілки із змінами та доповненнями, Основні напрями діяльності Профспілки на період 2011-2015 рр. Перед ними виступили також міністри: праці та соціальної політики України В.І. Надрага, освіти і науки України Д.В. Табачник, які відповіли на запитання учасників форуму.
   Було прийнято постанову, якою дано позитивну оцінку як роботі Профспілки в цілому, так і її вищого керівного органу – Центрального комітету. Делегати визнали його роботу задовільною, затвердили звіт КРК і схвалили Основні напрями діяльності Профспілки на наступні п’ять років.
   Окремими постановами було затверджено Статут Профспілки і новий склад Центрального комітету.
   Із заключним словом виступив Л.С. Сачков. Він заявив, що не збирається балотуватися на посаду голови Профспілки, щиро подякував профактив за багаторічну плідну співпрацю, із сумом згадавши тих, кого вже нема серед живих. Багато теплих слів вдячності і шани було сказано делегатами на адресу Леоніда Семеновича. Зазначивши, що його величезний досвід і знання ще мають слугувати освітянам, вони обрали його почесним головою Профспілки працівників освіти і науки України.
   Після цього відбулися вибори керівництва Профспілки працівників освіти і науки України – голови і його заступників та Контрольно-ревізійної комісії. На альтернативній основі, шляхом відкритого голосування переважною більшістю голосів головою Профспілки працівників освіти і науки України було обрано Г.Ф. Труханова. Його заступниками стали: Любов Гарбаренко – голова Голосіївської районної організації Профспілки, Євгеній Нікітюк, який перебував на цій же посаді, і Сергій Романюк, який працював у виконавчому апараті ЦК Профспілки завідувачем відділу студентської молоді.
   На завершення учасники з’їзду прийняли звернення на адресу Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

'ВідбувсяСлужба зв’язків галузевої Профспілки
з громадськістю та ЗМІ

______________________________________________________________________________________________

Профспілка працівників освіти і науки України
VII з’їзд
м. Київ, 17 листопада 2010 року

ПОСТАНОВА

Про звіт Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України за період
роботи з листопада 2005 року по листопад
2010 року

Заслухавши і обговоривши звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, VII з’їзд відмічає, що у звітному періоді ЦК Профспілки, організаційні ланки проводили значну роботу з реалізації статутних завдань щодо організаційного зміцнення Профспілки, забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
2006-2010 роки стали періодом активних дій Профспілки, спрямованих на забезпечення розвитку освіти в Україні, впровадження системних змін, зорієнтованих на створення умов для забезпечення доступності якісної освіти.
ЦК Профспілки, його президія приділяли особливу увагу питанням формування свідомого ставлення спілчан до перебування у Профспілці, посилення мотиваційних аспектів. Всеукраїнська Профспілка працівників освіти і науки України у звітному періоді зросла чисельно і об’єднує в своїх лавах понад 2 мільйони членів.
Профспілка наполегливо домагалася ресурсного забезпечення сфери освіти, підвищення рівня соціальних гарантій спілчан і соціального статусу педагогічних працівників, передусім шляхом законодавчого та нормативно-правового їх врегулювання.
З участю ЦК Профспілки опрацьовано понад 80 законопроектів щодо розвитку системи освіти, умов праці, навчання, матеріального, житлово-побутового, пенсійного забезпечення працівників, діяльності професійних спілок, розвитку соціального партнерства та ін. Врахування пропозицій Профспілки в остаточній редакції ряду законів сприяло зростанню видатків на освіту, суттєвому збільшенню розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, вдосконаленню окремих видів оподаткування, поліпшенню умов пенсійного забезпечення тощо.
Статутні цілі та програмні завдання галузева Профспілка реалізує через механізми соціального партнерства, а також шляхом участі у протестних діях, зокрема у колективному трудовому спорі Федерації профспілок України з Кабінетом Міністрів України.
Діють Галузева угода між ЦК Профспілки та Міністерством освіти і науки України, територіальні угоди в галузі освіти, а також колективні договори навчальних закладів і установ.
З’їзд відзначає, що впродовж звітного періоду збільшено видатки на освіту в Державному бюджеті України. В 2010 році вони становлять 7,09 відсотка від валового внутрішнього продукту проти 5,9 відсотка у 2005 році. Забезпечено зростання більш ніж у двічі заробітної плати працівників. Реалізація закону про реструктуризацію заборгованості з виплат за ст.57 Закону України «Про освіту» дозволила додатково сплатити педагогічним та науково-педагогічним працівникам з держбюджету близько 2,7 млрд. грн.
Здійснено прискорене, порівняно із запланованим, запровадження ІІ та ІІІ етапів оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки, що позначилося на підвищенні рівня оплати праці освітян.
Унаслідок вжитих Профспілкою рішучих заходів на етапі завершення знаходиться вирішення питання щодо встановлення щомісячної 20-відсоткової надбавки всім категоріям педагогічних працівників.
Забезпечено, в основному, своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати, в тому числі за період відпусток.
Спільні дії профспілок бюджетної сфери за активної підтримки Федерації профспілок України дозволили суттєво поліпшити матеріальне становище медичних і бібліотечних працівників галузі.
Свідченням певних здобутків у посиленні соціально-економічного захисту студентської молоді стало відчутне наближення розміру стипендії до прожиткового мінімуму.
Забезпечується захист прав спілчан на безпечні умови праці та навчання, вживаються заходи для надання працюючим соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Поліпшується оздоровча, культурно-масова, фізкультурно-спортивна робота. На базі санаторіїв-профілакторіїв щорічно забезпечено лікування та оздоровлення більше 40 тисяч членів Профспілки. Вживаються дієві заходи для організації відпочинку та оздоровлення дітей спілчан.
Правова служба Профспілки, широкий профспілковий актив забезпечували громадський контроль за дотриманням законодавства про працю. Здійснювався досудовий і захист в судах трудових, соціально-економічних прав та професійних інтересів працівників, надавалася консультативна допомога членам Профспілки.
Продовжувалося співробітництво на основі двосторонніх договорів з профспілками працівників освіти і науки Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Грузії та профспілками вчителів Польщі і Франції.
Відбулося структурне та організаційне зміцнення Профспілки.
Спрямовувалася робота на створення цілісної фінансової системи всіх організаційних ланок.
Здійснено комплекс заходів для створення єдиної системи інформаційного забезпечення.
Разом з тим, з’їзд наголошує на необхідності нагального вирішення ряду питань, зокрема тих, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Вимагають упорядкування умови оплати праці шляхом відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень у рівнях тарифних ставок і посадових окладів різних професійно-кваліфікаційних груп. Потребують підвищення посадові оклади та ставки заробітної плати працівників з поступовим їх наближенням до гарантованого ст.57 Закону України «Про освіту» рівня.
Вкрай необхідні рішучі кроки для вирішення житлової проблеми працівників, зокрема шляхом включення відповідних заходів до Державної програми «Вчитель», їх фінансового забезпечення, а також поліпшення житлово-побутових умов студентів.
Вимагають суттєвого поліпшення на місцях стан охорони праці, умов навчання, здійснення медичних оглядів.
Нормативного врегулювання потребує діяльність санаторіїв-профілакторіїв як структурних підрозділів вищих навчальних закладів, організація харчування студентів.
Нинішній стан оздоровлення дітей спілчан свідчить про необхідність пошуку нових підходів для його організаційного і фінансового забезпечення.
Вимагає удосконалення фінансова діяльність Профспілки.

VII з’їзд Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Затвердити звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року.
2. Визнати роботу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року задовільною.
3. Схвалити тексти звернень делегатів з'їзду та направити їх до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.
4. Організаційним ланкам Профспілки працівників освіти і науки України всіх рівнів:
4.1. Забезпечити реалізацію завдань, визначених Основними напрямами діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки;
4.2. Удосконалити мотиваційну роботу із залучення до профспілкового членства працівників закладів освіти і науки, осіб, які навчаються;
4.3. Удосконалити форми і методи роботи для створення позитивного іміджу Профспілки, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи структурних ланок, окремих профактивістів;
4.4. Забезпечити ефективну роботу виборних профспілкових органів, підвищувати їх роль у діяльності Профспілки. Не допускати обмеження законодавчо визначених прав Профспілки та її організаційних ланок, зокрема первинних профспілкових організацій;
4.5. Активізувати роботу щодо здійснення представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки через соціальний діалог;
4.6. Добиватися дотримання норм чинного законодавства щодо створення необхідних умов роботи і навчання працівників та осіб, які навчаються, гідної оплати праці і підвищення рівня стипендіального забезпечення. Надавати безоплатну юридичну допомогу членам Профспілки;
4.7. Посилити громадський контроль за виконанням заходів, передбачених Національною, регіональними програмами поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, соціального захисту працюючих;
4.8. Досягати збільшення кількості освітян та членів їх сімей, охоплених оздоровленням, за рахунок різних джерел фінансування.
5. Центральному комітету Профспілки:
5.1. Добиватися забезпечення педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників державних гарантій, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту», виконання норм Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти України».
Використати з цією метою можливості, пов'язані із рішеннями І Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільних закладів, підготовкою і проведенням Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, здійсненням комплексу заходів в рамках оголошеного Президентом України 2011 року - Роком освіти та інформаційного суспільства;
5.2. Створити службу технічної інспекції праці ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в організаційних ланках для кваліфікованого виконання повноважень, покладених на профспілки чинним законодавством;
5.3. Розробити заходи щодо збереження, функціонування, фінансування мережі оздоровчих, лікувально-профілактичних, спортивно-фізкультурних, культурно-освітніх закладів;
5.4. Внести пропозиції уряду щодо механізмів створення пільгової кредитної системи на придбання та будівництво житла педагогічним, науково-педагогічним працівникам із щорічним передбаченням на цю мету видатків з Державного бюджету. Всіляко сприяти успішній реалізацій Державної програми «Вчитель»;
5.5. Добиватися встановлення належного рівня пенсійного забезпечення працівників освіти і науки відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти, здійснювати захист та представництво інтересів освітян похилого віку;
5.6. Забезпечити створення єдиної системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку, уніфікацію форми кошторису, запровадження єдиної форми фінансового звіту. Активізувати роботу щодо цільового використання профспілкових коштів і поповнення бюджету Профспілки;
5.7. Вживати заходів для збереження і примноження майна Профспілки та забезпечити його ефективне використання.
6. Територіальним (районним, міським, обласним, Кримській республіканській) організаціям Профспілки:
6.1. Активізувати роботу для створення організаційних ланок Профспілки в містах, де вони відсутні;
6.2. Здійснювати системну роботу з профспілковими кадрами і активом шляхом навчання, стажування, підвищення кваліфікації, створення дієвого резерву кадрів;
6.3. Посилити роботу щодо збереження мережі закладів та установ освіти, забезпечення зайнятості членів Профспілки;
6.4. Вимагати включення в регіональні програми показників забезпечення житлом педагогічних працівників;
6.5. Вжити заходів щодо передбачення в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти і науки із числом працюючих 50 і більше осіб посад фахівців служби з охорони праці відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці».
7. Профспілковим комітетам первинних профспілкових організацій:
7.1. Забезпечити внутрішньоспілкову дисципліну, підвищувати результативність виконання рішень виборних органів Профспілки із системним інформуванням щодо стану цієї роботи членів Профспілки;
7.2. Продовжити колдоговірну роботу в установах і закладах освіти і науки відповідно до положень Галузевої угоди, добиватися підвищення її дієвості та результативності. Забезпечити контроль за виконанням колективних договорів;
7.3. Використовувати сучасні форми роботи щодо залучення до лав Профспілки нових членів, посилювати мотивацію профспілкового членства як одного з пріоритетних напрямів статутної діяльності.

Голова Профспілки Г.Ф.Труханов
_____________________________________________________________________________________________

Звернення
делегатів VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України
до Президента України В.Ф.Януковича

Вельмишановний Вікторе Федоровичу !

Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, маємо глибоке переконання, що розбудова української держави значною мірою залежать від стану фінансування освітньої галузі, визнаної законодавством пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку, а також повноти виконання педагогами свого найголовнішого обов’язку - всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
Однак впродовж дії Закону України «Про освіту» видатки на освітню галузь, включаючи спеціальні кошти, ледь перевищували семивідсотковий бар’єр, проти законодавчо гарантованих ст. 61 Закону України «Про освіту» не менше 10 відсотків національного доходу. Такі їх обсяги унеможливлюють розвиток освіти відповідно до вимог часу, реалізацію передбачених ст.57 цього закону гарантій працівникам в рівнях оплати праці. Середні оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, складаючи станом на жовтень 2010 року відповідно - 1154 грн. та – 2004 грн., не сягають навіть половини гарантованого розміру.
Ситуація в середовищі працівників освіти загострилась із запровадженням Урядових постанов про визначення посадових окладів працівників із застосуванням величини посадового окладу працівника I тарифного розряду на рівні, значно нижчому від мінімальної заробітної плати. Зрівняно в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-7 тарифних розрядів. Суттєво погіршено диференціацію заробітної плати кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості, некваліфіковані роботи.
Не виправдано низький рівень оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки.
До заниження оцінки роботи педагогічних працівників дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методичних установ, навчально-виховних комплексів, інших установ освіти призвело запровадження постановою Уряду надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами. Як наслідок - погіршено мікроклімат в трудових колективах.
Проблеми заробітної плати негативно позначаються також на пенсійному забезпеченні педагогічних працівників. Не вирішуються житлові питання. Неоднозначність трактування норм законодавства фактично позбавила переважну більшість педагогів сільської місцевості права на житлово-комунальні гарантії.
Освітяни наполягають на необхідності підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, приведення їх у відповідність із вимогами законодавства про освіту, поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 на всіх педагогічних працівників, починаючи вже з 2011 року, який оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства, про що йдеться в Указі Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, звертаємося до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, як до гаранта Конституції України, із сподіваннями на забезпеченні видатків на освіту в Державному бюджеті України на 2011 рік в обсязі відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту», встановленні посадових окладів за всіма розрядами ЄТС із застосуванням величини першого тарифного розряду не нижче мінімальної заробітної плати, наближенні рівня заробітної плати працівників освіти до гарантованого ст.57 цього закону, запровадженні єдиних підходів для підвищення престижу педагогічної праці всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом надання їм 20-ти відсоткової надбавки, підвищення рівня оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки, реалізації права педагогів сільської місцевості на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, визначенні пенсій педагогічним працівникам в розмірі 80-90 відсотків заробітної плати.
Переконані, що стабільне функціонування однієї із найбільших галузей економіки країни, яку забезпечують працівники освіти і науки, можливе за умови нагального вирішення їх соціально-економічних проблем.

Від імені делегатів VII з’їзду

З повагою
Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

17 листопада 2010 року

__________________________________________________________________________________________

Звернення
делегатів VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України
до Верховної Ради України

Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, маємо глибоке переконання, що розбудова української держави значною мірою залежать від стану фінансування освітньої галузі, визнаної законодавством пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку, а також повноти виконання педагогами свого найголовнішого обов’язку - всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
Однак впродовж дії Закону України «Про освіту» видатки на освітню галузь, включаючи спеціальні кошти, ледь перевищували семивідсотковий бар’єр, проти законодавчо гарантованих ст. 61 Закону України «Про освіту» не менше 10 відсотків національного доходу. Такі їх обсяги унеможливлюють розвиток освіти відповідно до вимог часу, реалізацію передбачених ст.57 цього закону гарантій працівникам в рівнях оплати праці. Середні оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, складаючи станом на жовтень 2010 року відповідно - 1154 грн. та – 2004 грн., не сягають навіть половини гарантованого розміру.
Ситуація в середовищі працівників освіти загострилась із запровадженням Урядових постанов про визначення посадових окладів працівників із застосуванням величини посадового окладу працівника I тарифного розряду на рівні, значно нижчому від мінімальної заробітної плати. Зрівняно в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-7 тарифних розрядів. Суттєво погіршено диференціацію заробітної плати кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості, некваліфіковані роботи.
Не виправдано низький рівень оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки.
До заниження оцінки роботи педагогічних працівників дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методичних установ, навчально-виховних комплексів, інших установ освіти призвело запровадження постановою Уряду надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами. Як наслідок - погіршено мікроклімат в трудових колективах.
Проблеми заробітної плати негативно позначаються також на пенсійному забезпеченні педагогічних працівників. Не вирішуються житлові питання. Неоднозначність трактування норм законодавства фактично позбавила переважну більшість педагогів сільської місцевості права на житлово-комунальні гарантії.
На необхідності підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, приведення їх у відповідність із вимогами законодавства про освіту, поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 на всіх педагогічних працівників, починаючи вже з 2011 року, який оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства, йдеться в Указі Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, звертаємося до народних депутатів України при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» забезпечити видатки на освіту в обсягах відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту», визначення посадових окладів за всіма розрядами ЄТС із застосуванням величини першого тарифного розряду не нижче мінімальної заробітної плати, наближення рівня заробітної плати працівників освіти до гарантій статті 57 цього закону, встановлення єдиних підходів для підвищення престижу педагогічної праці всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом нарахування їм 20-ти відсоткової надбавки, підвищення рівня оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки, реалізацію права педагогів сільської місцевості на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням. На виконання положень Національної доктрини розвитку освіти потребує прийняття закон про встановлення рівня пенсій педагогічним працівникам в розмірі 80-90 відсотків заробітної плати.
Розраховуємо на те, що принципова позиція народних депутатів України під час прийняття бюджету на 2011 рік сприятиме розвитку інтелектуального потенціалу, високого рівня освіти, підвищенню соціального статусу педагога.

Від імені делегатів VII з’їзду
Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

17 листопада 2010

___________________________________________________________________________________________

Звернення
делегатів VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України
до Кабінету Міністрів України

Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, маємо глибоке переконання, що розбудова української держави значною мірою залежать від стану фінансування освітньої галузі, визнаної законодавством пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку, а також повноти виконання педагогами свого найголовнішого обов’язку - всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
Однак впродовж дії Закону України «Про освіту» видатки на освітню галузь, включаючи спеціальні кошти, ледь перевищували семивідсотковий бар’єр, проти законодавчо гарантованих ст. 61 Закону України «Про освіту» не менше 10 відсотків національного доходу. Такі їх обсяги унеможливлюють розвиток освіти відповідно до вимог часу, реалізацію передбачених ст.57 цього закону гарантій працівникам в рівнях оплати праці. Середні оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, складаючи станом на жовтень 2010 року відповідно - 1154 грн. та – 2004 грн., не сягають навіть половини гарантованого розміру.
Ситуація в середовищі працівників освіти загострилась із запровадженням Урядових постанов про визначення посадових окладів працівників із застосуванням величини посадового окладу працівника I тарифного розряду на рівні, значно нижчому від мінімальної заробітної плати. Зрівняно в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-7 тарифних розрядів. Суттєво погіршено диференціацію заробітної плати кваліфікованих фахівців та робітників, які виконують прості, некваліфіковані роботи.
До заниження оцінки роботи педагогічних працівників дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методичних установ, навчально-виховних комплексів, інших установ освіти призвело запровадження постановою Уряду надбавок за престижність педагогічної праці лише за окремими педагогічними посадами. Як наслідок - погіршено мікроклімат в трудових колективах.
Не виправдано низький рівень оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки.
Проблеми заробітної плати негативно позначаються також на пенсійному забезпеченні педагогічних працівників. Не вирішуються житлові питання. Неоднозначність трактування норм законодавства фактично позбавила переважну більшість педагогів сільської місцевості права на житлово-комунальні гарантії.
На необхідності підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, приведення їх у відповідність із вимогами законодавства про освіту, поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 на всіх педагогічних працівників, починаючи вже з 2011 року, який оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства, йдеться в Указі Президента України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Ми, делегати VII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, наполягаємо на вжитті Кабінетом Міністрів України невідкладних заходів для передбачення в проекті Державного бюджету України на 2011 рік видатків на освіту в обсязі відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту», необхідних для встановлення посадових окладів за всіма розрядами ЄТС із застосуванням величини першого тарифного розряду не нижче мінімальної заробітної плати, наближення рівня заробітної плати працівників освіти до гарантій ст.57 цього закону, забезпечення єдиних підходів для підвищення престижу педагогічної праці всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом нарахування їм 20-ти відсоткової надбавки, підвищення рівня оплати праці працівників місцевих органів управління освіти і науки, реалізації права педагогів сільської місцевості на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням.
Переконані, що стабільне функціонування однієї із найбільших галузей економіки країни, яку забезпечують працівники освіти і науки, можливе за умови нагального вирішення їх соціально-економічних проблем.

Від імені делегатів VII з’їзду
Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

17 листопада 2010 року
0
18 листопада 2010
4 104
---

Схожі публікації


Догори