Час вимагає наполегливих дій: рада Київської обласної організації Профспілки

Час вимагає наполегливих дій: рада Київської обласної організації ПрофспілкиРада обласної організації Профспілки на своєму засіданні від 28 лютого 2013 року прозвітувалася про свою діяльність за минулий рік.

У доповіді голови обласної організації Профспілки А.Д. Цикалюка було підкреслено, що сьогодні, як ніколи, перед членськими організаціями стоїть завдання підвищення ролі, іміджу Профспілки, її організаційних ланок, як повноправних учасників соціального діалогу на всіх рівнях. Це вимагає посилення внутрішньоспілкової діяльності, виконання статутних норм, мотивації профспілкового членства, свідомого визначення працівниками галузі свого ставлення до перебування у Профспілці та активізації діяльності первинних профспілкових організацій, їх виборних органів для збереження і нарощування профспілкового членства.

Традиційно, в обласній організації значна увага приділялася розвитку системи колективно-договірних відносин, як основи ефективного функціонування засад соціального партнерства. Кількісні і якісні показники колдоговірного регулювання трудових відносин свідчать про досягнуте взаєморозуміння соціальних партнерів.

Виходячи із цього виборні профспілкові органи обласної профорганізації через колективні договори та угоди прагнули домагатися реалізації норм і гарантій Галузевої угоди на всіх рівнях колективно-договірної роботи, включення додаткових гарантій у колективні договори й угоди.

Разом із тим, незважаючи на прийняті заходи, збільшення кількості пунктів «соціального пакету» ще не спостерігається росту змістовної частини колективних договорів та угод Діюча система оплати праці педагога не забезпечує стабільне матеріальне становище вчителя, позбавляє його права на впевненість, викликає дискомфорт і створює в суспільстві думку про професію «учитель» як малопривабливу.

Доповідач зазначив, що у ході проведення звітів міських, районних організацій, члени Профспілки висловлювали своє занепокоєння стосовно освітянського бюджету на 2013 рік.

Прогнозовані видатки на освіту області у 2013 році через недостатність фінансування загрожують несвоєчасною виплатою заробітної плати працівникам освіти, його обсяги не гарантують виплату заробітної плати в установлених законодавством розмірах та у визначені строки.

Під загрозою виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» в частині виплат за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків, збереження муніципальних стимулюючих надбавок, які встановлювались впродовж останніх років.

Одним із питань, яке піднімалось на звіті, і яке турбує спілчан, це питання виваженого і юридичного обґрунтованого підходу до перегляду мережі в процесі модернізації освітянської системи області.

У рамках здійснення оптимізації мережі установ освіти позиція обласної організації Профспілки була і залишається принциповою: закриття, реорганізація установ можлива тільки у випадку, якщо максимально будуть враховані права та інтереси дітей, батьків, працівників, студентів а також думка педагогічної та батьківської громадськості. Не повинно залишитися не працевлаштованих працівників, насамперед педагогічних.

У звітному періоді організаційними структурами галузевої Профспілки проводиться системна, комплексна робота з реалізації Концепції інформаційної роботи галузевої Профспілки і Програми вдосконалення інформаційного забезпечення галузевої Профспілки.

Впровадження сучасних інформаційних технологій дозволило активно використовувати в роботі іміджеві матеріали: відеопрезентації, відеоролики, мультимедійні матеріали при проведенні заходів із різних напрямів профспілкової роботи.

В обласній організації Профспілки впроваджена система електронної форми документообігу, створюються умови для вдосконалення форм навчання профспілкового активу по використанню нових технологій.

Розглянуті на засіданні ради основні напрями роботи та перспективи діяльності виборних профорганів відіграють важливу роль в організаційному зміцненні Профспілки, забезпеченні єдності і солідарних дій, концентрації зусиль виборних органів всіх рівнів, спрямованих на згуртованість профспілкових лав, підвищенні ролі галузевої Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, формуванні її позитивного іміджу в сучасному громадянському суспільстві.

Разом з тим, організаційна діяльність Профспілки потребує подальшого розвитку та вдосконалення. Вимагають постійної уваги питання збереження та нарощування профспілкового членства шляхом активізації роботи з його мотивації.

Виборні профспілкові органи обласної профорганізації намагались бути почутими і зрозумілими для громадськості та спілчан, розширити свою присутність в інформаційному просторі заради реалізації своїх основних статутних завдань.

Це вимагало від профспілкових організацій консолідації зусиль всіх організаційних ланок у справі захисту прав і інтересів членів Профспілки, прагнення знаходити із соціальними партнерами солідарну позицію з низки спірних питань, удосконалюючи якість профспілкової діяльності не втрачаючи, а за можливістю розширюючи, коло гарантій для працівників галузі та студентів. Їхні проблеми, зайнятість і зарплата, представлення і захист інтересів членів Профспілки, розвиток системи освіти були щоденними турботами кожної організаційної ланки.

Досягнуте стало можливим завдяки конструктивним підходам до реалізації усіх напрямів статутної діяльності, що дало можливість вирішувати завдання сьогоднішнього дня, бачити перспективу, удосконалювати форми і методи профспілкової роботи.

Рада підтримала звернення ЦК Профспілки до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова та голови Федерації профспілок України Ю.М. Кулика з приводу ситуації, що склалася з рівнем забезпечення трудових прав працівників освіти та станом фінансування галузі у 2013 році.
За підсумками роботи прийнято постанову ради.

Київська обласна організація Профспілки


Час вимагає наполегливих дій: рада Київської обласної організації ПрофспілкиЧас вимагає наполегливих дій: рада Київської обласної організації Профспілки

Час вимагає наполегливих дій: рада Київської обласної організації Профспілки

Схожі публікації


Догори