Про студентський гуртожиток вищого навчального закладу

14.11.2007 № 02-5 / 442
Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований проект положення „Про студентський гуртожиток вищого навчального закладу” і вдячний за підтримку позиції профспілки щодо врегулювання низки питань, пов’язаних із забезпеченням студентськими гуртожитками, створенням відповідних умов проживання.

Водночас слід зауважити, що при його доопрацюванні міністерством не враховані досить важливі пропозиції, відсутність яких у положенні може негативно вплинути на реалізацію прав студентів з соціально-економічних питань.

Доповнення п.2, порівняно із попередньою редакцією, не охоплює всіх категорій студентів, які потребують забезпечення гуртожитками, зокрема, студентів, які під час навчання втратили батьків, студентів з обмеженими фізичними можливостями, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених, сімейних тощо.

Підставою для забезпечення цих категорій студентів місцями в гуртожитках є, зокрема, норми ст..ст 20-23 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».
Тому наполягаємо на виключенні з п.п.2 та 6 проекту слова «іногородніх».

Як і в попередніх зауваженнях пропонуємо виписати в положенні черговість поселення Студентів за категоріями: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студенти, які під час навчання втратили батьків; інваліди; потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС; малозабезпечені; відмінники; активісти тощо.

В п. 9 Положення не врахована пропозиція профспілки щодо надання студентським гуртожиткам статусу структурних підрозділів вищих навчальних закладів ( ст. 30 Закону України «Про вищу освіту»).

Пункт 19 потребує доповнення словосполученням «з дотриманням санітарних норм, затверджених в установленому порядку».

Потребує визначення поняття «студентська сім’я», в якому передбачити, що для надання статусу студентської сім’ї достатньо, щоб хоча один з подружжя був Студентом, або мав дитину.

Редакцію п. 41 доповнити словами «за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів».

Відповідно до п. 6 Повноважень центральних органів виконавчої влади…., затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», Міністерство освіти і науки України за погодженням з Мінфіном має встановити граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках.
Скасування рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України від 21.12.98 N 453/362/260 "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках" унеможливлює забезпечення студентам призначення житлових субсидій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 та від 27 липня 1998 р. N 1156, про що засвідчують звернення з місць.

Тому пропонуємо конкретизувати в Положенні граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. На думку Профспілки це може бути розмір не вище 20 відсотків призначеної стипендії (залежно від категорії Студентів). Така норма компенсує Студентам субсидіювання витрат за користування житлом, його утримання та оплату житлово-комунальних послуг.

Не враховані пропозиції Профспілки щодо визначення порядку формування студентських рад гуртожитку, а також затвердження Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, Типового договору на поселення у студентських гуртожитках. Не передбачені посади працівників гуртожитку, про що наголошувалося в попередніх зауваженнях.

ЦК Профспілки готовий погодити проект Положення при якнайшвидшому його доопрацюванні.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори