Прогноз ринку праці до 2030 року: зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим

Європейський центр розвитку професійної освіти – Cedefop – нещодавно опублікував звіт «Прогноз навичок: тенденції та виклики до 2030 року», в якому розглядаються тенденції розвитку робочої сили в Європі, наслідки для конкретних професій, невідповідність кваліфікацій та навичок потребам ринку праці, а також зміни у змісті робочих функціональних обов’язків на період до 2030 року.

Для надзвичайно динамічних та конкурентних ринків праці, ключовим фактором є інвестування у навички та компетенції громадян. Але які навички і для яких робочих місць? Це питання займає центральне місце в національних, європейських та міжнародних дебатах. Щоб освіта і навчання протягом усього життя стали свідомим вибором для людей, вона має бути актуальною: вона повинна пристосовуватися та передбачати зміни, які впливають на економіку і суспільство а, отже, і на ринок праці.

Інвестиції в освіту та навчання приносять результати та окупаються через роки. Виступаючи в якості системи раннього попередження, прогнози дозволяють політикам вчасно приймати необхідні рішення. Завдяки передбаченню потенційних викликів у майбутньому, ми можемо розробляти кращу політику вже сьогодні. Саме на це спрямований звіт Європейського центру розвитку професійної освіти.

Згідно з його прогнозами, чисельність населення працездатного віку в цілому зростатиме, але при цьому тенденції в різних країнах будуть відрізнятися. У середньостроковій перспективі, загальна зайнятість в період 2020-2025 рр. щорічно зростатиме на 0,5%, а потім цей ріст уповільниться в результаті довгострокових демографічних тенденцій. В таких країнах, як Болгарія, Німеччина, Естонія, Хорватія, Латвія та Литва кількість зайнятих зменшиться у зв’язку зі старінням населення та міграцією.

Cedefop прогнозує скорочення службових обов’язків, пов’язаних із фізичною працею, і ріст інтелектуальних завдань, що призведе до зростання кількості робочих місць у таких сферах як управління, професії, що потребують розумової праці, а також у харчовій та готельній промисловості, сфері роздрібної торгівлі. Таким чином, як передбачає Cedefop, для виконання службових обов’язків у майбутньому будуть затребувані такі компетенції як ділова грамотність, математичні навички (бухгалтерський облік та аналітика), творчість, здатність вирішувати проблеми, збір та оцінка інформації, знання інформаційно-комп’ютерних технологій та навички програмування. Соціальні навички, такі як догляд, продаж, навчання, управління, автономія і робота в команді, також залишаться важливими для багатьох завдань, що стосуються роботи з людьми.

Відповідно до прогнозів Cedefop, зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим, що є прямим результатом заходів жорсткої економії. Незважаючи на те, що в деяких країнах очікується помірне зростання, загалом у педагогічній професії передбачається скорочення робочих місць. Зокрема, кількість вчителів скоротиться більш ніж на 1,5% в Болгарії та Португалії, від 1,5 до 0,5% - в Німеччині, Іспанії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Словенії, Словаччині, Великобританії; майже не зміниться (коливання +/-0,5%) – в Данії, Ірландії, Франції, Угорщині, Румунії, Норвегії, Ісландії, на Кіпрі та Мальті» незначно зросте на 0,5-1,5% - в Бельгії, Чехії, Естонії, Греції, Італії, Люксембурзі, Австрії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Македонії; виросте більш ніж на 1,5% в Хорватії та Туреччині.

Автори звіту також розмірковують над тим, як політика в сферах освіти та зайнятості реагуватиме на трансформації на ринку праці. Вони ставлять питання, чи буде навчання дорослих достатнім для забезпечення підвищення кваліфікації та перекваліфікації робочої сили у цифрову еру; яким чином можна захистити зайнятість у секторах з найбільшим поширенням технологій.

Cedefop закликає політиків, які приймають рішення щодо освітньої політики, тісно співпрацювати з соціальними партнерами з метою забезпечення того, щоб працівники володіли належними навичками для своєї роботи, та з метою уникнення невідповідності кваліфікацій.

Ознайомитися з повним текстом звіту Європейського центру розвитку професійної освіти «Прогноз навичок: тенденції та виклики до 2030 року» 

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори